Nyhedsarkiv 2008

17.12.08
Uacceptabelt lovforslag fra Velfærdsministeriet

Velfærdsministeriet har fremsat et lovforslag om ændring af boliglejeloven. Lovforslaget handler om rykkerfrister og rykkergebyrer (dvs. påkrav) ved betalingsmisligholdelse. Det vil bl.a. påføre udlejerne betydelige ekstraudgifter.

Læs pressemeddelelse
Læs lovforslag
Læs ED’s høringssvar

11.12.08
Boligpriserne falder

I den nyeste vismandsrapport forventes det, at kontantprisen på boliger vil falde med 5,4 procent i 2008, 7,8 procent i 2009 og 1,8 procent i 2010. Derudover forventer vismændene en negativ økonomisk vækst i de kommende år. Danmark placerer sig godt, når vores konkurrenceevne sammenlignes med andre lande. I World Economic Forums indeks for konkurrenceevne ligger Danmark på en 3. plads ud af 134 lande.

Læs mere i Ejendomsstatistikken
Læs mere på www.weforum.org

11.12.08
Annoncér i Huset 2009

Nu er udgivelsesplan og annoncepriser for ED's erhvervsmagasin Huset 2009 klar. Som annoncør i Huset bliver din annonce set af beslutningstagere inden for professionel ejendomsadministration, erhvervsbyggeri, bolig- og erhvervsudlejning og deres rådgivere. Du kan også annoncere med en webbanner i Huset Net, der hver fjortende dag lander i 1.500 inbokse. Kontakt DG Media, som klarer annoncesalget, og hør mere. 
 
Læs mere

11.12.08
Billigere ED ansvarsforsikring for administratorer

Præmien på ansvarsforsikringen for ejendomsadministratorer, som Ejendomsforeningen Danmark udbyder i samarbejde med Willis og Nassau, nedsættes med 10 procent i 2009. Det sker på grund af et godt skadesforløb i det forgangne år. ED håber, at denne udvikling vil fortsætte fremover – uanset de udfordringer som ejendomsbranchen står over for i de nærmeste år.

Læs mere om forsikringen

11.12.08
Nyt it-værktøj til byggeriet

Bygherreforeningen har lanceret et nyt web-værktøj: ”Kravkonfiguratoren”, der skal minimere misforståelser i byggeriet og lette overgangen fra byggeproces til driftsfase. Værktøjet er en hjælp til at strukturere og formulere de datakrav, som bygherren og driftsherren har til rådgivere og entreprenører.

Læs mere

11.12.08
Forskere vil afhjælpe naborøg

Det er et kendt problem i mange ældre etageejendomme, at røg og dårlig luft kan sive ind fra nabolejligheder. Der er nu sat midler af til et toårigt forskningsprojekt, og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har derfor skudt projektet i gang. Formålet er at finde frem til de bedst mulige tekniske løsninger til at afhjælpe naborøg.

Læs mere

11.12.08
Markant fald i byggeaktiviteten

Tilbagegangen i bygge- og anlægs-aktiviteten er sat ind med stor styrke. Det skriver Dansk Byggeri. I 3. kvartal 2008 producerede bygge- og anlægsbranchen 10,6 procent mindre end i 3. kvartal 2007.

Læs mere

11.12.08
Vær med i task force

Er du ung ejendomsadministrator, brænder du for dit job, og kan du lide at fortælle andre unge om det? Så bliv en del af Ejendomsforeningen Danmarks task force af unge ejendomsadministratorer, der tager rundt til uddannelsesstedernes karrieredage og fortæller om jobbet.

Læs mere

27.11.08
Uacceptabelt lovforslag fra Velfærdsministeriet

Velfærdsministeriet har sendt et udkast til lovforslag om ændring af boliglejeloven i høring. Lovforslaget handler om påkravsfrister og påkravsgebyrer ved betalingsmisligeholdelse. Ifølge Ejendomsforeningen Danmark vil det fremover gøre det vanskeligt for udlejere af boliger at opsige lejere, der ikke betaler huslejen. Det vil også påføre udlejerne betydelige ekstraudgifter. Lovforslaget er desuden i strid med det forhandlingsresultat, der netop er opnået mellem lejer- og udlejerorganisationerne.

Læs lovforslag
Læs ED’s høringssvar

27.11.08
Historisk lavt afkast for engelske erhvervsejendomme

IPD har publiceret nye tal for erhvervsejendomme i England. Værdien af de engelske erhvervsejendomme faldt i oktober med 3,8 procent. Det er det laveste afkast, der er registreret på månedsbasis, siden det månedlige indeks startede i 1987. Samlet set er afkastet de seneste 12 måneder på -20,0 procent. Det gennemsnitlige årlige afkast har de sidste 5 år været på 12,3 procent.

Læs mere

27.11.08
Driftsherreprisen gik til Tetra Pak

Fredag den 21. november fik Tetra Pak overrakt Driftsherreprisen 2008, der uddeles af BoligfondenKuben i samarbejde med Dansk Facilities Management Netværk. Tetra Pak vandt, fordi virksomheden er et mønstereksempel på, hvad en virksomhed kan opnå gennem facilities management.

Læs mere

27.11.08
Momspligtens omfang

Advokat Tine Seehausen gennemgik de momsmæssige aspekter ved ejendomsadministration i sidste uge på ED's årlige konference for ejendomsadministratorer.

Se præsentation

27.11.08
Øget fokus på ejerskifte i ny rapport

Omkring 21.000 familieejede selskaber skal ejerskiftes i de kommende 10 år. Det skriver Økonomi- og Erhvervsministeriet. En ny rapport viser, at det kan medføre et samfundsmæssigt tab på 1 mia. kr. Rapporten giver dig også gode råd om ejerskifte.

Læs mere

27.11.08
Hovedstadsregionen får store butikker

Hovedstadsregionen får nu nye områder, hvor man kan etablere de meget store butikker på over 2.000 m2. Det fremgår af det landsplandirektiv, som miljøminister Troels Lund Poulsen har udstedt. Direktivet sætter de planlægningsmæs-sige rammer for udvikling af bymidter og detailhandel i hovedstadsområdet, hvor miljøministeren er øverste planmyndighed.

Læs mere

27.11.08
Velbeliggende butikslokaler er populære

Beliggenheden for et butikslokale er stadigvæk afgørende ifølge en ny rapport fra Colliers Hans Vestergaard. Det kan fx være afgørende, på hvilken side af et hjørne en butik ligger. Markedslejen kan derfor variere meget blot inden for et par hundrede meter. Det fremgår også, at den højeste markedsleje findes på Strøget i København.

Læs mere

27.11.08
Nyt center for indeklima

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger er et netop etableret forskningscenter, der skal være med til at skabe sundere boliger. Centret fokuserer på fugts betydning for sundheden, indeluftens indhold af skadelige partikler og hvilken betydning kemiske og mikrobiologiske forhold har for indeklima og sundhed.

Læs mere

27.11.08
Gåhjemmøde i Århus

ED og Nykredit afholder onsdag den 4. februar 2009 et gåhjemmøde om ejendomsskatter, offentlige ejendomsvurderinger og situationen på finansmarkederne. Du kan bl.a. høre advokat John Bjerre Andersen og advokat Morten Fendinge Olsen fra Abel & Skovgaard Larsen og finansrådgiver Jens Søby fra Nykredit. Mødet er gratis, men kræver tilmelding.

Læs mere

19.11.08
Administratorkonferencen 2008

Overheads fra årets Administratorkonference.

Se dem her 

13.11.08
Stor forskel på gebyrer i byggesager

Gebyrerne for at få godkendt byggesager varierer med flere tusinde procent fra kommune til kommune. Det viser en ny undersøgelse lavet af Dansk Industri (DI), som mener, at der er tale om en skjult skat, ifølge business.dk. For en kontorejen-dom på 200 kvadratmeter varierer prisen fra 1.907 kr. i den billigste kommune til 28.600 kr. i den dyreste. Det er en forskel på næsten 1.400 procent.

Læs mere

13.11.08
Færre ejerlejligheder til salg

For anden måned i træk viser tal fra Realkreditrådet, at antallet af ejer-lejligheder til salg er faldet. Fra september til oktober er der 2,4 procent færre ejerlejligheder til salg. Derimod steg udbuddet af parcel- og rækkehuse med 1,8 procent, så der i oktober var 40.558 udbudte parcel- og rækkehuse.

Læs mere i ejendomsstatistikken

13.11.08
Digital tinglysning udskydes igen

I 2007 blev projektet omkring digital tinglysning udskudt til november i år. Men den digitale tinglysning bliver nu yderligere forsinket. Der er behov for mere tid til at udvikle og teste projektet, fortæller Domstolsstyrelsen, der vil indstille til regeringen og Folketinget, at den nuværende tinglysning fortsætter til september 2009, hvor det nye system menes at gå i luften.

Læs mere

13.11.08
Strammere energikrav?

Til årets delegeretmøde i ED kom direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Finn Lauritzen ind på, at bl.a. mere regulering og en strammere lovgivning er nødvendig, hvis energiforbruget i bygninger skal bringes ned. Danmark har forpligtet sig til at nedbringe CO2-udledningen med 21 procent inden 2020. Der er endnu ikke taget stilling til, hvor store besparelser, der skal komme fra bygninger. 

Se Finn Lauritzens slides her

13.11.08
Shoppingcentrenes omsætning falder

Der er blevet solgt mindre tøj og færre sko i shoppingcentrenes butikker i de seneste tre måneder. Til gengæld stiger om-sætningen af mad og andre dagligvarer stadig. Omsætningsudviklingen for 3. kvartal 2008 viser en tilbagegang på samlet 2 procent, mens dagligvarehandlen har haft en samlet fremgang på 6 procent. Det viser Steen & Strøms Centerbaro-meter.

Læs mere

13.11.08
Miljøet mangler i bygningsdriften

Ny forskningsrapport fra SBi viser, at miljøet ikke er tænkt ind i den daglige drift og vedligeholdelse i flertallet af Danmarks boligejendomme. Kun 10 procent af de private administratorer mener, at energi-styring bliver brugt i flertallet af deres ejendomme. En af årsagerne er, at man ikke kender til styringsmidlerne og de tekniske løsninger.

Læs mere

13.11.08
Ny bog om bæredygtigt byggeri

Miljø- og energimæssig bæredygtighed er hastigt ved at blive et uomgængeligt krav ved nye byggeprojekter. Det skriver BoligfondenKuben. En ny bog stiller skarpt på bæredygtigt byggeri. I bogen er sytten danske tegnestuer blevet interviewet om bæredygtighed. Man kan blandt andet læse om, hvordan arkitekterne har grebet bæredygtigt byggeri an.

Læs mere

30.10.08
Dårlige vaner øger risiko for skimmelsvamp

Mange frygter skimmelsvamp i boligen, men ifølge SBi følges frygten ikke op af handling. Tværtimod er mange selv med til at øge risikoen for skimmelsvamp, fordi de ikke lufter ud. For otte år siden var 12 procent af danskerne bange for fugtskader og skimmelangreb. I dag frygter næsten halvdelen af befolkningen skimmelsvamp.  I samme periode er befolkningen blevet dårligere til at lufte ud. For otte år siden luftede 91 procent af danskerne ud hver dag, men i dag er tallet faldet til 76 procent.

Læs mere hos SBi

30.10.08
Øget tomgang i små erhvervslejemål

Ledigheden for erhvervslokaler forsatte med en lille stigning i tredje kvartal 2008, men den ligger forsat lavt ud fra et historisk perspektiv. I tredje kvartal steg ledigheden for både kontor- og detailhandelslokaler med 0,4 procentpoint. Det er især de mindre lokaler, som er blevet sværere at leje ud. Det gælder både for kontor- og detailhandelslokaler.

Læs mere i Oline-Lokalebørs Statistikken
Læs mere i Ejendomsstatistikken

30.10.08
Flere små butikker må lukke

Efter et årti med kraftig vækst må flere butikker nu lukke. De små specialbutikker bliver klemt af dalende salg og nervøse banker. I år er der allerede forsvundet 2.209 butikker fra detailhandlen, viser en opgørelse fra Danmarks Handelsstands-forening, der frygter flere lukninger. Det skriver business.dk.

Læs artiklen

30.10.08
Ny avis om andelsboligen

ABF har udgivet avisen "Andelsbolig – en boform med muligheder", der sætter fokus på fællesskab og værdier i andelsboligen. Aktører, som beskæftiger sig med andelsboliger, er velkomne til at bruge avisen i deres arbejde. Interesserede kan kontakte ABF og få tilsendt aviser efter behov.

Læs mere

30.10.08
El er stor energiskurk

El-forbruget i nyopførte bygninger udgør i dag 70 procent af det samlede energi-forbrug, mens opvarmning kun udgør 20 procent. Energiforbruget til opvarmning fylder således mindre og mindre, mens el-forbruget stiger støt, som vores beholdning af el-apparater og -udstyr stiger. Det skriver Boligfonden Kuben.

Læs mere

16.10.08
Frederiksberg-lejligheder populære

Udbudstiderne på Frederiksberg er faldende, mens det på landsplan går den modsatte vej. På Frederiksberg er den gennemsnitlige udbudstid for en ejerlejlighed i 3. kvartal 164 dage. Det betyder, at Frederiksbergs gennemsnitlige udbudstid er faldet med 13,7 procent fra 1. kvartal til 3. kvartal. Den seneste rapportering fra Ejendomsstatistikken viser samtidig, at de gennemsnitlige udbudstider for ejerlejligheder på landsplan er 223 dage, hvilket er en stigning på 11,0 procent i forhold til årets første kvartal.

Læs mere i ejendomsstatistikken

16.10.08
Anbefalinger om god byggeskik i AB92

Byggeherreforeningen har konstateret, at variationen i tilføjelserne til AB92 er stigende. AB92 er de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.  Foreningen har derfor udgivet ”Anbefaling om god byggeskik i AB92” med anbefalinger til konkrete overvejelser forud for, at entrepriseaftaler indgås.

Læs anbefalingerne

16.10.08
Finansiering af ejendomme

Torsdag den 9. oktober besøgte specialistadvokat Lars Kjær fra Bech-Bruun ED forum for ejendomsadmini-stration. Gåhjemmødet handlede om finansiering af ejendomme og ejendomsporteføljer. Emner som ”ring-fencing”-finansiering, sikkerheds-strukturer og indtrædelsesret i bl.a. lejekontrakter blev diskuteret.

Overheads fra mødet kan ses her

Læs mere om ED forum

16.10.08
Albertslund vinder Byplanpris

Byplanprisen 2008 går til Albertslund Kommune for ”Albertslundstrategien”. Den er kommunens Plan- og Agendastrategi, som har en klar miljøprofil. Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune, region eller organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber.

Læs mere

16.10.08
Få bugt med typiske administratorfejl

Hvornår har administrator et ansvar, og hvornår dækker ansvarsforsikringen? Det kan du blive klogere på til årets Administratorkonference den 18. november i København. Forsikringsmægler Jan Linde fra Willis og advokat Henrik Overgaard Hansen fra Nassau Forsikring fortæller om ansvarsforsikringens dækningsområder og administratoransvar.

Læs mere om konferencen

16.10.08
Fra parcelhus til nul-energihus

Ejendomsselskabet Realea har igangsat et forsøgsprojekt for 70’er-parcelhuset og har udvalgt tre rådgiverteams til at konkurrere om at føre de gode ideer fra det energirigtige nybyggeri over på eksisterende huse. De tre teams skal prøve at bygge et parcelhus om til et nul-energihus.

Læs mere

16.10.08
Nyt videncenter for energibesparelser

Energistyrelsen er gået sammen med bl.a. Teknologisk Institut og SBi/Aalborg Universitet for at drive et nyt videncenter for energibesparelser i bygninger. Centret skal sikre, at byggeriets parter og andre aktører får mere viden om de praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Læs mere

02.10.08
Ny rapport om klimarigtigt byggeri

Teknologirådet fremlagde den nye rapport ”Klimarigtigt byggeri – vi kan, hvis vi vil!” den 18. september. ”Titlen henviser til, at vi ikke længere skal diskutere, om det er muligt, men om vi ønsker at gøre det,” fortalte projektleder Ulla Holm Vincentsen fra Teknologirådet. Rapporten kommer med seks anbefalinger til politikerne, der skal sikre mere klimarigtigt nybyggeri samt en klimarigtig renovering af den eksisterende bygningsmasse. Teknologirådet foreslår bl.a. en stramning af energikravene, så lavenergiklasse 1 bliver standardkrav fra 2010 – i stedet for som planlagt i 2015.

Læs rapporten

02.10.08
Forårets kursuskatalog på gaden

Foråret 2009 byder på en ny omgang efteruddannelses- og semesterkurser hos Ejendomsforeningen Danmark. I kataloget ”Ejendomsviden” kan du læse om kurser i ejendomsjura og ejendomsøkonomi. To kurser udbydes for første gang: ”Indgåelse af boliglejekontrakter – Typeformular A 8.udgave” og ”Moms i relation til udlejning af fast ejendom”.

Læs Ejendomsviden

02.10.08
Kompas viser klima-vejen

Økonomi- og Erhvervsministeriet og DI har sendt en online-guide –Klimakompasset – i luften. Guiden hjælper virksomhederne med at reducere deres CO2-udledning. Virksomhederne kan fx beregne deres udledning af drivhusgasser og få inspiration til en klimastrategi for virksomheden.

Gå til guiden

02.10.08
Inspiration til udbudsstrategier

Sammen med Konkurrencestyrelsen har Bygherreforeningen udgivet en guide til bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier. I guiden kan bygherren hente inspiration og ideer til, hvordan man kan udforme udbudsstrategier, der både styrker den samlede konkurrence i byggeriet og konkurrencen om den enkelte opgave.

Gå til guiden

02.10.08
Rapport om lager- og logistikejendomme

Colliers Hans Vestergaard A/S afholdt den 24. september ”Logistikkonference 2008”, hvor virksomhedens markedsrapport for lager- og logistikejendomme blev præsenteret. Den konkluderer, at markedet for lager- og logistikejendomme fortsat er stærkt, men ejendommens beliggenhed er essentiel.

Læs rapporten

02.10.08
Hæderspris til Realea

Ejendomsselskabet Realea har fået overrakt Byggesocietetets årlige pris ”Det gyldne søm” for selskabets store arbejde med at udvikle og bevare Danmarks bygningsmæssige kulturarv over hele landet. ”Det Gyldne Søm” er siden 1979 blevet uddelt til en person, virksomhed eller kommune, der har gjort en særlig indsats til fremme af byggeriet og branchens image.

Læs mere

02.10.08
Udnyt dagslyset og spar på elforbruget

Man slår to fluer med ét smæk, når man i projekteringen af nye huse bevidst udnytter dagslyset: Brugerne får mere dagslys, og man sparer på elforbruget. I den nye SBi-anvisning 219 ”Dagslys i rum og bygninger” får man konkrete anvisninger på, hvordan dagslyset kan bidrage til at dække lysbehovet i et rum.

Læs mere

18.09.08
Forslag til energibesparelser i bygninger

Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet syv forslag til, hvordan der kan opnås flere energibesparelser i de eksisterende bygninger. Da nybyggeriet udgør en meget lille del af den samlede bygningsmasse, er energibesparelser i eksisterende bygninger af afgørende betydning for reduktion af det danske samfunds energiforbrug. Men den nuværende lejelovgivning udgør imidlertid en væsentlig barriere for energibesparelser i de eksisterende udlejningsejendomme. Det foreslås derfor, at disse barrierer fjernes, og at der derudover iværksættes initiativer, som samlet set kan øge den enkeltes motivation til at etablere flere energibesparelser.

Læs forslagene

18.09.08
Lån ved vedligeholdelse og forbedringer

Ejerforeninger belåner oftest vedligeholdelses- og forbedringsarbejder ved at optage et fælleslån i banken. Realkredit Danmark afholder den 30. september kl. 15.00 et dialogmøde om både de juridiske og de praktiske aspekter ved at optage et fælleslån.

Læs mere om dialogmødet

18.09.08
Moms af administrationsydelsen

Momssystemet er ikke let at bevæge sig rundt i for administrator. Hvilke ydelser er eksempelvis fritaget for moms, og hvilke skal der betales moms for? Til årets administratorkonference den 18. november 2008 gør advokat Tine Seehausen fra Focus Advokater deltagerne klogere på momssystemet.

Læs mere om konferencen

18.09.08
Flere energibesparelser drøftes til boligpolitisk åbningsdebat

Der er fokus på, at udlejere bør gennemføre flere energibesparelser, men udlejerne mangler et økonomisk incitament. Emnet debatteres med Folketingets boligordførere til boligpolitisk åbningsdebat, der i år holdes den 8. oktober kl. 15-17. 

Læs mere

18.09.08
Ny inhabilitetsdom giver kaos i Randers Huslejenævn

Vestre Landsret har fastslået, at en afgørelse fra Huslejenævnet i Randers var ugyldig, fordi lejers advokat havde deltaget som lejerrepræsentant ved afgørelsen af sagen i Huslejenævnet. I april 2006 fandt Vestre Landsret i en lignende sag, at den anden lejerrepræ-sentant i Huslejenævnet i Randers var inhabil.

Læs mere

18.09.08
53 mio. kr. til private ungdomsboliger

Har du planer om at bygge ungdoms-boliger, så er det om at sende en ansøgning om tilskud til Velfærds-ministeriet. Regeringen har i årene 2003-2007 afsat i alt 1 mia. kroner til nye ungdomsboliger. Nu udbydes de resterende 53 mio. kr.

Læs mere hos Velfærdsministeriet

18.09.08
Højhuse skaber økonomisk vækst

En ny engelsk rapport fremhæver, at højhuse er en vej frem for den økonomiske vækst. Det er Ejendomsforeningen Danmarks søsterorganisation, British Property Federation (BPF), som har fået lavet rapporten.

Læs pressemeddelelse på BPF’s hjemmeside

05.09.08
Virksomhedernes renovationsafgift opkræves via skattebilletten

Københavns Kommune har besluttet at opsige samtlige individuelle renovationsaftaler med erhvervsvirksomheder og i stedet opkræve renovationsafgiften hos udlejer via skattebilletten for ejendommen.
Ændringen har en række uhensigtsmæssige virkninger. ED har derfor opfordret kommunen ved borgmester Klaus Bondam til at stille ordningen i bero.

Læs henvendelsen her

Læs Klaus Bondams svar her

04.09.08
Antallet af almene boliger vokser fortsat

I juli er der kommet knap 300 flere almene boliger i Danmark. Det viser nye tal fra Landsbyggefonden. Dermed fortsætter antallet af almene boliger med at stige i et ellers faldende marked. I hele 2008 er der indtil videre kommet lidt mere end 1.700 flere almene boliger. I alt oplyser Landsbyggefonden, at der i august 2008 er næsten 550.000 almene boliger i Danmark. Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at det påbegyndte byggeri af etageejendomme er faldet drastisk. Faldet er på hele 31 procent, når 2. kvartal 2008 sammenlignes med 2. kvartal året før.

04.09.08
Nyt projekt skal fremme energibesparelser i kontorejendomme

Hvordan nedbringer vi energiforbruget og CO2-udslippet i de ældre kontorejen-domme? Slots- og Ejendomsstyrelsen, Albertslund Kommune og DATEA arbejder på svaret i et projekt med støtte fra Realdania. Løsningerne skal være økonomisk rentable, og de vil blive afprøvet i en række pilotprojekter i ældre kontorbygninger fra 1900 til 2006. De energibesparende løsninger skal formidles videre til de relevante ejendomsforvaltere.

Læs mere

04.09.08
Forsøg med energiforbedringer i fredede bygninger

Lavere energiforbrug og mindre CO2-udslip er nøgleordene i et nyt demon-strationsprojekt. Det skriver Kulturarvs-styrelsen. Det fredede bygningskompleks "Fæstningens Materialgaard" i København er udvalgt til forsøgsbygning i forbindelse med istandsættelse af fredede bygninger.

Læs mere

04.09.08
Administratorkonferencen 2008

Kom til ED’s årlige administratorkonference tirsdag den 18. november, kl. 10-16 i København. Få bugt med de typiske administratorfejl, og hør om ansvarsfor-sikringens dækningsområder, hvis det alligevel går galt. Bliv opdateret med seneste nyt inden for ejendomsadmini-stration, og bliv klogere på momsreglerne for administrationsydelser.

Se foreløbigt program og tilmelding

04.09.08
Ny standardgarantitekst til andelsboliger

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har udarbejdet en garantitekst til brug i forbindelse med salg af eksisterende andelsboliger. Den kan både bruges i de handler, hvor der medvirker en ejen-domsmægler, og hvor ejeren selv sælger – eventuelt igennem andelsboligfor-eningen.

Læs mere hos DE

04.09.08
Miljøskadeloven kan give påbud til udlejere

Med vedtagelsen af miljøskadeloven kan udlejere af fast ejendom fremover risikere, at de får et påbud fra myndighederne om, at der skal iværksættes undersøgelses-, forebyggelses- og afhjælpende foranstaltninger på deres ejendomme på grund af en forårsaget miljøskade. Det gælder også, hvis der er overhængende fare for en miljøskade.

Læs mere

04.09.08
Bedre styr på risici i fremtidens renoveringsprojekter

Renoveringsopgaver inden for byggeriet gennemføres ofte uden bevidst vurdering og styring af de risici, som denne type byggeopgaver altid indeholder. Det skriver Grundejernes Investeringsfond. Et nyt initiativ under "Renovering 2010" skal skabe bedre forståelse for risikohånd-tering og uddanne byggeaktørerne.

Læs mere hos GI

21.08.08
De engelske erhvervsejendomme fortsætter nedturen

Værdien af de engelske erhvervsejendomme falder forsat, således at afkastet på ejendomsinvesteringer bliver negativt. IPD har netop offentliggjort nye tal vedrørende engelske erhvervsejendomme for juli 2008. De nye tal viser et negativt afkast på 1,3 procent for juli alene. Med til historien hører, at englænderne snart i et helt år i træk har haft negativt afkast på erhvervsejendomme. Set over de sidste 12 måneder giver det et samlet negativt afkast på 16,1 procent.

Læs mere på IPD’s hjemmeside

21.08.08
Mulighed for lavere moms på tjenesteydelser til boliger

EU-kommissionen foreslår, at medlemslandene fremover permanent får mulighed for at opkræve lavere moms på tjenesteydelser til boliger. Lige nu findes der en midlertidig ordning, som benyttes af mange EU-lande. EU-kommissionen vurderer, at differentierede momssatser på disse overvejende lokale tjenesteydelser ikke skader konkurrencen mellem medlemslandene.

Læs mere

21.08.08
Administration af almene boliger

Velfærdsministeriet har udsendt rapporten "Den almene boligsektors styring" i
høring. Rapporten foreslår større frihed for de almene boligorganisationer, men
undlader desværre at foreslå øget konkurrence om administrationen af de almene boliger. 
 
Læs høringssvaret

21.08.08
Nye OPP-projekter på vej

Nye såkaldte offentlige private partnerskaber eller OPP-projekter er i gang. Konsortiet Team Rudkøbing Skole har netop vundet licitationen om opførelse, drift, vedligeholdelse og finansiering af den kommende Ørstedsskole i Rudkøbing. Dan Ejendomme as er en del af projektet sammen med MT Højgaard a/s og Bank DnB NORD A/S, og de har i alt vundet tre OPP-projekter.

Læs mere om OPP-skole
Læs også om OPP-motorvej i udbud

21.08.08
Byggeforskere skal spille en mere aktiv rolle

Det nydannede forskningscenter Build.aau med 300 forskere inden for byggeri og fysisk planlægning bliver det største herhjemme på sit felt. På åbningskonfe-rencen for Build.aau, påpegede økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, at det danske byggeerhverv med mange små og mellemstore virksomheder ikke i nævneværdig grad selv udfører forskning. Derfor er der brug for et styrket samspil mellem uddannelse, forskning og virksomheder.

Læs mere

08.08.08
Flere ledige erhvervslokaler

Der har siden 1. januar 2007 været en stigende tendens i antallet af ledige erhvervslokaler. Og tendensen fortsætter. Den stigende tomgang rammer alle egne af landet, og det er specielt små kontorlokaler og detailhandelslokaler, der er ramt. Det viser helt nye tal fra Oline-Lokalebørs Statistikken, som er opgjort den 1. juli 2008. Statistikken udarbejdes af Dansk Ejendomsmæglerforening og udgives i samarbejde med Ejendomsforeningen Danmark.

Læs mere

08.08.08
Ny miljøskadelovgivning har konsekvenser for udlejere

Den 1. juli trådte en ny miljøskadelovgivning i kraft. Erhvervsdrivende bliver med lovene pålagt samtlige omkostninger ved en miljøskade. Blandt andet må udlejere og boligorganisationer forvente at falde ind under loven og derved påtage sig nye og ukendte risici i forhold til før 1. juli 2008. Det skriver forsikringsmæglervirksomheden Willis i sit nyhedsbrev.

Læs artiklen

08.08.08
Slut med det gamle bygningsreglement

Det er ikke længere muligt at ansøge kommunen om en byggetilladelse efter reglerne i BRS-98 og BR-95. Fra 1. august skal alt byggeri udføres i overensstem-melse med det nye bygningsreglement, BR08. Det betyder bl.a. nye krav om, at det maksimale fugtindhold i bygnings-konstruktioner og materialer skal fastlægges ved byggeriets start. Det skriver Bolius. Du finder BR08 her.

Læs Bolius’ artikel

08.08.08
Flere konkurser i ejendomssektoren

I mange år har ejendomssektoren været forskånet for det store antal konkurser. Friske tal fra Experian viser imidlertid, at der hen over sommeren 2008 er sket en kraftig stigning i antallet af konkurser i sektoren. Fra juli 2007 til juli 2008 er antallet af konkurser således steget fra 6 til 44.

Læs mere

08.08.08
Nyt forskningscenter for byggeri

I løbet af sommeren har et nyt videncenter inden for byggeri og fysisk planlægning slået dørene op. Build.aau har til opgave at skabe og formidle viden om, hvordan man forbedrer det byggede miljø. På sit område bliver Build.aau landets største med 300 forskere tilknyttet. Centret er et resultat af fusionen mellem Aalborg Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

08.08.08
Ny vejledning mod skimmelsvamp

Velfærdsministeriet er kommet med en vejledning om fugt og skimmelsvamp rettet mod udlejere af private udlejningsejendomme. Vejledningen beskriver udlejerens pligter efter lejeloven og boligreguleringsloven til at få undersøgt og afhjulpet fugt og skimmelsvampproblemer og de muligheder, der er for at indbringe uenigheder for huslejenævnet.

Læs vejledningen

08.08.08
Satser for 2009 og nye normtal

De lovbestemte satser i lejelovgivningen skal reguleres med 4,2 procent i 2009. Og så er normtallene for administration og vicevært i 2009 blevet fastsat for Københavns Kommune og Holbæk Kommune. Normtallene for de øvrige kommuner er ikke fastsat endnu. Medlemmer af ED kan se de nye satser og normtal på ejendomsforeningen.dk 
(Log på som medlem).

04.06.08
Boligudlejning via erhvervslejekontrakt - lovændring nej tak

Der har i foråret været en del debat om boligudlejning via en erhvervslejekontrakt. Det drejer sig om lejligheder, der efterfølgende udlejes på en boliglejekontrakt, hvor lejlighedens beboer har samme beskyttelse og skal betale samme husleje, uanset om der lejes direkte af en ejendomsejer eller af en udlejer. Udlejer vil i givet fald have en erhvervslejekontrakt med ejendommens ejer. En stor del af debatten bygger imidlertid på en unuanceret behandling af emnet. Derfor har Ejendomsforeningen Danmark skrevet et brev til velfærdsministeren, da foreningen ikke ønsker en lovændring.

Læs brevet

04.06.08
Moderate huslejestigninger – specielt i hovedstaden

Friske tal fra Velfærdsministeriet viser, at i Danmarks seks største bykommuner har stigningerne i huslejerne – inklusive kvalitetsforbedringer – ligget på eller under løninflationen i perioden 1995-2007. Huslejeniveauet og huslejestigningen er højst i Århus og lavest i København.

Læs mere

04.06.08
Ny hjemmeside med brugbar viden om forbedring og vedligeholdelse

På GI's nylancerede hjemmeside, www.ejendomsviden.dk, kan du hente hjælp, når du skal beslutte, om der er lejemål, som skal istandsættes. Du kan også blive klogere på opstigende grundfugt, vådrum, tage, minielevatorer, altaner, tagboliger og meget andet.

Læs mere

04.06.08
De unge er godt rustet på boligmarkedet

De unge på boligmarkedet er økonomisk godt rustet. Det viser en ny analyse fra Finansrådet. Det er nemlig ikke de unge under 30 år, der har analysens højeste "gældsratio”.

Læs mere

04.06.08
Evaluering af lov om byfornyelse

I 2004 trådte en ny byfornyelseslov i kraft. SBi har gennemført en evaluering af, hvordan loven har fungeret de første tre år. Rapporten belyser effekten af den nye lov set i forhold til målsætningerne om, at byfornyelsen skal gennemføres på privat initiativ og med størst mulig privat medfinansiering.

Læs mere

04.06.08
Ny cheføkonom i ED

Ejendomsforeningen Danmark har ansat cand.polit. Morten Marott Larsen som cheføkonom. Morten er 36 år og har en ph.d. inden for transportøkonomi og bosætning. Han har arbejdet på AKF – Anvendt KommunalForskning, hvor han senest har arbejdet med boligforskning. Han tiltræder i ED den 1. juli 2008.

04.06.08
Mærsk donerer 152 mio. kr. til Fælledparken

A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal donerer 152 mio. kr. til en omfattende fornyelse af Fælledparken. ”Sammen med kommunens eget bidrag betyder det, at vi kan skabe en park i absolut verdensklasse for ca. 200 mio. kr.”, skriver miljø- og teknikborgmester Klaus Bondam. Målet er, at de første nye aktiviteter skal stå færdige i 2009.

22.05.08
John R. Frederiksen præsident for de europæiske ejendomsejere

Ejendomsforeningen Danmarks formand, John R. Frederiksen, er i maj 2008 valgt som præsident for det europæiske samarbejde, European Property Federation (EPF), som organiserer de europæiske ejendomsejere og varetager ejendomsejernes interesser i den Europæiske Union.

Læs Ejendomsforeningen Danmarks pressemeddelelse 

Læs mere om EPF

Læs EPF’s årsrapport

22.05.08
Hvor kører metroen hen i 2018?

Til Ejendomsforeningen Danmarks gåhjemmøde den 15. maj fortalte direktør i Metroselskabet I/S, Anne-Grethe Foss, om planerne for metroens 4. etape. Den nuværende metro bliver suppleret af en Cityring, der vil gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg. Der kommer 17 nye underjordiske stationer, finansieret af Københavns Kommune, Staten og Frederiksberg Kommune.

Læs mere om fremtidens metronet og de nye stationer

22.05.08
Ingen væsentlige svigt og skader i 2007

Byggeskadefonden Vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) offentliggør i deres beretning for 2007, at procenten for ejendomme med væsentlige svigt og skader for første gang er faldet til 0 procent. Du kan downloade BvB’s årsberetning på www.bvb.dk

Læs mere

22.05.08
Vælg et tag af strå eller metal

Et atypisk tag af eksempelvis metal eller strå kan kvalitetsmæssigt være på højde med de mere gængse tagmaterialer. For eksempel holder et metal- eller trætag mere tæt end et tag med teglsten. Et trætag er billigere at lave, men holder til gengæld kun i 20-50 år, mens tegltaget kan holde op til 70 år. Det skriver Bolius.

Læs mere

08.05.08
CEPI’s årsrapport

I CEPI's netop udkomne årsrapport kan du blandt andet læse om en ejendomsadministrators funktioner i de forskellige medlemslande. CEPI, European Council of Real Estate Professions, er en international forening, der blandt andet varetager interesserne for ejendomsadministratorer i den europæiske union. CEPI har netop afholdt sin generalforsamling i Danmark. I forbindelse hermed var sektionen for de europæiske ejendomsadministratorer på besøg i sekretariatet, hvor de hørte om foreningens arbejde.

Se plancherne fra besøget her

Læs årsrapporten (pdf)

08.05.08
Hjælp til at bruge det nye bygningsreglement

En ny anvisning skal hjælpe byggeriets parter med at bruge det nye bygningsreglement, som trådte i kraft 1. februar. SBi-anvisning 216 om Bygningsreglement 2008 (BR08) er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.

Læs mere

08.05.08
Kommuner bruger for lidt på kloakker

Ifølge en ny undersøgelse fra Rambøll har kommunerne brugt 2,3 mia. kr. mindre på at forny kloakkerne, end de har aftalt med regeringen. Ingeniørforeningen advarer om forøget risiko for rotteproblemer og forurenet drikkevand. Det skriver Business.dk.

Læs mere

08.05.08
Danmark markedsføres

Ny hjemmeside for markedsføringen af Danmark giver overblik over initiativer og aktører, der markedsfører Danmark. Vi skal markere os i en tid, hvor alle kæmper om at tiltrække de bedste virksomheder, investeringer og de mest kompetente medarbejdere, skriver Bendt Bendtsen.

Læs mere

08.05.08
70-80 procent af brændeovne i danske hjem bør udskiftes

Fra 1. juni 2008 bliver det ulovligt at sælge eller installere brændeovne, der ikke er miljøcertificerede. Men det er stadig lovligt at fyre i de gamle ovne, som ikke opfylder de nye krav. Det skriver Byggecentrum.

24.04.08
Nyt fra Byggeriets Evalueringscenter

Fremover skal rådgivende ingeniører og arkitekter også evalueres. Den 1. maj 2008 træder nye regler om nøgletal og karakterbøger i kraft. Reglerne er udmøntet i to bekendtgørelser. De nye regler gælder for evalueringer, der påbegyndes fra og med den 1. maj 2008.

Læs mere

24.04.08
KAB får Bygherreprisen

Boligfonden Kuben tildeler KAB Bygherreprisen 2007 for at være med til at sætte dagsordenen for såvel den almene boligsektor og for byggeriets udvikling. Den årlige hæder er ”en særdeles god bygherreindsats, værdig til efterfølgelse”, som det hedder i fundatsen.

Læs mere

24.04.08
Gamle olietanke risikerer at give gigant-regninger

Beredskabsstyrelsen vurderer, at omkring 20.000 overjordiske olietanke om fire måneder er ulovlige. Det gælder for tanke under 6.000 liter til opbevaring af fyringsolie. Det skriver Erhvervsbladet.

Læs mere

24.04.08
Lysstyring kan give besparelser på 50 %

Forbruget af elektrisk lys i bygninger kan i gunstige tilfælde reduceres med op til 50 procent, hvis man bruger automatisk lysstyring. Det fremgår af en ny SBi-anvisning, Lysstyring. Anvisningen fortæller, hvordan man etablerer gode lysforhold samtidig med, at elforbruget i bygningerne nedsættes.

Læs mere

10.04.08
Fremover ingen huslejeoplysninger til BBR

Erhvervs- og Byggestyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen handler om ejeres oplysningspligt til BBR. Ejendomsforeningen Danmark finder det positivt, at ejeres pligt til at indberette huslejeoplysninger nu ophæves. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april.

Læs høringsbrev

Læs bekendtgørelsen

Læs ED's svar

10.04.08
Ændringer i skattelovene på vej

Skatteministeren har den 28. marts 2008 fremsat et lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven i Folketinget og samtidig sendt forslaget i høring hos bl.a. Ejendomsforeningen Danmark.

Læs ED's svar

10.04.08
Bedre honorering af huslejenævn

Ejendomsforeningen Danmark og lejernes organisationer har gentagne gange henvendt sig til de relevante myndigheder for at få en bedre honorering af huslejenævnenes medlemmer. Nu har Danmarks Lejerforeninger sendt et brev til Folketingets Boligudvalg med et forslag om et lovbestemt minimumshonorar.

Læs brev

10.04.08
Myte om husfacader aflivet

Om husets facade er af mursten, træ, gasbetonblokke eller fibercementplader betyder intet for indeklimaet, skriver Bolius. Facadens primære funktion er at beskytte ydervæggen mod al slags vejr og temperaturer. Hvis man ønsker et sundt indeklima, skal man hellere tænke over, om huset er velisoleret, fri for fugt og har en god udluftning.

Læs mere hos Bolius

10.04.08
Nyt forskningscenter i Facilities Management

I februar 2008 åbnede Center for Facilities Management på DTU. Realdania har taget initiativ til det nye forskningscenter, der ledes af lektor Per Anker Jensen. Centret skal foreløbig fungere frem til 2012 og vil bestå af et netværk af forskere fra forskellige danske og internationale forskningsinstitutioner. Facilities Management er en ledelsesfunktion, der beskæftiger sig med, hvordan man kan udforme, drive og udvikle bygninger, så de er tilpasset organisationens behov.

27.03.08
Regler for boligstøtte ændres ikke

Ejendomsforeningen Danmark rettede i januar 2008 henvendelse til Velfærdsministeriet med forslag om, at der gennemføres en ændring af boligstøtteloven. Ejendomsforeningen Danmark foreslog ministeriet, at loven ændres. Det skal sikres, at der fremover kun udbetales boligstøtte til dækning af lejernes udgifter til vedligeholdelse af deres lejemål i det omfang lejerne rent faktisk udfører den vedligeholdelse, som de efter lejeaftalen er forpligtet til at udføre. Ejendomsforeningen Danmark har nu modtaget et svar fra Velfærdsministeriet. Det fremgår, at Velfærdsministeriet har noteret sig Ejendomsforeningen Danmarks synspunkter, men ministeriet agter på nuværende tidspunkt ikke at ændre reglerne.

Læs brevet til Velfærdsministeriet

Læs svaret fra Velfærdsministeriet

27.03.08
Nyt kursuskatalog er klar

Ejendomsforeningen Danmarks kursuskatalog for efteråret 2008 indeholder et væld af gode kursustilbud med bl.a. følgende nyheder på vores efteruddannelseskurser: Ejendomsforsikring, Betalinger ud over lejen i erhvervslejemål, Brush-up/nyhedskursus – boliglejeret og foreningsret, Beboerrepræsentationer – et overblik over rettigheder og pligter og Ejerforeninger – praktisk håndtering.

Se kursuskatalog

Tilmelding via e-mail eller telefon 33 12 03 30. Tilmelding via vores webshop er mulig fra 2. april 2008.

27.03.08
Drejebog for bygherrer

Velfærdsministeriet har netop udgivet publikationen ”Drejebog for bygherrer. Rationel bygningsfornyelse – metoder og muligheder”. Drejebogen anbefaler langsigtede planer på op til 20 år for at sikre gode investeringer i renovering og undgå fejlinvesteringer. Publikationens målgruppe er navnlig små og store bygherrer.

Læs mere

27.03.08
Bendtsen ser på tilsyn af pantebrevsmarked

Økonomi- og erhvervsministeren reagerer på en række køb og salg af ejendomme i såkaldte pantebrevskaruseller. - Jeg er enig i Finanstilsynets konklusion om, at vi må undersøge behovet for en regulering af området yderligere. Udfordringen ligger i at ramme ”det grå pantebrevsmarked” uden at skabe unødige byrder for den store del af markedet, der opererer på fuldt lovlig vis, udtaler ministeren.

Læs mere

13.03.08
Svar fra skatteministeren om pengetanksreglen

En projektgruppe i Skatteministeriet har afsluttet sit arbejde om reglerne for generationsskifte i erhvervsvirksomheder – den såkaldte pengetanksregel. Ejendomsforeningen Danmark har taget kontakt til skatteministeren, fordi ejendomsvirksomheder ikke ligestilles med øvrige erhvervsvirksomheder i forbindelse med generationsskifte. Projektgruppen slår nu fast, at der ikke er en fornuftig begrundelse for denne begrænsning i reglerne for generationsskifte for reel erhvervsvirksomhed. Derfor mener ministeren, at udlejning af fast ejendom bør tages ud af pengetanksreglen, så den form for investering ikke længere anses som passiv pengeanbringelse, men aktiv erhvervsvirksomhed.

Læs ministerens brev til ED

13.03.08
Vandbesparelser i EU

Da der i store dele af EU er mangel på godt drikkevand, arbejder den europæiske kommission på et direktiv om bygningers vandforbrug. Det bliver et direktiv, der svarer til direktivet om bygningers energiforbrug. Fire store europæiske ejendomsorganisationer har udarbejdet et fælles forslag til direktivets indhold.

Se forslaget

13.03.08
Ny dom om udlejers ansvar for skimmelsvamp

Der er nu faldet dom i en meget omtalt sag om skimmelsvamp i et nybygget udlejningsbyggeri på Fyn. En børnefamilie var nødt til at fraflytte deres lejlighed efter godt 1½ år på grund af betydelige forekomster af skimmelsvamp i byggeriet.
Læs mere

13.03.08
Støtteordning til bad i lejligheder

GI har en støtteordning til etablering af bad i lejligheder i udlejningsejendomme, som mangler enten bad eller toilet. GI tilbyder at betale 50 procent af udgifterne, dog maksimalt kr. 50.000 til teknisk rådgivning og maksimalt kr. 10.000 til partsrådgivning. Du kan få flere informationer på GI’s hjemmeside, hvor du også kan søge om støtte til et konkret projekt.

Læs mere

13.03.08
Gåhjemmøde om småsagsprocessen

Der er trådt nye regler om småsagsprocessen i kraft. Kom til ED forum for ejendomsadministrations gåhjemmøde, og hør advokat Jakob Busse fra CPH LEX Advokater og chefjurist Kristin Jonasson fra Ejendomsforeningen Danmark fortælle om deres holdninger og forventninger til de nye regler. Det foregår torsdag den 27. marts klokken 15-17 hos Ejendomsforeningen Danmark.

28.02.08
Pænt afkast på ejendomsinvesteringer i 2007

Det totale afkast på direkte ejendomsinvesteringer i Danmark lå i 2007 på 10,2 procent. Det viser netop offentliggjorte tal fra DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks. Tallene produceres i et samarbejde mellem IPD og Ejendomsforeningen Danmark. Resultatet er lavere end de to foregående fede år, hvor det totale afkast var henholdsvis 18,1 og 17,3 procent. Men afkastet overstiger væsentligt det gennemsnitlige afkast på danske aktier og obligationer i 2007.

Læs pressemeddelelse

Se tal og figurer fra IPD

28.02.08
Etageejendomme skal have postkasseanlæg

Fra den 1. januar 2010 skal der være fælles postkasseanlæg i alle etageejendomme. Det betyder, at etageejendomme, der er opført før den 1. januar 1974, snart skal have etableret postkasseanlæg i stueetagen eller udenfor i nærheden af indgangsdøren. Ejendomme opført fra 1. januar 1974 og senere bør allerede have postkasseanlæg, og hvis ikke de har det, bør det opsættes. Erhvervsmagasinet Huset vil i maj-nummeret have en uddybende artikel om emnet. 
 
Læs folder fra Post Danmark

28.02.08
Højesteretssag om formkrav er nu berammet

Højesteret har nu berammet ankesagen fra Vestre Landsret angående formkrav til en omkostningsbestemt huslejevarsling. Sagen bliver behandlet i Højesteret den 25. maj 2009, og dommen forventes snarligt herefter. Kort fortalt drejer sagen sig om, hvorvidt der, ud over de specifikke formkrav, der findes i boligreguleringsloven til en omkostningsbestemt huslejevarsling, tillige kan opstilles det formkrav, at udlejer allerede i selve varslingen skal angive, hvad ejendommens samlede indtægter er i forhold til ejendommens udgifter.

Læs mere

28.02.08
Private skyder penge i byfornyelsen

Byfornyelse gennemføres i højere grad end tidligere for private midler. Det gælder ikke alene for boligerne, men også i høj grad fornyelsen af hele områder, der har været med til at sætte gang i væksten i byområder og givet betragtelige følgeinvesteringer.

Læs mere hos SBI

28.02.08
Boligdag 2008 i Center for Boligforskning

Statens Byggeforskningsinstitut holder Boligdag 2008 med temaet ”Lejeboligens fremtid”. Det sker den 1. april kl. 9-15.30 på Dr. Neergaards Vej 15 i Hørsholm. Tilmelding kan ske ved mail til Ella Pedersen: elp@sbi.dk. Tilmeldingsfristen er den 20. marts 2008.

19.02.08
ED's høringssvar til Energistyrelsen vedrørende energimærkning

Ejendomsforeningen Danmark har for så vidt ingen bemærkninger til den nye bekendtgørelse om energimærkning, men ser dog gerne en anderledes formulering af §2.

Læs ED's høringssvar

14.02.08
Kraftigt prisfald i Storbritannien

IPD’s ejendomsindeks for erhvervsejendomme i Storbritannien viser i fjerde kvartal 2007 det hidtil kraftigste fald i ejendomspriserne. Det gennemsnitlige prisfald i dette kvartal er opgjort til 8,7 procent. Prisfaldet er så kraftigt, at årets samlede afkast på fast ejendom bliver negativt.

Læs mere på ipd.com

14.02.08
Ny byfornyelsespulje

Københavns Kommune lukker Byfornyelse København. Provenuet på ca. 62 mio. kr. skal anvendes til byfornyelsesformål i kommunen. Du kan ansøge om en del af puljen. Hvis man modtager støtte, vil den tidligst blive udbetalt i starten af 2009.

Læs mere

14.02.08
ED's høringssvar om ændring af byfornyelsesloven

Velfærdsministeriet har anmodet om ED's bemærkninger til et udkast til lovforslag om ændring af byfornyelsesloven. Lovforslaget vil give kommunerne mulighed for at give påbud om at udføre arbejder, som i lejeretlig forstand er forbedringsarbejder, fx ved forekomst af skimmelsvamp i lejemål.

Læs ED’s høringssvar

14.02.08
Obligatoriske HPFI-afbrydere den 1. juli 2008

Senest den 1. juli 2008 skal alle bygninger i Danmark have installeret HPFI-afbrydere i elinstallationerne. Det er navnlig ældre elinstallationer i boliger og industri, som mangler HPFI-afbrydere. Efter den 1. juli åbnes det danske marked for fransk/belgiske stikkontakter.

Læs mere

14.02.08
Billigere ansvarsforsikring

Medlemmerne af den professionelle ansvarsforsikring for ejendomsadministratorer, som Ejendomsforeningen Danmark udbyder i samarbejde med Willis og Nassau, har i 2007 fået anmeldt meget få skader. Derfor vil Ejendomsforeningen Danmark arbejde for, at præmierne på forsikringen nedsættes i 2009.

14.02.08
Frisk pust til www.lokalebors.dk

Lokalebors.dk er et online mødested for udbyder og efterspørger af ledige erhvervslejemål i Danmark. Den 5. februar gik en forbedret udgave af sitet i luften. Det betyder lækkert design, optimerede søgemuligheder og færre klik for både bruger og annoncør.

Klik forbi

14.02.08
Spot på andelstanken og lejelovgivning

Lejelovgivningens paradokser er på programmet, når professor, lic.jur., Hans Henrik Edlund og advokat John Bjerre blandt andet taler om de forskellige metoder for lejeregulering, og hvilke der kan bruges hvordan og hvornår. Hør også professor, ph.d., Mette Nevilles oplæg ’Er andelstanken død?’. Det sker til Administratorkonferencen – for indehavere og ledende medarbejdere den 25. og 26. april på Hindsgavl Slot.

Læs mere om konferencen

06.02.08
Ny lokalebørs ser dagens lys

www.lokalebors.dk er et online mødested for udbyder og efterspørger af ledige erhvervslejemål. Alle besøgende kan søge efter lejemål og læse mere om de ledige lejemål. Hjemmesiden relanceres den 6. februar med en helt ny og intuitiv søgefunktion. Desuden tilbyder hjemmesiden en række nye services til brugerne.

Besøg hjemmesiden

31.01.08
Obligatorisk efteruddannelse for advokater 

Justitsministeriet har den 12. december 2007 udstedt bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Reglerne medfører, at alle advokater og advokatfuldmægtige i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2010 skal deltage i mindst 54 lektioners efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokaterhvervet.

Læs mere

31.01.08
Regler for boligstøtte bør laves om

Lejere i både alment og privat udlejningsbyggeri har ret til boligstøtte. Lejerne får også boligsikring til dækning af vedligeholdelsen af lejemålet, selvom den indvendige vedligeholdelse påhviler lejerne. Det er imidlertid ED’s erfaring, at nogle lejere ikke udfører den vedligeholdelse, som de modtager boligsikring til. Det finder ED uacceptabelt og har derfor skrevet til Velfærdsministeriet.

Læs brev

31.01.08
Fortsat for mange fejl i byggeriet

Nyt indeks viser, at antallet af fejl og mangler i byggeriet formentlig har toppet. Men der er stadig for mange fejl. Den årlige beregning af det såkaldte svigtindeks for dansk byggeri udarbejdes for Erhvervs- og Byggestyrelsen af Statens Byggeforskningsinstitut (SBI).

Læs mere hos Erhvervs- og Byggestyrelsen

31.01.08
Hovedtal fra Dansk Ejendomsindeks 2007

Torsdag den 28. februar 2008 kl. 13.00 præsenteres hovedtallene for Dansk Ejendomsindeks 2007 på et gratis møde i Ejendomsforeningen Danmark på 3. sal. Indeksets dækning af markedet er øget i 2007, hvor der er kommet tre nye porteføljer i indekset.

17.01.08
John R. Frederiksen fylder 60 år

John R. Frederiksen fylder 60 år den 31. januar 2008. Han har været formand for Ejendomsforeningen Danmark siden 2002. Desuden varetager han en række øvrige bestyrelsesposter. Der vil blive holdt en reception den 31. januar kl. 15-17 hos Ejendomsforeningen Danmark, Nørre Voldgade 2 i København.

Læs mere

17.01.08
Ejendomsstatistikken er nu gratis tilgængelig

Ejendomsforeningen Danmark har besluttet at give gratis adgang til den omfattende ejendomsstatistik, der er indsamlet fra en lang række kilder.  På hjemmesiden finder du derudover plancher, som beskriver hovedtallene for det danske ejendomsmarked.

Til ejendomsstatistikken

17.01.08
Stor tomgang for boliger  i hele landet

166.727 boliger står ledige på landsplan. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der har aldrig tidligere været så mange tomme boliger ? ikke engang under ejendomskrisen i begyndelsen af 1990?erne. Godt 10.000 af de tomme boliger ligger i København eller på Frederiksberg.

Læs mere

17.01.08
Kloge M2 Prisen til visionær landmand

Realkredit Danmark uddeler hvert år den såkaldte Kloge M2 Pris. Prisen på 100.000 kr. gives til virksomheder, som fremmer innovation via fysiske og funktionelle rammer for medarbejderne. Det blev landmand Jens Jacob Bonde, der løb med Kloge M2 Prisen.

Læs mere

17.01.08
Væk med checken

Du må lade checken ligge derhjemme og bruge dit pengeinstitut i stedet for, når du skal betale til SKAT. Du kan ikke længere betale moms, A-skat, lønsumsafgift, punktafgifter, selskabsskat, B-skatter eller restskatter med checks til SKAT. SKAT returnerer alle checks fra den 1. april 2008.

Læs mere

17.01.08
Øget dækning af Dansk Ejendomsindeks

Dansk Ejendomsindeks for 2007 har fået øget dækning af markedet, da der er kommet tre nye porteføljer i indekset fra PensionDanmark Ejendomme A/S, SEB Ejendomme og Danica Pension. Hovedtallene fra Dansk Ejendomsindeks offentliggøres på et møde i Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar kl. 13.

Læs mere


Cookies

Denne side bruger cookies for at gemme nogle informationer på din computer

Læs mere

Acceptér cookies
Ejendomsforeningen Danmark | Nørre Voldgade 2 | 1358 København K | T. +45 33 12 03 30 | info@ejendomsforeningen.dk