Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Københavns Airbnb-løsning har forkert fokus

Det er fint, at Københavns Kommune i disse dage har fokus på at indføre en begrænsning på omfanget af københavnernes udlejning af deres boliger igennem Airbnb. Men der er mange andre problemer, der trænger sig mere på i forhold til reglerne om Ainbnb. Det skyldes, at det skattemæssige spørgsmål ikke er løst, og der derfor ikke er en sikkerhed for, at de pågældende betaler skat. Der er heller ikke en klar opfattelse af, hvem der må udleje deres boliger via Airbnb, siger administrerende direktør hos Ejendomsforeningen Danmark, Torben Christensen.

Læs mere om Airbnb-problematikken

Læs pressemeddelelse af 12. januar

Forudbestil håndbogen Boliglejemål allerede nu

I begyndelsen af 2017 udkommer Ejendomsforeningen Danmarks nye og reviderede version af håndbogen Boliglejemål. I denne udgave er der blandt andet taget højde for den lejelov, der trådte i kraft 1. juli 2015. Bogen henvender sig bredt til blandt andre ejendomsadministratorer, jurister og advokater, som arbejder med de praktiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med boligudlejning. Bogen giver med sine to bind en grundig indføring i administrationens juridiske aspekter.

Læs mere om bogen Boliglejemål, og forudbestil den nu

Ejendomsforeningen Danmark efterlyser lejemål til evaluering

Rambøll og Grundejernes Investeringsfond har fået til opgave at indsamle data til evalueringen af, hvilke konsekvenser ændringerne i lejeloven per den 1. juli 2015 har haft i forhold til størrelsen på flytteregninger og vedligeholdelsesstandarden i lejeboligerne.

Ejendomsforeningen Danmarks efterlyser derfor medlemmer, der kan stille lejemål til rådighed for undersøgelsen.

Læs mere

Fælles overdragelsesaftale for køb og salg af andelsboliger

Ejendomsforeningen Danmark har i samarbejde med ABF, Dansk Ejendomsmæglerforening, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration og Danske BOLIGadvokater udarbejdet en ny, fælles overdragelsesaftale for køb og salg af andelsboliger. Brancheorganisationernes overdragelsesaftale bidrager til en øget forbrugervenlighed, letter administrators arbejde med andelsoverdragelser og styrker kvaliteten.

Der er blevet konstateret to mindre fejl i overdragelsesaftalen. Det drejer sig om en mindre regnefejl i afsnit 5 samt en sætning i afsnit 8, der var blevet rykket op. Begge fejl blev opdaget og rettet den 2. januar klokken 9. Vi beklager eventuelle gener, fejlen måtte have medført.

Læs mere om overdragelsesaftalen

Høringssvar vedrørende fastfrysning af grundskyld

Ejendomsforeningen Danmark har indgivet høringssvar til regeringens forslag om at forlænge fastfrysningen af grundskylden til og med 2017 og udvide fastfrysningen til også at omhandle erhvervsejendomme.

Ejendomsforeningen Danmark ser positivt på lovforslaget og ser umiddelbart ikke noget problem i, at det først vil være muligt at indregne nedsættelsen af grundskylden i forbindelse med opkrævningen af ejendomsskat i andet halvår af 2017. Foreningen understreger dog vigtigheden af, at der modtages en korrigeret skattebillet inden maj måned for at undgå, at udlejere bliver nødt til at varsle skatter og afgifter to gange i løbet af samme år.

Læs hele høringssvaret

Donald Trump ryster ikke det danske investeringsejendomsmarked

Valget af Donald Trump som kommende amerikansk præsident har ikke umiddelbart påvirket investorernes forventninger til danske investeringsejendomme.

Det totale afkast for investeringsejendomme i 2016 forventes at blive 5,9 procent, hvilket er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til forventningerne for et år siden. Det viser Ejendomsforeningen Danmarks forventningsundersøgelse for januar 2017.

Se pressemeddelelse af 4. januar

Gå hjem-møde om persondataforordningen

EU har vedtaget en forordning med nye og strammere regler for behandling af personoplysninger. Selvom forordningen træder i kraft den 25. maj 2018, betyder ændringerne, at virksomheder allerede nu skal begynde at forberede sig til at kunne efterleve reglerne. Kom til gå hjem-møde, og hør nærmere om forordningen, og hvad I som virksomhed allerede nu bør begynde at forberede jer på.

Der bliver holdt gå hjem-møde i både København og Aarhus.

Læs mere, og tilmeld dig mødet i København
Læs mere, og tilmeld dig mødet i Aarhus

Ingen nye muligheder for tidsbegrænsede lejemål i ny erhvervslejelov

Folketinget har den 8. december vedtaget en ændring af erhvervslejeloven. Ændringen i loven betyder, at der skal tages højde for samtlige relevante aftaler og aftalevilkår for de pågældende lejemål, når der anvendes sammenligningslejemål til at vurdere markedslejen. Til gengæld blev der ikke i denne omgang åbnet op for nye muligheder for at lave tidsbegrænsede lejemål.

Juridisk hotline bliver forstærket

Fra den 2. januar 2017 udvides den juridiske hotline hos Ejendomsforeningen Danmark. Hvor det hidtil har været muligt for medlemmer at blive ringet op af en jurist mellem klokken 12.30 og 15.30, bliver denne service nu udvidet, så det bliver muligt at blive ringet op allerede fra klokken 9 af én af foreningens juridiske studentermedarbejdere. Ændringen gælder kun for direkte medlemmer, så foreningsmedlemmer har fortsat kun adgang til rådgivningen om fredagen.

Læs mere om den forbedrede juridiske hotline

Nu kan du tilmelde dig kurser og EA-fag i foråret 2017

Spændende kurser
Kom blandt andet på kurset "Renovering og ombygning". Her får du styr på, hvad du skal være opmærksom på, når en ejendom skal renoveres eller ombygges. Tilmeld dig et kursus

Bliv ejendomsadministrator
Med EA-uddannelsen optimerer du din arbejdssituation og får en solid faglighed. Tilmeld dig et EA-fag

Hent kursuskataloget

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.
Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser i Danmark.
Tilmeld dig her