Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Væk med tårnhøj skat på generationsskifte

Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark har skrevet et debatindlæg i Børsen den 13. februar.
"Familieejerskab og 60.000 arbejdspladser er truet på grund af særskat på ejendomsvirksomheder. Et generationsskifte dræner lige nu en ejendomsvirksomhed for 48 % af virksomhedens værdi i skat, mod 7 procent i skat af en tilsvarende produktions- eller rådgivervirksomhed i et generationsskifte". 

Læs artiklen (kræver Børsen Premium-login)

Vi er blevet valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Så er CV-databasen åben – find en trainee

Traineeforløbet for ledige i finanssektoren, et samarbejde mellem Finansforbundet og Ejendomsforeningen Danmark, er i gang igen, og virksomheder kan søge trainees.

Formand for Finansforbundet Kent Petersen siger: ”Det er kernestof for os at hjælpe vores medlemmer til et arbejdsliv, hvor de trives og lykkes. Med de store forandringer, der er i gang i den traditionelle finanssektor, kan det også betyde mod jobs i andre brancher ...".

Læs mere, og få adgang til databasen

Mangel på knap 200.000 nye boliger frem mod 2025

Nye beregninger fra Ejendomsforeningen Danmark skønner, at der frem mod år 2025 mangler 192.000 nye boliger. Årligt er det en mangel på 24.000 boliger

Flere og flere vælger at bo alene, og det er blandt andet årsag til at den fremtidige efterspørgsel efter boliger forventes at stige. 

Læs pressemeddelelse af 9. februar

To nye blanketter

Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet to nye blanketter: 

God digital adfærd
Forslag til leveregler i forhold til god digital adfærd i jeres virksomhed.

Privatlivspolitik
Privatlivspolitik, hvor I orienterer jeres kunders kunder om alt, hvad der er relevant at vide I forhold til, hvordan I behandler persondata i jeres virksomhed.

Køb blanketterne i shoppen
Hent dem i blanketmodulet, hvis du er abonnent

Persondata: Vejledning om fortegnelser over behandlingsaktiviteter

I persondataforordningen er det et krav, at man kan påvise, at virksomheden overholder persondataforordningen. Det kan man gøre ved at føre interne fortegnelser over virksomhedens behandling af persondata

Se Datatilsynets vejledning om fortegnelser over behandlingsaktiviteter, der blev offentliggjort den 1. februar 2018 (for medlemmer)

Gå hjem-møde i Aarhus om de kommende offentlige vurderinger af investeringsejendomme

Et nyt system til vurdering af investeringsejendomme er på vej. Derfor holder vi i samarbejde med Danske Udlejere et gratis gå hjem-møde om de nye ejendomsvurderinger den 12. marts.

På mødet vil underdirektør i SKAT, Morten Jensen, fortælle om, hvor langt man er i udviklingen af den nye offentlige vurdering. Cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, Morten Marott Larsen fortæller om indsamlingen af nye data, herunder fortrolighed. 

Læs mere, og tilmeld dig gå hjem-mødet om de nye offentlige vurderinger

Persondata: Behandling af lovforslag udskudt i to måneder

Folketingets behandling af det lovforslag, der skal implementere EU-forordningens regler om persondata i Danmark, var planlagt til at blive 2. behandlet den 8. februar 2018. Men tidsplanen er blevet ændret, så udvalget først afgiver betænkning med frist den 5. april 2018. Det betyder, at 2. behandlingen af lovforslaget tidligst gennemføres i april 2018. Derefter skal lovforslaget 3. behandles, før vi kender det endelige udfald af de danske regler om persondata.

Se den reviderede tidsplan for lovforslaget

Persondata: Tema i Huset

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske konsulent Mette Haagensen forklarer i Huset februar, hvordan ejendomsvirksomheder kan gribe forberedelserne til den nye persondataforordning an. Huset udkommer i uge 7.

Kom på kursus
Vi holder kurser i persondata tirsdag den 3. april i København og tirsdag den 10. april i Aarhus.

Læs mere, og tilmeld dig kurserne i persondataforordningen

Lejepriser i storbyerne

TV2 News satte 4. februar fokus på lejepriserne i storbyerne, som ifølge udbudstal fra Boligportal er stigende. Men her er især de lejeboliger, man har brug for at annoncere. Tallene repræsenterer kun en del af det samlede private udlejningsmarked. 

”De boliger, som kommer på Boligportal, er nok dem, der er lidt sværere at leje ud og altså ikke de helt billige lejeboliger”, siger Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, til TV 2.

Læs artikel fra TV 2 Nyhederne
Se TV 2’s 19 Nyheder (kræver adgang til TV2 Play)

Historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme

2018 begynder med historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme. Det sker efter en årrække, hvor forventningerne til boligsektoren ellers har toppet på det professionelle investeringsejendomsmarked. Faldende forventninger til markedsleje og ejendomsværdi for boligejendomme kan være årsagen, fremgår det af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger: Januar 2018.

Læs pressemeddelelse af 3. januar

Ny guide fra GI om vedligeholdelsesregnskaber

Vedligeholdelsesregnskaber for ejendomme med en konto hos GI er offentligt tilgængeligegi.dk. Efter reglerne i boligreguleringsloven har en ejer af en bindingspligtig ejendom pligt til hvert år at hensætte beløb til vedligeholdelse af sin ejendom på to konti, som man kalder for § 18 og § 18b.

GI har netop udgivet en pjece, som hjælper ejendomsejere med at forstå opgørelsen af indestående på § 18 og § 18b-kontiene samt til læsning af regnskabet.

Læs GI’s guide til vedligeholdelsesregnskaber

Vi sætter fokus på skimmelsvamp – skriv til os

Ejendomsforeningen Danmark efterlyser medlemmer, som har skullet håndtere skimmelsvamp i en ejendom. Udfordringerne kan være af rent praktisk eller af juridisk karakter.

Har du lyst til at fortælle om det til en artikel til Ejendomsforeningen Danmarks medlemsblad Huset?
Så skriv til Cecilie Justesen

Ændringer om digital kommunikation i lejeforhold

Fra den 1. januar 2018 ændres reglerne for kommunikation i private og almene boliglejeforhold, når nye regler om digital kommunikation mellem lejer og udlejer træder i kraft. 

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør, Morten Østrup Møller, hilser den digitale udvikling af loven velkommen, men ærgrer sig over væsentlige mangler, som udgør en barriere for den digitale kommunikation mellem lejer og udlejer.

Læs Morten Østrup Møllers kommentarer til loven om digital kommunikation (for medlemmer)

Vi arbejder på et adfærdskodeks om persondata

Vi har nedsat et udvalg, som skal udarbejde et adfærdskodeks om persondata og en databehandleraftale, der er tilpasset forholdene i branchen. En databehandleraftale skal indgås, hvis man behandler data på vegne af andre.

Kodekset vil give nogle retningslinjer for, hvordan persondataforordningen skal forstås på de særlige ejendomsretlige forhold, som vi oplever i den daglige administration af ejendomme.

Læs mere om adfærdskodekset

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Normtal for 2018

Kommunernes huslejenævn fastsætter hvert år normtal for administrationshonorarer og viceværtudgifter.

Ejendomsforeningen Danmark har opdaterede normtal for 2018 for langt de fleste af landets kommuner.

Se kommunernes normtal for 2018 (for medlemmer)

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig