Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Den økonomiske tomgang falder

Siden april 2017 er den økonomiske tomgang faldet med 0,5 procentpoint. Det viser Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang for juli 2017. Den økonomiske tomgang er på det laveste niveau siden 2010.

Se pressemeddelelse af 16. august

Se webrapport

Blanketter er opdateret

Blanketter til omkostningsbestemt leje er opdateret 1. august. Hvis du abonnerer på det elektroniske blanketmodul kan du hente de nye blanketter nu eller købe dem i shoppen

OBS: Den 5. august er der lagt en ny udgave af 17-03-A1 og 17-03-C1 op, da der i de udgaver, der lå før, var en afrundingsfejl på boligprocentudregningen.

Høring om digital kommunikation i boliglejemål

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt udkast til et lovforslag, der skal fremme digital kommunikation i boliglejemål. Der er høringsfrist den 23. august. Der vil ske få fremskridt, hvis forslaget gennemføres. Ejendomsforeningen Danmark havde gerne set, at man fra politisk side var gået længere for at understøtte mere digital kommunikation mellem lejer og udlejer. 

Læs høringsbrevet og hele lovforslaget

Læs artikel på business.dk

Stadig muligt at ansætte en trainee

Ejendomsforeningen Danmark har indgået en aftale med Finansforbundet om et omskolingsforløb, der skal hjælpe ledige medlemmer videre i en karriere som ejendomsadministrator. Der er stadig ledige, som ikke har fundet en traineeplads. Hvis du ønsker adgang til CV-databasen, så send en mail til udviklingskonsulent Lotte Rendtorff.

Læs mere om kursusdeltagerne

A/B Klostergården: Ankenævnets første afgørelser

Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn har den 1. august 2017 truffet de første afgørelser vedrørende vilkårene for de lejeforhold, som de hidtidige andelshavere i den tidligere A/B Klostergården skal fortsætte på hos den nuværende ejer af ejendommen.

Læs mere (for medlemmer)

Gode råd om væggelus

Man bør være ekstra opmærksom, når man kommer hjem fra ferie. Væggelus tager nemlig oftere og oftere turen med i kufferten til Danmark som blinde passagerer. Lejer skal straks give udlejer besked, hvis man har fået væggelus i boligen. Sådan lyder rådene fra en skadedyrsbekæmper og Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse af 1. august 2017

Studerende mangler værelser – men pas på hvis du lejer ud

Presset på boligmarkederne i Aarhus og København stiger, når 65.165 nye studerende begynder på deres studier efter sommerferien i landets to største byer. Og det bliver svært at finde en bolig til alle. Står man med et ledigt værelse, kan udlejning til en studerende være en god idé, men man bør sætte sig grundigt ind i reglerne.

Læs pressemeddelelse af 8. august 2017

Lovbestemte beløb og satsregulering

Lovbestemte beløb i lejelovgivningen og satsregulering for 2018 er blevet opdateret.

Find dem her (for medlemmer)

Ny planlov er tiltrængt

Den 1. juni blev en ny planlov, som træder i kraft den 1. juli vedtaget i Folketinget. Den nye lov vil blandt andet gøre muligt for den lokale detailhandel at udvikle sig, og det glæder Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse af 1. juni

”Det er først og fremmest nemt med et internt kursus”

Mere fleksibilitet, mindre spildtid og skræddersyet fagligt indhold. Det er nogle af fordelene ved at få Ejendomsforeningen Danmarks undervisere ud i ens egen virksomhed fortæller to tidligere kursusdeltagere.

Læs mere om virksomhedskurser

Sådan beskytter du din ejendom mod skybrud

Det kan være dyrt ikke at sikre sig, når kloakkerne flyder over, og kældrene står under vand. Her får du en række gode råd til, hvad du selv kan gøre for at minimere skaderne på din ejendom.

Læs rådene til beskyttelse mod skybrud

Skybrud: Andelsboligforening fik en tør kælder og tjente en krone

Andelsboligforeningen A/B Tinghøjvej 2-10 i Søborg blev hårdt ramt under et af de store skybrud for et par år siden. Kloakkerne kunne ikke klare presset fra tagvandet, der pressede en blanding af regn- og spildevand op gennem afløbene i gulvet og oversvømmede kælderen.

Læs, hvordan foreningen fik en tør kælder

Ejendomsforeningen Danmark byder på en ny interaktiv medlemsservice

Den 9. marts lancerede Ejendomsforeningen Danmark en ny interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.
Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.
Tilmeld dig

Ejendomsstatistikken

Ejendomsstatistikken er et gratis værktøj for dig, der gerne vil have viden om ejendomsmarkedet i Danmark.

Træk blandt andet statistik på ejendomsbestand, omkostninger ved ejendomsdrift og meget andet.

Find statistik