Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Case Competition 2018 var en succes

Der var nervøsitet og ikke mindst gode ideer i luften, da Jeudan i samarbejde med Cphbusiness afholdt Case Competition 2018. De studerende på Finansbachelorstudiet skulle komme med forslag til, hvordan Jeudan fremadrettet kan udvikle deres forretningsmodel.

”At møde så mange unge mennesker på én gang, som møder så velforberedte op og med en enorm motivation. Det skaber nye ideer, tro på fremtiden, og det tilfører inspiration”, udtaler Jeudans administrerende direktør Per W. Hallgren, der var én af dommerne. 

Vinderne af årets Case Competition er fra venstre: Philip Lind-Bendixen, Hans Nygaard Jensen, Niko Benjamin Likudis Jensen, Liv Jensen og Robert Christian Pedersen.

Læs mere om Case Competition 2018

Ejendomsforeningen Danmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Kontoret er lukket grundlovsdag

Ejendomsforeningen Danmarks kontor holder lukket grundlovsdag tirsdag den 5. juni.

Persondata - hvornår skal de slettes?

Voresvejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer hjemmesiden med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om persondataforordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Databehandleraftaler og privatlivspolitik

Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet blanketter for databehandleraftaler for henholdsvis ejerforeninger, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme og blanketter for privatlivspolitik for ejerforening, andelsboligforening og udlejer.

Hent blanketterne i Blanketmodulet - under persondata (kræver abonnement) eller køb dem i shoppen

Opdatering af administratorliste

Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside kan man finde en offentlig tilgængelig oversigt over medlemmer af administratorsektionen. Medlemmets firmanavn og kontaktoplysninger fremgår af listen. Medlemmer af administratorsektionen vælger selv, om de ønsker at fremgå af listen.

Hvis I ikke kan finde jer selv på listen, har ændringer til oplysningerne eller ikke længere ønsker at optrædelisten, så skriv til info@ejendomsforeningen.dk

Se listen over administratorer

Ejendomsbranchen tjener to milliarder kroner mere

Investeringsejendomme oplever det kraftigste årlige fald i tomgangen i 12 år. Især kontorejendomme og butikker markerer sig med faldende tomgangstal for andet kvartal i træk. Beregninger viser samtidig, at det nuværende niveau for tomme ejendomme betyder en potentiel ekstra lejeindtægt på otte milliarder kroner.

Læs pressemeddelelse af 15. maj

Airbnb

Læs foreningens pressemeddelelse af 16. maj 2018: "Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler"
Læs adm. direktør Jannick Nytofts debatindlæg i Børsen den 11. maj 2018 "Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet"
Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)
Læs adm. direktør Jannick Nytofts debatindlæg i Berlingske Business 9. januar 2018 "Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår"

Afskedsreception for John R. Frederiksen

Ejendomsforeningen Danmarks lokaler på Nørre Voldgade var fyldt med aktører fra ejendomsbranchen, da foreningen holdt afskedsreception for John R. Frederiksen torsdag den 3. maj. Efter 16 år som foreningens formand gav han for nyligt formandsposten videre til Henrik Dahl Jeppesen, som de fremmødte medlemmer og samarbejdspartnere også kunne møde denne eftermiddag

Se fotos fra dagen

Familieejede ejendomsvirksomheder står for en stor del af ejendomsinvesteringerne i hele Danmark

En særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

Læs mere
Læs politisk udspil
Se video

Læs DF-erhvervsordfører Hans Kristian Skibbys debatindlæg på finans.dk

Henrik Dahl Jeppesen ny formand for Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmarks bestyrelse har udpeget Henrik Dahl Jeppesen som ny formand for foreningen ved foreningens landsmøde i april. Boris Nørgaard Kjeldsen er udpeget som ny næstformand i foreningen.

Henrik Dahl Jeppesen, der til dagligt er adm. direktør i DEAS, afløser John R. Frederiksen som formand for foreningen.

Læs pressemeddelelse
Læs grundlaget for formændenens beretninger ved landsmødet den 19. april

Hvordan skal man forholde sig til bestyrelsesmedlemmers brug af e-mails?

Skal man fraråde bestyrelser at benytte mails som google.com og outlook.com, hvor data muligvis opbevares uden for EU?

Se Ejendomsforeningen Danmarks anbefaling (for medlemmer)

Ingen grund til bekymring over flere GI-registreringer

Antallet af udlejere, der registreres hos GI for ikke at efterleve huslejenævnsafgørelser, er steget. Det viser tal fra GI. Men der er ikke grund til bekymring, fortæller juridisk dir. Morten Østrup Møller.

Læs kommentarer

Læs rapporten fra GI

Ny indberetningsportal: Fortroligt, sikkert og nemt

Det skal være så let som muligt at indberette data til de nye ejendomsvurderinger. Derfor har branchen fået udviklet en ny indberetningsportal med fokus på brugervenlighed, hvor markedets aktører sikkert kan indberette deres data.

Læs mere om indberetningsportalen

Persondataklausuler i lejekontrakter?

Mange medlemmer overvejer, om der skal skrives klausuler eller lignende i lejekontrakterne for at opfylde diverse oplysningsforpligtelser over for lejerne.

Læs her, hvad EJendomsforeningen Danmark anbefaler (for medlemmer)

Andelsboliger: Ny arbejdsgruppe

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til at nedbringe penge under bordet ved salg af andelsboliger. Den skal blandt andet se på initiativer som åbne ventelister og bestyrelsens forhåndsgodkendelse af kunder.

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør Morten Østrup Møller deltager i gruppen. Hvis du har input til arbejdet, er du velkommen til at sende en mail til Morten.

Læs mere om arbejdsgruppen

Persondata – vejledning og skabeloner om ”de registreredes rettigheder”

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen indeholder blandt andet skabeloner, som kan bruges ved underretning om indsamling af personoplysninger og ved anmodninger om indsigt i de personoplysninger, som behandles.

Læs vejledning

Annoncér ledige jobs

Skal du rekruttere nye medarbejdere, kan du som noget nyt få et joblink med i begge vores nyhedsbreve, som bliver sendt ud til 6.500 personer.

Joblinket sikrer, at dit opslag bliver vist hos de passivt jobsøgende, og det sikrer dig et godt kandidatfelt. 

DG Media står for vores annoncesalg, og du kan kontakte dem på telefon 33 70 76 67.

Læs mere i vores medieinformation

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig