Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ejendomsinvestorernes forventninger aftager

Ejendomsinvestorerne forventninger ser ud til at toppe i 2017. Forventninger til det totale afkast ligger i år på 5,9 procent, og der er en forventning om stigende ejendomsværdier og leje samt faldende tomgang. Men over de næste fem år forventer investorerne, at der er en afmatning på vej. 

Læs pressemeddelelse af 21. juni

Ny administrerende direktør

Ejendomsforeningen Danmark søger en strategisk og visionær direktør, der evner at øge foreningens synlighed og gennemslagskraft.

Læs mere

Bred politisk aftale om digital kommunikation

Digital kommunikation har i årevis været standard for al kommunikation fra det offentlige, og nu ser det også ud til, at der er bedre vilkår på vej for digital kommunikation i lejeboligsektoren. Alle Folketingets partier har indgået en stemmeaftale om øget digital kommunikation på lejeområdet.

Læs mere om aftalen

Dygtige ledige jagter traineeplads

Den 6. juni startede 23 deltagere på det nye omskolingsforløb, som Ejendomsforeningen Danmark har indgået aftale om med Finansforbundet. Men en stor del af kursusdeltagerne mangler stadig en traineeplads.

Læs mere om kursusdeltagerne

Regler om generationsskifte koster danske arbejdspladser

I modsætning til alle andre familieejede virksomheder har familieejede ejendomsvirksomheder ikke mulighed for at udskyde skattebetalingen ved generationsskifte. Det har store konsekvenser, og koster danske arbejdspladser.

Læs pressemeddelelse af 2. juni

Nye anbefalinger til sikring af ansvarlig drift af andelsboligforeninger

Erhvervsministeriet offentliggjorde i  juni en rapport med anbefalinger fra den arbejdsgruppe, som i februar blev nedsat for at se nærmere på, hvordan man sikrer ansvarlig drift af andelsboligforeninger.

Læs hele rapporten

Nedsættelse af ejendomsskat – hvad gør man i forhold til lejerne?

Folketinget vedtog i forbindelse med finansloven for 2016, at ejendomsskatten skulle fastfryses. Denne fastfrysning er fastholdt for 2017 og gælder også for erhvervsejendomme. Det betyder, at mange har fået en nedsættelse af den samlede betalte ejendomsskat.

Læs mere om reglerne, og hvordan man skal forholde sig (for medlemmer)

Negativ værdi af renteswap skal ikke indgå i beregning af andelsværdi

Retten i Glostrup har den 29. maj 2017 afsagt dom i en sag, hvor køberen af en andel i en andelsboligforening havde nedlagt påstand om, at prisen for andelen skulle nedsættes med hele købesummen, cirka 400.000 kroner.

Læs mere om dommen (for medlemmer)

Ny planlov er tiltrængt

Den 1. juni blev en ny planlov, som træder i kraft den 1. juli vedtaget i Folketinget. Den nye lov vil blandt andet gøre muligt for den lokale detailhandel at udvikle sig, og det glæder Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse af 1. juni

Så er der åben for tilmelding til efterårets fag på EA-uddannelsen.

Læs mere, og tilmeld dig fagene

Ejendomsforeningen Danmark søger kursuskoordinator (barselsvikariat)

Ejendomsforeningen Danmark søger kursuskoordinator, der trives med koordinering og mange deadlines.

Læs mere

”Det er først og fremmest nemt med et internt kursus”

Mere fleksibilitet, mindre spildtid og skræddersyet fagligt indhold. Det er nogle af fordelene ved at få Ejendomsforeningen Danmarks undervisere ud i ens egen virksomhed fortæller to tidligere kursusdeltagere.

Læs mere om virksomhedskurser

Ejendomsforeningen Danmark er på Twitter

Ejendomsforeningen Danmark har valgt at gå på Twitter for at skabe større fokus på ejendomsbranchen hos både politikere og journalister. Her vil foreningen løbende dele nyheder og kommentarer samt deltage i relevante diskussioner.

Følg Ejendomsforeningen Danmark på Twitter

Justitsministeriet udgiver betænkning om persondataforordningen

Den 24. maj kom Justitsministeriet med den længe ventede betænkning om forordningen, hvor ministeriet tager stilling til, hvordan der kan og skal opretholdes og fastsættes særlige danske regler. Regeringen fremsætter til efteråret et forslag til en ny persondatalov.

Læs hele betænkningen

Lovforslag om blandt andet nye vurderingsankenævn

Skatteminister Karsten Lauritzen har fremsat et forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. Her bliver det blandt andet foreslået, at klager over vurderinger skal behandles i en række nye vurderingsankenævn, og der foreslås en række tiltag, der skal muliggøre en effektiv og forbedret klagebehandling. Forslaget 3.-behandles den 2. juni.

Se lovforslaget som optrykt efter 2.-behandling

Ny og forbedret forsikringsordning

Højere minimumssum, fortsat lav selvrisiko og lavere præmier for langt de fleste medlemmer. Ejendomsforeningen Danmark har indgået aftale om en ny ordning for ejendomsadministratoransvarsforsikring. Bag det lange navn gemmer sig en markant forbedret forsikringsordning, der skaber trygge rammer for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark.

Læs mere om den nye forsikringsordning

Debat: Skatteaftalen er afgørende for nye ejendomsvurderinger

Boligskatteaftalen er et afgørende skridt imod nye ejendomsvurderinger, der også bør give anledning til at skabe et nyt og mere professionaliseret klagesystem, skriver juridisk direktør Morten Østrup Møller i et debatindlæg på Altinget.

Læs hele debatindlægget

Rettelse i nøgletal for rentesatser

I Huset Jura 4, maj 2017 er der desværre fejl i nøgletallene under Grundejernyt på side 2. 

Se opdaterede rentesatser og ydelsesprocenter (for medlemmer)

Grundejernes Domssamling 2016 er udkommet

Årets domme og afgørelser fra Huset Jura samlet et sted.

Køb bogen

Fortovsordning: Københavns Kommune åbner op for dispensation

Københavns Kommune har netop åbnet op for, at grundejere kan søge dispensation om at træde ud af fortovsordningen. Der er brev på vej til grundejerne.

Læs mere om kriterierne for at søge dispensation (for medlemmer)

Glædeligt med ny politisk aftale for boligbeskatning

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgik den 2. maj et politisk forlig om en ny model for boligbeskatning. Ejendomsforeningen Danmark mener, at der langt hen ad vejen er tale om en god aftale.

Læs hele pressemeddelelse af 3. maj

Ejendomsforeningen Danmark byder på en ny interaktiv medlemsservice

Den 9. marts lancerede Ejendomsforeningen Danmark en ny interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.
Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.
Tilmeld dig

Ejendomsstatistikken

Ejendomsstatistikken er et gratis værktøj for dig, der gerne vil have viden om ejendomsmarkedet i Danmark.

Træk blandt andet statistik på ejendomsbestand, omkostninger ved ejendomsdrift og meget andet.

Find statistik