Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Godt med fokus på andelsboligernes værdi

Ejendomsforeningen Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening hilser velkommen, at der i disse dage er politisk fokus på værdiansættelsen af andelsboligejendomme. Foreningerne står parat til at bidrage med deres viden og erfaring på området og har i et fælles brev henvendt sig til erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Læs pressemeddelelse af 13. februar

Håndbogen Boliglejemål, 2. udgave er udkommet

2. udgave af håndbogen Boliglejemål er netop udkommet. I denne udgave er der blandt andet taget højde for den lejelov, der trådte i kraft 1. juli 2015.

Læs mere om bogen Boliglejemål, og bestil den nu

Længe ventet afgørelse om lejefastsættelse for tidligere andelshavere

8. februar 2017 kom den længe ventede afgørelse fra Københavns Huslejenævn vedrørende lejefastsættelsen over for de tidligere andelshavere i en andelsboligforening, der er gået konkurs

Læs mere om afgørelse om lejefastsættelse for tidligere andelshavere

Regler for Airbnb-udlejning i forskellige boligtyper

Der er stor forskel på reglerne for korttidsudlejning igennem eksempelvis Airbnb. Det har juridisk konsulent Henrik da Silva fra Ejendomsforeningen Danmark skrevet en vejledning om.

Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)

Digitaliseringsudvalget leverer rapport til ministeren

I 2016 nedsatte daværende minister for udlændinge, integration og bolig Inger Støjberg et udvalg, som skulle undersøge mulighederne for at ændre de begrænsende regler om digital kommunikation i lejeloven. Nu er udvalget kommet med sin rapport.

Læs mere om digitaliseringsudvalgets rapport

Fælles brev om honorering af lægdommere

Ejendomsforeningen Danmark og LLO har sendt et fælles brev til Justitsministeriet. I brevet rykkes der for en afklaring af lægdommeres honorering og arbejdsvilkår.

Læs hele brevet om honorering af lægdommere

Forår i luften for investeringsejendomme

Danmark går en lysere tid i møde, og det skyldes ikke kun årstiden. Det går fremad for dansk økonomi, og den økonomiske tomgang for investeringsejendomme falder fortsat. 

Læs pressemeddelelse af 1. februar

Utilfredshed med elforsyningsloven

Siden Huset Net den 22. december bragte en artikel omkring de problemer, som de nye regler i elforsyningsloven har medført, har Ejendomsforeningen Danmark modtaget flere henvendelser fra medlemmer, der er stærkt utilfredse med de nye regler.

Læs mere om utilfredsheden med elforsyningsloven

Ny FAQ om persondataforordningen

Som en del af Ejendomsforeningen Danmarks løbende arbejde med at informere om EU’s kommende persondataforordning kan du under FAQ se hvilke spørgsmål vi hyppigst får om de konsekvenser forordningen ventes at få.

Læs FAQ om persondataforordningen (for medlemmer)

Ejendomsforeningen Danmark efterlyser lejemål til evaluering

Rambøll og GI indsamler data til evalueringen af, hvilke konsekvenser ændringerne i lejeloven per den 1. juli 2015 har haft i forhold til størrelsen på flytteregninger og vedligeholdelsesstandarden i lejeboligerne. Du kan bidrage til indsamling af data.

Læs mere

Video: Se hele gå hjem-mødet om overdragelsesaftalen

I januar var over 100 medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark samlet hos Nordea i Strandgade til gå hjem-møde om den nye fælles overdragelsesaftale for køb og salg af andelsboliger. I videoen kan du se en gennemgang af den nye aftale punkt for punkt.

Læs mere og se video (for medlemmer)

Høringssvar vedrørende fastfrysning af grundskyld

Ejendomsforeningen Danmark har indgivet høringssvar til regeringens forslag om at forlænge fastfrysningen af grundskylden til og med 2017 og udvide fastfrysningen til også at omhandle erhvervsejendomme.

Læs hele høringssvaret

Gå hjem-møde om persondataforordningen

EU har vedtaget en forordning med nye og strammere regler for behandling af personoplysninger. Forordningen træder i kraft den 25. maj 2018. Kom til gå hjem-møde i København eller Aarhus, og hør om, hvordan din virksomhed kan efterleve reglerne.

Læs mere, og tilmeld dig mødet i København
Læs mere, og tilmeld dig mødet i Aarhus

Ingen nye muligheder for tidsbegrænsede lejemål i ny erhvervslejelov

Folketinget har den 8. december 2016 vedtaget en ændring af erhvervslejeloven. Ændringen i loven betyder blandt andet, at der skal tages højde for samtlige relevante aftaler og aftalevilkår for de pågældende lejemål, når der anvendes sammenligningslejemål.

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.
Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.
Tilmeld dig

Ejendomsstatistikken

Ejendomsstatistikken er et gratis værktøj for dig, der gerne vil have viden om ejendomsmarkedet i Danmark.

Træk blandt andet statistik på ejendomsbestand, omkostninger ved ejendomsdrift og meget andet.

Find statistik