Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Investorer glæder sig over udsigten til lavere skat på mursten

I en artikel bragt på Ejendomswatch den 16. oktober udtaler Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør Jannick Nytoft blandt andet:

"Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendomme, og det er glædeligt, at otte kommuner har valgt at sænke afgiften. Det viser, at der i kommunerne er en forståelse for, at dækningsafgiften er gift for beskæftigelse og vækst. En stor ros til Vejle (der fjerner afgiften helt, red.), og når både Odense og Aarhus sætter afgiften ned, bør det vække eftertanke i København, der snart står for næsten halvdelen af provenuet i Danmark".

Læs hele artiklen hos Ejendomswatch (kræver login)

Ejendomsforeningen Danmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Erfaren kommunikationschef skal styrke Public Affairs i Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark får en kommunikationschef med erfaringer fra både Københavns Kommune og Finansministeriet. Søren Gregersen begynder 1. november i foreningen med det klare mål at styrke den politiske interessevaretagelse og kommunikationen med omverdenen.

Læs mere i pressemeddelelse af 3. oktober

Lægdommer udpeget af lejerlisten var inhabil – kendelse kunne ikke kæres

I Huset Jura nr. 5 bragte Ejendomsforeningen Danmark et referat af boligrettens kendelse i en sag om en lægdommers inhabilitet.

Lægdommerens samlever var medlem af huslejenævnet og havde været med til at træffe afgørelse i fire huslejenævnssager. Udlejer indbragte nævnets afgørelse for boligretten, hvor den pågældende lægdommer blev udpeget af lejerlisten.

Læs mere

Datatilsynet udtaler sig …

Ejendomsforeningen Danmark har forelagt Datatilsynet spørgsmål om fortolkning af persondataforordningen. Mange går i disse dage og overvejer, hvad der skal til for at opfylde kravene om indsigtsanmodninger. Til dette svarer Datatilsynet, at der skal udleveres en egentlig kopi af selve personoplysningen. Hvad en egentlig kopi er, forholder Datatilsynet sig ikke til.

Læs mere

Har du husket at levere lejelister til Ejendomsforeningen Danmark?

Er du ejer eller administrator af ejendomme, er det vigtigt, at du når at bidrage til branchens dataindsamling til de nye offentlige vurderinger.

Fordelene ved at indberette er, at branchen får et mere retvisende vurderingssystem, og som indberetter får du blandt andet adgang til statistik i geografisk afgrænsede områder. Data behandles naturligvis anonymiseret.

Vi hjælper dig gerne med at komme i gang!

Læs mere

Regeringen opgiver at fremsætte forslag til en moderniseret og forenklet ejerlejlighedslov

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har i september meddelt, at regeringen har opgivet at fremsætte forslag til en moderniseret og forenklet ejerlejlighedslov.

Regeringens eget Ejerlejlighedsudvalg bestående af eksperter, offentlige myndigheder og interesseorganisationer offentliggjorde i marts 2018 et gennemarbejdet forslag til både ny ejerlejlighedslov og ny normalvedtægt.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark var vært for Airbnb-konference

Tirsdag den 25. september holdt Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Realkredit Danmark en konference, hvor temaet var online udlejningsportalen Airbnb.

Konferencen fandt sted i Kuppelsalen og var velbesøgt af folk involveret i ejendomsbranchen, heriblandt Dansk Folkepartis boligordfører i Folketinget, Merete Dea Larsen. Hun skulle komme til at blive involveret i debatten som det politiske islæt til sidst på konferencen.

Læs mere

Nyt folketingsår skudt i gang

Ejendomsforeningen Danmark holdt den 3. oktober ejendomspolisk åbningsdebat, hvor det kommende politiske år blev sat under lup. Der blev blandt andet diskuteret generationsskifte i familieejede ejendomsvirksomheder, andelsboligernes fremtid og arbejdet med en forenklet ejerlejlighedslov. I år bestod panelet af bolig-, skatte- og boligordfører Anders Johansson (KF), boligordfører Merete Dea Larsen (DF), boligordfører Kaare Dybvad (S), juridisk direktør Morten Østrup Møller og adm. direktør Jannick Nytoft begge fra Ejendomsforeningen Danmark.

Du kan læse en reportage fra Ejendomspolitisk åbningsdebat i Huset 8, som udkommer i november.

Ejendomsforventninger: Afkastet på investeringsejendomme vil falde frem til 2020

Det totale afkast for investeringsejendomme har været stigende siden 2013, men de sidste tre kvartaler har ejendomsbranchens forventninger været dalende. Branchen forventer nu, at det totale afkast på investeringsejendomme vil falde med 4,3 milliarder i 2018, hvilket svarer til et totalt afkast på 13,7 milliarder. Det totale afkast vil være faldende frem til 2020.

I 2017 landede det totale afkast på 18 milliarder kroner. Men så flotte tal forventer branchen ikke i 2018. 

Læs pressemeddelelse af 20. september

Særskat begrænser ejendomsinvesteringer i provinsen

Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør Jannick Nytoft har den 10. september skrevet debatindlæg i Jyllands-Posten: "Aktiviteten i ejendomsbranchen afspejler meget præcist den økonomiske aktivitet i samfundet. Når kranerne svinger, og gravkøerne graver, er det tegn på gode tider. Derfor er det forunderligt, at særbeskatningen på samlet 48 pct. af ejendomsvirksomheders værdi ved generationsskifter ikke for længst er forsvundet".

Læs hele debatindlægget i Jyllands-Posten

 

Fremgang for investeringsejendomme afføder flere beskæftigede

Investeringsejendomme bidrager årligt med 67 mia. kr. til dansk økonomi, og denne positive tendens ser ud til at fortsætte. Beskæftigelsen i branchen inden for ejendomsinvesteringer er siden 2010 steget med 16,3 procent, hvilket svarer til 17.000 flere beskæftigede.

Læs pressemeddelelse af 12. september

Fra 1. januar 2019 skal der benyttes krypteret e-mail

Datatilsynet har den 23. juli 2018 meddelt, at de vil skærpe deres praksis i forhold til transmission af personoplysninger med e-mail.

Siden 2008 har det været Datatilsynets praksis, at det alene er en anbefaling – og dermed ikke et krav – at den private sektor anvender kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail. 

Læs mere

Særskat dræner provinsen for ejendomsinvesteringer

Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør Jannick Nytoft har 7. september skrevet debatindlæg i Børsen: ”Landets knap 4000 familieejede ejendomsvirksomheder investerer i dag konservativt sat for mere end 10 mia. kr. om året uden for de store byer, og de familieejede ejendomsvirksomheder står for op imod 80 pct. af investeringerne i ejendomsbranchen i landkommunerne".

Læs hele debatindlægget på www.borsen.dk (kræver login)

Familieejede ejendomsvirksomheder står for en stor del af ejendomsinvesteringerne i Danmark

En særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

Læs mere
Læs politisk udspil
Se video
Læs DF-erhvervsordfører Hans Kristian Skibbys debatindlæg på finans.dk

Få op til 10.000 kr. årligt over de næste fire år til din EA-uddannelse

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kr. Beløbet kan bruges til alle akademi- og diplomuddannelser, herunder Ejendomsforeningen Danmarks EA-uddannelse, som er en godkendt uddannelsesretning på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Læs mere om, hvordan du kan søge

Københavns Kommune og Dansk Industri inviterer til ”Housing Fair”

Årligt flytter cirka 20.000 nye internationale borgere til hovedstadsregionen. Tilflytterne kan have svært ved at navigere i det danske boligmarked, og særligt kan det være svært for dem at finde en bolig i København. Københavns Kommune og Dansk Industri inviterer derfor endnu engang til ”Housing Fair” onsdag den 14. november. Medlemmer af foreningen har mulighed for gratis at få en stand.

Læs mere om Housing Fair

undefined

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Persondata - hvornår skal de slettes?

Vores vejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer hjemmesiden med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om persondataforordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Airbnb

Læs foreningens debatindlæg i Berlingske 10. august 2018 "Beskatning på Airbnb løser ikke virkelighedens udfordringer"
Læs foreningens pressemeddelelse af 16. maj 2018: "Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler"
Læs foreningens debatindlæg i Børsen den 11. maj 2018 "Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet"
Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)
Læs foreningens debatindlæg i Berlingske Business 9. januar 2018 "Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår"

Indberetningsportal: Fortroligt, sikkert og nemt

Det skal være så let som muligt at indberette data til de nye ejendomsvurderinger. Derfor har branchen fået udviklet en ny indberetningsportal med fokus på brugervenlighed, hvor markedets aktører sikkert kan indberette deres data.

Læs mere om indberetningsportalen

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig