Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Tårnhøj skat kan blive en bombe under ejendomsudviklingen i provinsen

Ejendomsforeningen Danmark advarer om, at en særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

”Lukninger, salg og kapitaldræn truer balancen på hele ejendomsmarkedet, fordi familievirksomhederne er så afgørende for lokalsamfundene i hele Danmark. Det er uholdbart, når vi samtidig ved, at der for at møde efterspørgslen skal bygges 24.000 nye boliger om året i hele Danmark – foruden produktionshaller og kontorbygninger til virksomhederne”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs mere

Læs politisk udspil

Læs pressemeddelelse af 8. marts

Ejendomsforeningen Danmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Nu kan medlemmer tilmelde sig landsmødet

Torsdag den 19. april 2018 holder Ejendomsforeningen Danmark sit landsmøde. Her kan medlemmerne blandt andet høre indlæg fra Jesper Nygård, CEO hos Realdania, Michael Kristiansen, der er politisk kommentator og Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

Landsmødet bliver i år holdt i BLOX i København, som den hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA har tegnet.

Se dagsorden, og tilmeld dig

Læs mere om BLOX

Ny publikation viser et styrket dansk ejendomsmarked

Der er i øjeblikket gode tider for investeringsejendomsmarkedet, hvor flere virksomheder vil leje ejendomme, nye bygninger skyder op fra landets byggepladser, og hvor der stadig er gode løbende afkast at hente på ejendomme. Det viser en ny publikation fra Ejendomsforeningen Danmark, der samler nøgletal for hele ejendomsinvesteringsmarkedet

Læs pressemeddelelse af 7. marts

Indhentning af lejers cpr.nr. til anmeldelse til Datahub

Flere el-leverandører kræver cpr.nr. oplyst, når lejer skal tilmeldes Datahub, der er Danmarks database over alle danske el-kunder. Datahub henviser til forskriften H1 om skift af el-leverandør, flytning mv., der er udarbejdet af Energinet. Ejendomsforeningen Danmark mener ikke, at det klart fremgår af el-forsyningsloven, at der er hjemmel til at indhente cpr.nr., når man tilmelder en ny lejer. 

Ejendomsforeningen Danmark har derfor rettet henvendelse til Energitilsynet. Vi afventer i skrivende stund svar på, om el-leverandørernes indhentning af lejers cpr.nr. er i overensstemmelse med loven.

Mangel på knap 200.000 nye boliger frem mod 2025

Nye beregninger fra Ejendomsforeningen Danmark skønner, at der frem mod år 2025 mangler 192.000 nye boliger. Årligt er det en mangel på 24.000 boliger

Flere og flere vælger at bo alene, og det er blandt andet årsag til at den fremtidige efterspørgsel efter boliger forventes at stige. 

Læs pressemeddelelse af 9. februar

Annoncér ledige jobs

Skal du rekruttere nye medarbejdere, kan du som noget nyt få et joblink med i begge vores nyhedsbreve, som bliver sendt ud til 6.500 personer.

Joblinket sikrer, at dit opslag bliver vist hos de passivt jobsøgende, og det sikrer dig et godt kandidatfelt. 

DG Media står for vores annoncesalg, og du kan kontakte dem på telefon 33 70 76 67.

Læs mere i vores medieinformation

CV-databasen er åben – find en trainee

Traineeforløbet for ledige i finanssektoren er i gang igen, og virksomheder kan nu søge trainees. Det første hold trainees har ifølge Annemarie Lund KrumhardtHR-direktør i Jeudan, udvist en stor grad af forandringsvilje.

”En stor portion mod, arbejds- og livserfaring og et ønske om at skabe sig en ny karriere ... er fælles træk for kandidaterne i omskolingsforløbet. At skulle starte forfra i en hel ny branche kræver forandringsvilje”, siger Annemarie Lund Krumhardt

Læs mere, og få adgang til databasen

Gå hjem-møde i Aarhus om de kommende offentlige vurderinger af investeringsejendomme

Et nyt system til vurdering af investeringsejendomme er på vej. Derfor holder vi i samarbejde med Danske Udlejere et gratis gå hjem-møde om de nye ejendomsvurderinger den 12. marts.

På mødet vil underdirektør i SKAT, Morten Jensen, fortælle om, hvor langt man er i udviklingen af den nye offentlige vurdering. Cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, Morten Marott Larsen fortæller om indsamlingen af nye data, herunder fortrolighed. 

Læs mere, og tilmeld dig gå hjem-mødet om de nye offentlige vurderinger

Persondata: Behandling af lovforslag udskudt i to måneder

Folketingets behandling af det lovforslag, der skal implementere EU-forordningens regler om persondata i Danmark, var planlagt til at blive 2. behandlet den 8. februar 2018. Men tidsplanen er blevet ændret, så udvalget først afgiver betænkning med frist den 5. april 2018. Det betyder, at 2. behandlingen af lovforslaget tidligst gennemføres i april 2018. Derefter skal lovforslaget 3. behandles, før vi kender det endelige udfald af de danske regler om persondata.

Se den reviderede tidsplan for lovforslaget

Ændringer om digital kommunikation i lejeforhold

Fra den 1. januar 2018 blev reglerne for kommunikation i private og almene boliglejeforhold ændret. Nye regler om digital kommunikation mellem lejer og udlejer trådte i kraft. 

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør, Morten Østrup Møller, hilser den digitale udvikling af loven velkommen, men ærgrer sig over væsentlige mangler, som udgør en barriere for den digitale kommunikation mellem lejer og udlejer.

Læs Morten Østrup Møllers kommentarer til loven om digital kommunikation (for medlemmer)

Vi arbejder på et adfærdskodeks om persondata

Vi har nedsat et udvalg, som skal udarbejde et adfærdskodeks om persondata og en databehandleraftale, der er tilpasset forholdene i branchen. En databehandleraftale skal indgås, hvis man behandler data på vegne af andre.

Kodekset vil give nogle retningslinjer for, hvordan persondataforordningen skal forstås på de særlige ejendomsretlige forhold, som vi oplever i den daglige administration af ejendomme.

Læs mere om adfærdskodekset

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Normtal for 2018

Kommunernes huslejenævn fastsætter hvert år normtal for administrationshonorarer og viceværtudgifter.

Ejendomsforeningen Danmark har opdaterede normtal for 2018 for langt de fleste af landets kommuner.

Se kommunernes normtal for 2018 (for medlemmer)

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig