Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Deleøkonomisk strategi vil hæmme det fremtidige boligudbud

Regeringen lancerede den 9. oktober sin strategi ”Deleøkonomi i Danmark”. Ejendomsforeningen Danmark vurderer, at planens initiativer vil betyde, at færre boliger fremover udlejes til eksempelvis studerende. Foreningen efterlyser en egentlig liberalisering af lejereglerne.

Læs pressemeddelelse af 9. oktober

Jannick Nytoft er ny administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark har ansat Jannick Nytoft som ny administrerende direktør. Jannick Nytoft kommer fra en stilling som administrerende direktør i Dansk Venturekapital- og Private Equity Forening – i daglig tale DVCA. Han tiltræder den 1. december.

Læs pressemeddelelse af 8. september 2017

Årets administratorkonference

Årets administratorkonference blev holdt i september, hvor et af temaerne var branchens samarbejde om rekruttering.

”Væksten i ejendomsadministrationsbranchen gør rekruttering til en udfordring. Rekruttering er en udfordring i mange brancher – det ved jeg godt. Men det er noget, som vi arbejder sammen om”, sagde Henrik Dahl Jeppesen.

Du kan læse mere i den kommende udgave af Huset, som udkommer i november.

Dom om udlejers udgifter ud over lejen

Højesteret har den 21. september 2017 afsagt den seneste dom om udlejers muligheder for at kræve udgifter dækket af lejer ud over lejen. Retten har måske givet ny mulighed for regulering af lejen i boliglejemål med fri lejefastsættelse.

Læs mere om dommen (for medlemmer)

Bogen Boliglejemål er ny dreng i klassen på ED-lovportal

Så er Boliglejemål, 2. udgave klar på ED-lovportal. Her kan du med et klik hoppe direkte til den paragraf i den lov, der henvises til i teksten (adgang til ED-lovportalen kræver abonnement).

Bestil gratis 14-dages prøveabonnement

Nyt boligpolitisk år skudt i gang

Fem politikere og hele 135 deltagere var i går mødt op til Ejendomsforeningen Danmark og Realkredit Danmarks årlige boligpolitiske åbningsdebat, hvor det kommende boligpolitiske år blev sat under lup.

Panelet bestod af boligordførerne Merete Dea Larsen (DF), Kaare Dybvad (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Andreas Steenberg (RV) og Villum Christensen (LA).

Læs mere om boligpolitisk åbningsdebat

52 nye EA’ere

52 nyuddannede ejendomsadministratorer har netop afsluttet EA-uddannelsen. Det samlede antal nyuddannede ejendomsadministratorer er det højeste til dato. Fredag d. 22. september fik dette års dimittender overrakt deres eksamensbeviser ved de årlige dimissioner i København og Aarhus. På billedet ses holdet fra København.

Læs mere i Huset, som udkommer i november.

Minister ser endnu en gang på generationsskifte

Ejendomsforeningen Danmark har gennem flere år rettet politisk fokus på generationsskifte i ejendomsbranchen, fordi de nuværende skatteregler er konkurrenceforvridende, og for flere ejendomsvirksomheder er det ikke muligt at overleve et generationsskifte. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) overvejer at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan komme med forslag til at løse skatteproblemet, når ejendomsselskaber skal foretage et generationsskifte.

Læs mere

Normtal for 2018

Kommunernes huslejenævn fastsætter hvert år normtal for administrationshonorarer og viceværtudgifter.

Ejendomsforeningen Danmark har opdaterede normtal for 2018 for langt de fleste af landets kommuner.

Se kommunernes normtal for 2018 (for medlemmer)

Andelshavere bliver først lejere ved ejendomssalg

Da en andelsboligforeningblev taget under konkursbehandling nedlagde andelshaverne påstand om, at konkursboet ikke var berettiget til fortsat at opkræve boligafgift af andelshaverne. Men der måtte kun opkræves et beløb svarende til den omkostningsbestemte husleje.

Læs mere om sagen (for medlemmer)

Højesteret tilsidesatte ikke renteswapaftale

En nystiftet andelsboligforening optog i 2006 finansiering af foreningens nyopførte byggeri, blandt andet ved at indgå aftale med en bank om renteswap til afdækning af risiko for rentestigninger på realkreditforeningslånet. 

Læs om Højesterets dom (for medlemmer)

Eksklusion af Housing Group

Den 19. september har administratorsektionens bestyrelse besluttet at ekskludere Housing Group på baggrund af flere overtrædelser af de etiske normer. Eksklusionen er sket på baggrund af adskillige klager fra Housing Groups kunder over uretmæssige debiteringer på kundernes driftskonti. Housing Group har trods opfordring hertil ikke medvirket til sagens yderligere afklaring, ligesom der ifølge Housing Groups kunder ikke er sket berigtigelse af de uretmæssige debiteringer.

Læs mere

Energimærkningsordningen er ændret

Mandag den 4. september trådte en række ændringer til de nuværende krav i energimærkningsordningen i kraft. Ændringerne gælder energimærkning af store bygninger og betyder blandt andet, at alle energimærker nu får en gyldighed på ti år, samt at kravet om løbende energimærkning af private bygninger over 1.000 kvadratmeter fjernes. Disse bygninger skal fremover energimærkes, når de sættes til salg eller udlejes. 

Læs mere om ændringerne

Afgørelse om vilkårene ved andelshaveres overgang til lejere

Den 1. august afgjorde Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn tre sager om fastsættelse af lejevilkår ved lejeforhold, der er opstået, når ABL § 4, stk. 1 anvendes. Huslejenævnets afgørelser stadfæstes i vidt omfang, men på to punkter ændrer ankenævnet afgørelserne.

Læs artikel (for medlemmer)

Selskabers registrering af reelle ejere

Nye regler betyder, at selskaber skal have registreret de reelle ejere senest den 1. december 2017. Et selskab har fremover pligt til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere. Det vil sige de fysiske personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du få hjælp til at registrere ejerforholdene i din virksomhed, hvis du ikke allerede har gjort det. 

Læs vejledning (for medlemmer)
Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Høring om digital kommunikation i boliglejemål

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt udkast til et lovforslag, der skal fremme digital kommunikation i boliglejemål. Der vil ske få fremskridt, hvis forslaget gennemføres. Ejendomsforeningen Danmark havde gerne set, at man fra politisk side var gået længere for at understøtte mere digital kommunikation mellem lejer og udlejer. 

Læs høringsbrevet og hele lovforslaget
Læs Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar
Læs artikel på business.dk

Gratis konference: Aktive erhvervsudlejere

Ejendomsforeningen Danmark holder i samarbejde med Områdefornyelsen Sydhavnen og KAB en halvdagskonference den 30. oktober i København. Konferencen handler om, hvordan almene og private boligforeninger kan lægge en strategi for og koordinere deres indsats for erhvervsudlejningen.

Læs mere, og tilmeld dig konferencen Aktive erhvervsudlejere

A/B Klostergården: Ankenævnets første afgørelser

Ankenævnet for de Københavnske Huslejenævn har den 1. august 2017 truffet de første afgørelser vedrørende vilkårene for de lejeforhold, som de hidtidige andelshavere i den tidligere A/B Klostergården skal fortsætte på hos den nuværende ejer af ejendommen.

Læs mere (for medlemmer)

Ejendomsforeningen Danmark søger

Jurist til fast ejendom
Økonomisk konsulent

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig

Ejendomsstatistikken

Ejendomsstatistikken er et gratis værktøj for dig, der gerne vil have viden om ejendomsmarkedet i Danmark.

Træk blandt andet statistik på ejendomsbestand, omkostninger ved ejendomsdrift og meget andet.

Find statistik