Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Den økonomiske tomgang holder fortsat det lavere niveau

Det lavere niveau for den økonomiske tomgang i investeringsejendomme fastholdes i fjerde kvartal af 2017. Den økonomiske tomgang for kontor er faldet fem kvartaler i træk, selvom faldet er mindre i oktober. Det viser Ejendomsforeningen Danmarks nye markedsstatistik – tomgang for oktober 2017.

Se webrapport

Læs pressemeddelelse af 8. november

Er du medlem, og har du svaret?

Ejendomsforeningen  Danmark har sendt en mail til den primære kontaktperson i de virksomheder, der er medlem af foreningens Administrator- og/eller Ejersektion. I mailen beder vi om opdaterede oplysninger på virksomheden.

Tak for svarene
Vi har allerede fået mange svar, men der er stadig nogle skemaer, vi mangler at få retur.

Send en mail til info@ejendomsforeningen.dk, hvis du har spørgsmål.

Dataindsamling til de nye offentlige ejendomsvurderinger

Skatteministeriet skal levere et nyt system til ejendomsvurderinger. Ejendomsforeningen Danmark er valgt som leverandør af data til vurderingerne af erhvervsejendomme.

Læs mere

Nyt kursuskatalog ude nu

Ejendomsforeningen Danmarks kursuskatalog for foråret 2018 er nu på gaden.

Der er også åbnet for tilmelding til forårets EA-fag.

Læs mere

Ekstra gå hjem-møde i København om forbrugsmåling

Mange ejendomsejere har fået breve fra målerfirmaerne om krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand. Kom til gå hjem-møde den 14. december, når Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med ista Danmark A/S vil fortælle om, hvorfor og hvordan du håndterer de øgede krav til måling af energiforbrug.

Dagens oplægsholdere er Hans Henrik Finne, ista Danmark A/S og juridisk konsulent Ramin Salek, Ejendomsforeningen Danmark.

Læs mere, og tilmeld dig gå hjem-mødet om forbrugsmåling

Markedsdata skal forbedre de offentlige ejendomsvurderinger

Skatteministeriet har fået til opgave at levere et nyt system til ejendomsvurderinger. Ejendomsforeningen Danmark er efter et udbud valgt som leverandør til at indsamle markedsdata til vurderingerne af erhvervsejendomme

Derfor vil vi i den kommende tid kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. Hvis de nye vurderinger skal blive bedre end de gamle er det vigtigt, at ejendomsbranchen bakker op.

Læs interview med Jens Daugaard, der er programchef i ImplementeringsCenter for Ejendomsvurderinger i Skatteministeriets departement (for medlemmer)

Brug to minutter på grønne initiativer

En gruppe studerende fra CBS undersøger lige nu tendenserne inden for bæredygtighed og grønne initiativer i ejendomme med udgangspunkt i en af Ejendomsforeningen Danmarks tidligere undersøgelser. De har udarbejdet et spørgeskema, som det tager omkring to minutter at svare på. Skemaet indeholder ikke personfølsomme data, og det vil ikke blive delt med tredje part. Ejendomsforeningen Danmark opfordrer til at svare.

Gå til spørgeskema

Betalingsdatoer for 2018 er online

Datoerne for, hvornår lejen forfalder til betaling, hvornår lejer senest skal betale, og hvornår udlejersende betalingspåkrav til lejer i henhold til leje- og erhvervslejeloven, er nu opdaterede for 2018. Du kan finde betalingsdatoerneEjendomsforeningen Danmarks hjemmeside.

Se betalingsdatoerne for 2018 (for medlemmer)

Publikation om strategisk erhvervsudlejning

KAB har sammen med Ejendomsforeningen Danmark set nærmere på, hvordan almene og private boligforeninger kan lægge en strategi for og koordinere deres indsats i erhvervsudlejningen. Vi har samlet erfaringer og resultater i publikationen ”Aktive erhvervsudlejere – strategi og koordinering som redskaber”.

Læs publikationen "Aktive erhvervsudlejere – strategi og koordinering som redskaber"

Billund Kommune vinder (igen) i ejendomsvenlighed

Ejendomsvenligheden i landets kommuner er forbedret siden sidste år. Det konkluderes i en netop offentliggjort undersøgelse fra Ejendomsforeningen Danmark. Her får Billund Kommune igen førstepladsen.

Læs pressemeddelelse af 6. november
Se hvor din kommune er placeret i forhold til de andre kommuner

Seminar for ledende medarbejdere: Håndtering af den nye persondataforordning

Ejendomsforeningen Danmark holder et seminar om den nye persondataforordning den 23. januar, hvor du får konkret viden og løsningsmuligheder, du kan implementere direkte i din virksomhed.

Læs mere, og tilmeld dig seminaret om håndtering af den nye persondataforordning

Jannick Nytoft er ny administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark har ansat Jannick Nytoft som ny administrerende direktør. Jannick Nytoft kommer fra en stilling som administrerende direktør i Dansk Venturekapital- og Private Equity Forening – i daglig tale DVCA. Han tiltræder den 1. december.

Læs pressemeddelelse af 8. september 2017

Dom om udlejers udgifter ud over lejen

Højesteret har den 21. september 2017 afsagt den seneste dom om udlejers muligheder for at kræve udgifter dækket af lejer ud over lejen. Retten har måske givet ny mulighed for regulering af lejen i boliglejemål med fri lejefastsættelse.

Læs mere om dommen (for medlemmer)

Bogen Boliglejemål er ny dreng i klassen på ED-lovportal

Så er Boliglejemål, 2. udgave klar på ED-lovportal. Her kan du med et klik hoppe direkte til den paragraf i den lov, der henvises til i teksten (adgang til ED-lovportalen kræver abonnement).

Bestil gratis 14-dages prøveabonnement

Normtal for 2018

Kommunernes huslejenævn fastsætter hvert år normtal for administrationshonorarer og viceværtudgifter.

Ejendomsforeningen Danmark har opdaterede normtal for 2018 for langt de fleste af landets kommuner.

Se kommunernes normtal for 2018 (for medlemmer)

Andelshavere bliver først lejere ved ejendomssalg

Da en andelsboligforening blev taget under konkursbehandling nedlagde andelshaverne påstand om, at konkursboet ikke var berettiget til fortsat at opkræve boligafgift af andelshaverne. Men der måtte kun opkræves et beløb svarende til den omkostningsbestemte husleje.

Læs mere om sagen (for medlemmer)

Eksklusion af Housing Group

Den 19. september har administratorsektionens bestyrelse besluttet at ekskludere Housing Group på baggrund af flere overtrædelser af de etiske normer. Eksklusionen er sket på baggrund af adskillige klager fra Housing Groups kunder over uretmæssige debiteringer på kundernes driftskonti. Housing Group har trods opfordring hertil ikke medvirket til sagens yderligere afklaring, ligesom der ifølge Housing Groups kunder ikke er sket berigtigelse af de uretmæssige debiteringer.

Læs mere

Selskabers registrering af reelle ejere

Nye regler betyder, at selskaber skal have registreret de reelle ejere senest den 1. december 2017. Et selskab har fremover pligt til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere. Det vil sige de fysiske personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan du få hjælp til at registrere ejerforholdene i din virksomhed, hvis du ikke allerede har gjort det. 

Læs vejledning (for medlemmer)
Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Høring om digital kommunikation i boliglejemål

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt udkast til et lovforslag, der skal fremme digital kommunikation i boliglejemål. Der vil ske få fremskridt, hvis forslaget gennemføres. Ejendomsforeningen Danmark havde gerne set, at man fra politisk side var gået længere for at understøtte mere digital kommunikation mellem lejer og udlejer. 

Læs høringsbrevet og hele lovforslaget
Læs Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar
Læs artikel på business.dk

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig