Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Oplev Ole Birk Olesen til årets landsmøde

Tilmeld dig årets landsmøde i Skuespilhuset og oplev blandt andre transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og politisk kommentator Søs Marie Serup. Landsmødet bliver holdt torsdag den 27. april kl. 12.00-17.00. Landsmødet er kun for medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark.

Tilmeld dig landsmødet (for medlemmer)

Ny ejendomsmesse slår dørene op

Den 29. og 30. marts kan du deltage på Ejendomsmessen – en ny messe for professionel drift og vedligehold af fast ejendom. Ejendomsforeningen Danmark holder oplæg på messen. Den 30. marts inviterer Ejendomsforeningen Danmark til gå hjem-møde i Bella Centers restaurant Treehouse.

Se programmet og tilmeld dig den gratis messe

Ejendomsforeningen Danmark byder på en ny interaktiv medlemsservice

Den 9. marts lancerede Ejendomsforeningen Danmark en ny interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nu kan du bladre i det digitale Huset og Huset Jura

Du kan nu komme lidt tættere på oplevelsen af den ”ægte” vare, når du læser Huset og Huset Jura på computer eller tablet. Begge bliver nemlig nu udgivet som såkaldte bladre-pdf’er. Huset er allerede genudgivet i det nye format helt tilbage til starten af 2015, og arbejdet med at genudgive ældre udgaver af Huset Jura er i fuld gang.

Se de genudgivne udgaver af Huset (for medlemmer)

Brug for digital kommunikation i private lejeboliger

Med krisen i PostNord kan vi forvente endnu længere leveringstider på et brev. Det vil give et administrativt bøvl i udlejningen af private lejeboliger, og Ejendomsforeningen Danmark mener, at digital og brevbåren kommunikation skal ligestilles hurtigst muligt.

Læs pressemeddelelse af 10. marts

Ny rapport om digital kommunikation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgav den 3. marts en rapport med anbefalinger, der skal fremme digital kommunikation i private lejeforhold. Den er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af blandt andre Ejendomsforeningen Danmark og LLO.

Læs mere om rapporten og dens indhold

Læs rapporten om digital kommunikation

Rettelse i nøgletal for rentesatser

I Huset Jura for februar var der beklageligvis en fejl i nøgletal for rentesatser og ydelsesprocenter per 1. januar 2017 under Grundejernyt på side 2. Rentesatser og ydelsesprocenter er opdateret per 1. marts, som sammen med de korrekte historiske satser fremgår på vores hjemmeside.

Se opdaterede rentesatser og ydelsesprocenter (for medlemmer)

Er det attraktivt nok at energirenovere?

Energisparepakken fra 2014 indeholdt to tiltag, som skulle gøre det mere attraktivt at energirenovere – Aftalt Grøn Byfornyelse og Totaløkonomisk rentable forbedringer. Disse tiltag skal nu evalueres, og det skal overvejes, hvilke initiativer der fremadrettet skal være på området. Det kan du få mulighed for at få indflydelse på. 

Læs mere, og find ud af, hvordan du kan have indflydelse på evalueringen af energisparepakken

Persondataforordningen: Klarlæg din virksomheds data

Du kan med fordel allerede nu begynde at klarlægge, hvilke oplysninger din virksomhed behandler, mens vi venter på Justitsministeriets vejledning omkring persondataforordningen.

Læs juridisk konsulent Mette Haagensens artikel om klarlægning af virksomhedens data (for medlemmer)

Håndbogen Boliglejemål, 2. udgave er udkommet

2. udgave af håndbogen Boliglejemål er udkommet. I denne udgave er der blandt andet taget højde for den lejelov, der trådte i kraft 1. juli 2015.

Læs mere om bogen Boliglejemål, og bestil den nu

Længe ventet afgørelse om lejefastsættelse for tidligere andelshavere

8. februar kom en længe ventet afgørelse fra Københavns Huslejenævn vedrørende lejefastsættelsen over for tidligere andelshavere i en andelsboligforening, der er gået konkurs.

Læs mere om afgørelsen

Digitaliseringsudvalget leverer rapport til ministeren

I 2016 nedsatte daværende minister for udlændinge, integration og bolig Inger Støjberg et udvalg, som skulle undersøge mulighederne for at ændre de begrænsende regler om digital kommunikation i lejeloven. Nu er udvalget kommet med sin rapport.

Læs mere om digitaliseringsudvalgets rapport

Fælles brev om honorering af lægdommere

Ejendomsforeningen Danmark og LLO har sendt et fælles brev til Justitsministeriet. I brevet rykkes der for en afklaring af lægdommeres honorering og arbejdsvilkår.

Læs hele brevet om honorering af lægdommere

Ny FAQ om persondataforordningen

Som en del af Ejendomsforeningen Danmarks løbende arbejde med at informere om EU’s kommende persondataforordning kan du under FAQ se hvilke spørgsmål vi hyppigst får om de konsekvenser forordningen ventes at få.

Læs FAQ om persondataforordningen (for medlemmer)

Ejendomsforeningen Danmark efterlyser lejemål til evaluering

Rambøll og GI indsamler data til evalueringen af, hvilke konsekvenser ændringerne i lejeloven per den 1. juli 2015 har haft i forhold til størrelsen på flytteregninger og vedligeholdelsesstandarden i lejeboligerne. Du kan bidrage til indsamling af data.

Læs mere

Høringssvar vedrørende fastfrysning af grundskyld

Ejendomsforeningen Danmark har indgivet høringssvar til regeringens forslag om at forlænge fastfrysningen af grundskylden til og med 2017 og udvide fastfrysningen til også at omhandle erhvervsejendomme.

Læs hele høringssvaret

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.
Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.
Tilmeld dig

Ejendomsstatistikken

Ejendomsstatistikken er et gratis værktøj for dig, der gerne vil have viden om ejendomsmarkedet i Danmark.

Træk blandt andet statistik på ejendomsbestand, omkostninger ved ejendomsdrift og meget andet.

Find statistik