Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Efterspørgsel efter kontorlokaler boomer – største fremgang i 20 år

Den rekordhøje kontorbeskæftigelse smitter positivt af på udlejningen af kontorlokaler. Der er massiv fremgang i mængden af udlejede kvadratmeter, og det årlige tomgangsfald på kontorlokaler er det største i over 20 år.

Den øgede efterspørgsel smitter af på priserne. Den gennemsnitlige husleje er steget, og ejendomsbranchen kan forvente en øget årlig indtjening på 1,5 mia. kr. som følge af det seneste års tomgangsfald inden for kontor, butik, industri og bolig. Jannick Nytoft, administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, ser udviklingen som et sundhedstegn.

”Det er et godt tegn på, at der er aktivitet og fremgang i økonomien, og at erhvervslivet fortsat er optimistisk”, siger Jannick Nytoft, der understreger, at der fortsat er langt mere at hente i forhold til tomgangstallene inden finanskrisen i 2008, der lå på cirka fire procent mod i dag 8,9 procent.

Læs mere i pressemeddelelse af 14. november
Læs webrapport
Se tidligere udgaver af Markedsstatistikken – tomgang

Ejendomsforeningen Danmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Boligadministrator ekskluderet på grund af mistanke om svig

Ejendomsforeningen Danmark (ED) har valgt at ekskludere et medlem af foreningen med øjeblikkeligt varsel. Eksklusionen sker på grund af mistanke om, at administrationsselskabet uretmæssigt har overført midler fra forskellige kunders konti til administrationsselskabets egen konto. Eksklusionen er foretaget af en enig administratorbestyrelse i Ejendomsforeningen Danmark. Det ekskluderede selskab hedder DKadministration.

Læs mere

Danmarks mest ejendomsvenlige kommune 2018 er ... Assens

Mindre fynske og jyske kommuner løber med sejren, når det handler om at skabe de bedste rammer for brugere af de danske ejendomme. Det viser Ejendomsforeningen Danmarks undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. I år er det Assens, der løber med sejren.

Se rangliste over kommunernes ejendomsvenlighed
Se kort over ejendomsvenligheden i kommunerne
Se fakta-ark
Se baggrundsnotat

Læs pressemeddelelse af 12. november

Aktivering af digital kommunikation

For lejeaftaler indgået før den 1. januar 2018 har udlejer mulighed for at aktivere de nye regler om digital kommunikation, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018.

Hvis man som udlejer ønsker at kunne kommunikere elektronisk med sine lejere, skal man blot sende en fysisk meddelelse herom til lejerne. Herefter kan man kommunikere elektronisk med dem, men først fra år 2019.

Læs mere

Investorer glæder sig over udsigten til lavere skat på mursten

I en artikel bragt på Ejendomswatch den 16. oktober udtaler Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør Jannick Nytoft blandt andet:

"Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendomme, og det er glædeligt, at otte kommuner har valgt at sænke afgiften ... når både Odense og Aarhus sætter afgiften ned, bør det vække eftertanke i København, der snart står for næsten halvdelen af provenuet i Danmark".

Læs hele artiklen hos Ejendomswatch (kræver login)

Hvad spørger Datatilsynet om, når de fører tilsyn?

Datatilsynet har offentliggjort nogle spørgeskemaer, som de har benyttet på deres seneste tilsyn.

Datatilsynet interesserer sig p.t. for, om virksomheden har en databeskyttelsesrådgiver (DPO), ligesom behandlingshjemmel og opfyldelse af de registreredes rettigheder er i fokus.

Læs mere (for medlemmer)

Roskilde Grundejerforening – kursus om nye offentlige ejendomsvurderinger

Der har gennem en årrække kørt både en politisk og systemmæssig proces, hvor man har forberedt grundlaget for at få mere retvisende offentlige ejendomsvurderinger. Frugterne af dette arbejde forventes at blive præsenteret i foråret 2019 i form af nye ejendomsvurderinger for alle landets ejendomme. Kom med på kurset onsdag 21. november kl. 19-21.

Læs mere, og tilmeld dig

Datatilsynet udtaler sig …

Ejendomsforeningen Danmark har forelagt Datatilsynet spørgsmål om fortolkning af persondataforordningen. Mange går i disse dage og overvejer, hvad der skal til for at opfylde kravene om indsigtsanmodninger. Til dette svarer Datatilsynet, at der skal udleveres en egentlig kopi af selve personoplysningen. Hvad en egentlig kopi er, forholder Datatilsynet sig ikke til.

Læs mere

Har du husket at levere lejelister til Ejendomsforeningen Danmark?

Er du ejer eller administrator af ejendomme, er det vigtigt, at du når at bidrage til branchens dataindsamling til de nye offentlige vurderinger.

Fordelene ved at indberette er, at branchen får et mere retvisende vurderingssystem, og som indberetter får du blandt andet adgang til statistik i geografisk afgrænsede områder. Data behandles naturligvis anonymiseret.

Vi hjælper dig gerne med at komme i gang!

Læs mere

Fra 1. januar 2019 skal der benyttes krypteret e-mail

Datatilsynet har den 23. juli 2018 meddelt, at de vil skærpe deres praksis i forhold til transmission af personoplysninger med e-mail.

Siden 2008 har det været Datatilsynets praksis, at det alene er en anbefaling – og dermed ikke et krav – at den private sektor anvender kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail. 

Læs mere

Familieejede ejendomsvirksomheder står for en stor del af ejendomsinvesteringerne i Danmark

En særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

Læs mere
Læs politisk udspil
Se video
Læs DF-erhvervsordfører Hans Kristian Skibbys debatindlæg på finans.dk

Få op til 10.000 kr. årligt over de næste fire år til din EA-uddannelse

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kr. Beløbet kan bruges til alle akademi- og diplomuddannelser, herunder Ejendomsforeningen Danmarks EA-uddannelse, som er en godkendt uddannelsesretning på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Læs mere om, hvordan du kan søge

undefined

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Persondata - hvornår skal de slettes?

Vores vejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer hjemmesiden med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om persondataforordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Airbnb

Læs foreningens debatindlæg i Berlingske 10. august 2018 "Beskatning på Airbnb løser ikke virkelighedens udfordringer"
Læs foreningens pressemeddelelse af 16. maj 2018: "Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler"
Læs foreningens debatindlæg i Børsen den 11. maj 2018 "Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet"
Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)
Læs foreningens debatindlæg i Berlingske Business 9. januar 2018 "Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår"

Indberetningsportal: Fortroligt, sikkert og nemt

Det skal være så let som muligt at indberette data til de nye ejendomsvurderinger. Derfor har branchen fået udviklet en ny indberetningsportal med fokus på brugervenlighed, hvor markedets aktører sikkert kan indberette deres data.

Læs mere om indberetningsportalen

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig