Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Sådan får vi robuste andelsforeninger

Det er muligt at realisere ambitionen om robuste andelsforeninger, men det seneste lovforslag er på nogle områder dykket ned i den forkerte værktøjskasse, skriver Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark i et debatindlæg på Altinget.

Læs hele debatindlægget 

Vi er blevet valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere

Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Der er opdateret i forslag til særlige bestemmelser i lejekontraktens §§ 10 og 11.

Der er opdateret på side 2 vedr. kommunikation i LL § 4.

Se forslag til særlige bestemmelser
(for medlemmer)

Konference i København: Ansvarlig drift af andelsboligforeninger

Den 5. februar holder Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Nordea en konference om ansvarlig drift af andelsboligforeninger.

Konferencen retter blandt andet fokus på den politiske aftale som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 27. november.

Læs mere, og tilmeld dig konferencen Ansvarlig drift af andelsboligforeninger

Historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme

2018 begynder med historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme. Det sker efter en årrække, hvor forventningerne til boligsektoren ellers har toppet på det professionelle investeringsejendomsmarked. Faldende forventninger til markedsleje og ejendomsværdi for boligejendomme kan være årsagen, fremgår det af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger: Januar 2018.

Læs pressemeddelelse af 3. januar

Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår

Deleøkonomi. Stigende udlejning gennem Airbnb kræver modernisering og liberalisering af lejelovgivningen. Adm. direktør Jannick Nytoft har skrevet et debatindlæg i Berlingske Business.

Læs debatindlægget

Vi sætter fokus på skimmelsvamp – skriv til os

Ejendomsforeningen Danmark efterlyser medlemmer, som har skullet håndtere skimmelsvamp i en ejendom. Udfordringerne kan være af rent praktisk eller af juridisk karakter.

Har du lyst til at fortælle om det til en artikel til Ejendomsforeningen Danmarks medlemsblad Huset?
Så skriv gerne til Cecilie Justesen

Høringssvar til ændring af lov om andelsboliger

I slutningen af 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en bred politisk aftale på andelsboligområdet. Erhvervsstyrelsen har omsat aftalen til et lovforslag, hvor høringsprocessen netop er afsluttet. Ejendomsforeningen Danmark har samlet foreningens bemærkninger i et høringssvar.

Loven om frit tv-valg gælder nu også i ejendomme med sløjfeanlæg

Reglerne om frit valg af tv-udbydere gælder nu også i de ejendomme, hvor tv-forsyningen foregår i et såkaldt sløjfeanlæg. Her er det ikke muligt at frakoble husstande fra tv-forsyningen. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2018.

Læs mere om reglerne (for medlemmer)

Ændringer om digital kommunikation i lejeforhold

Fra den 1. januar 2018 ændres reglerne for kommunikation i private og almene boliglejeforhold, når nye regler om digital kommunikation mellem lejer og udlejer træder i kraft. 

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør, Morten Østrup Møller, hilser den digitale udvikling af loven velkommen, men ærgrer sig over væsentlige mangler, som udgør en barriere for den digitale kommunikation mellem lejer og udlejer.

Læs Morten Østrup Møllers kommentarer til loven om digital kommunikation (for medlemmer)

Nyt trainee-forløb: Database med CV'er åbner den 1. februar

For anden gang samarbejder vi med Finansforbundet om at omskole ledige fra den finansielle sektor til ejendomsadministration. Den 1. februar åbner adgangen til databasen med kandidaternes CV. Det er her, man som interesseret medlemsvirksomhed kan komme i kontakt med de ledige kandidater. 

Lige nu er det første hold trainees i gang med deres trainee-ansættelse. Læs mere om trainee-forløbet

Dom om udlejning efter BRL § 5, stk. 2

Højesteret har 4. december 2017 stadfæstet den efterhånden omfattende praksis hos landsretterne om, at der ikke kan ske sammenligning af lejemål med leje fastsat jf. BRL § 5, stk. 2 med lejemål, hvor lejen er fastsat jf. BRL § 5, stk. 1., heller ikke når det skal vurderes, om der er aftalt mere byrdefulde vilkår jf. BRL § 5, stk. 9.

Læs en juridisk artikel om dommen (for medlemmer)

Læs dommen (for medlemmer)

Vi arbejder på et adfærdskodeks om persondata

Vi har nedsat et udvalg, som skal udarbejde et adfærdskodeks om persondata og en databehandleraftale, der er tilpasset forholdene i branchen. En databehandleraftale skal indgås, hvis man behandler data på vegne af andre.

Kodekset vil give nogle retningslinjer for, hvordan persondataforordningen skal forstås på de særlige ejendomsretlige forhold, som vi oplever i den daglige administration af ejendomme.

Læs mere om adfærdskodekset

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Publikation om strategisk erhvervsudlejning

KAB har sammen med Ejendomsforeningen Danmark set nærmere på, hvordan almene og private boligforeninger kan lægge en strategi for og koordinere deres indsats i erhvervsudlejningen. Vi har samlet erfaringer og resultater i publikationen ”Aktive erhvervsudlejere – strategi og koordinering som redskaber”.

Læs publikationen "Aktive erhvervsudlejere – strategi og koordinering som redskaber"

Seminar for ledende medarbejdere: Håndtering af den nye persondataforordning

Ejendomsforeningen Danmark holder et seminar om den nye persondataforordning den 23. januar, hvor du får konkret viden og løsningsmuligheder, du kan implementere direkte i din virksomhed.

Læs mere, og tilmeld dig seminaret om håndtering af den nye persondataforordning

Normtal for 2018

Kommunernes huslejenævn fastsætter hvert år normtal for administrationshonorarer og viceværtudgifter.

Ejendomsforeningen Danmark har opdaterede normtal for 2018 for langt de fleste af landets kommuner.

Se kommunernes normtal for 2018 (for medlemmer)

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig