Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ejendomsforventninger:

Afkastetinvesteringsejendomme vil falde frem til 2020 

Det totale afkast for investeringsejendomme har været stigende siden 2013, men de sidste tre kvartaler har ejendomsbranchens forventninger været dalende. Branchen forventer nu, at det totale afkast på investeringsejendomme vil falde med 4,3 milliarder i 2018, hvilket svarer til et totalt afkast på 13,7 milliarder. Det totale afkast vil være faldende frem til 2020.

I 2017 landede det totale afkast på 18 milliarder kroner. Men så flotte tal forventer branchen ikke i 2018. Her forventer investorerne, at det totale afkast bliver 5,5 procent, hvilket svarer til 13,7 milliarder kroner. Det viser den nyeste prognose fra Ejendomsforeningen Danmark. Branchen forventer, at det totale afkast vil være faldende frem til 2020, hvor det vil ligge på 5,2 procent. Set over en femårsperiode forventer ejendomsinvestorerne et afkast på 5,3 procent. Det er den laveste forventning målt siden 2010. 

Læs pressemeddelelse af 20. september

Ejendomsforeningen Danmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Har du husket at levere lejelister til Ejendomsforeningen Danmark?

Er du ejer eller administrator af ejendomme, er det vigtigt, at du når at bidrage til branchens dataindsamling til de nye offentlige vurderinger.

Fordelene ved at indberette er, at branchen får et mere retvisende vurderingssystem, og som indberetter får du blandt andet adgang til statistik i geografisk afgrænsede områder. Data behandles naturligvis fortroligt og anonymiseret.

Vi hjælper dig gerne med at komme i gang!

Læs mere

Tillykke til nyuddannede EA'ere i Aarhus

Nyddannede EA'ere blev fuldt fortjent fejret ved dimissionen i Aarhus fredag den 7. september 2018. Som nr. to fra højre ses Elsebeth Due Kjeldsen, som er leder af foreningens afdeling i Aarhus.

Læs artikel fra Huset Net. Læs uddybende artikel fra dagen i den udgave af Huset, der udkommer i oktober.

... Og også tillykke til Københavnerholdet!

Der var smil over hele linjen da de nyuddannede EA'ere blev fejret i København den 7. september 2018. Som nr. fire fra venstre ses Anne Marie Oksen, som er formand for foreningens uddannelsesudvalg og adm. direktør i CEJ.

Læs artikel fra Huset Net. Læs uddybende artikel fra dagen i den udgave af Huset, der udkommer i oktober.

Huset og Huset Jura, september er udkommet

Septemberudgaven af Huset Jura bringer blandt andet en ny afgørelse om småhuse. 

Læs Huset Jura (for medlemmer)

I Huset kan du møde foreningens jurister og blive klogere på den juridiske rådgivning du kan få som medlem af foreningen. 

Læs Huset (for medlemmer)

Fremgang for investeringsejendomme afføder flere beskæftigede

Investeringsejendomme bidrager årligt med 67 mia. kr. til dansk økonomi, og denne positive tendens ser ud til at fortsætte. Beskæftigelsen i branchen inden for ejendomsinvesteringer er siden 2010 steget med 16,3 procent, hvilket svarer til 17.000 flere beskæftigede.

Læs pressemeddelelse af 12. september

John R. Frederiksen fratræder som præsident for European Property Federation (EPF)

John R. Frederiksen, tidligere formand for Ejendomsforeningen Danmark, har valgt at fratræde som præsident for European Property Federation (EPF). EPF er en forening af 15 europæiske ejendomsorganisationer med base i Bruxelles. Foreningen er en lobbyvirksomhed og repræsenterer alle aspekter af, hvad det vil sige at eje og investere i ejendomme.

Læs pressemeddelelse af 12. september

Særskat begrænser ejendomsinvesteringer i provinsen

Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør Jannick Nytoft har den 10. september skrevet debatindlæg i Jyllands-Posten: "Aktiviteten i ejendomsbranchen afspejler meget præcist den økonomiske aktivitet i samfundet. Når kranerne svinger, og gravkøerne graver, er det tegn på gode tider. Derfor er det forunderligt, at særbeskatningen på samlet 48 pct. af ejendomsvirksomheders værdi ved generationsskifter ikke for længst er forsvundet".

Læs hele debatindlægget i Jyllands-Posten

 

Fra 1. januar 2019 skal der benyttes krypteret e-mail

Datatilsynet har den 23. juli 2018 meddelt, at de vil skærpe deres praksis i forhold til transmission af personoplysninger med e-mail.

Siden 2008 har det været Datatilsynets praksis, at det alene er en anbefaling – og dermed ikke et krav – at den private sektor anvender kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail. 

Læs mere

Særskat dræner provinsen for ejendomsinvesteringer

Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør Jannick Nytoft har 7. september skrevet debatindlæg i Børsen: ”Landets knap 4000 familieejede ejendomsvirksomheder investerer i dag konservativt sat for mere end 10 mia. kr. om året uden for de store byer, og de familieejede ejendomsvirksomheder står for op imod 80 pct. af investeringerne i ejendomsbranchen i landkommunerne".

Læs hele debatindlægget på www.borsen.dk (kræver login)

Familieejede ejendomsvirksomheder står for en stor del af ejendomsinvesteringerne i Danmark

En særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

Læs mere
Læs politisk udspil
Se video
Læs DF-erhvervsordfører Hans Kristian Skibbys debatindlæg på finans.dk

Få op til 10.000 kr. årligt over de næste fire år til din EA-uddannelse

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kr. Beløbet kan bruges til alle akademi- og diplomuddannelser, herunder Ejendomsforeningen Danmarks EA-uddannelse, som er en godkendt uddannelsesretning på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Læs mere om, hvordan du kan søge

Københavns Kommune og Dansk Industri inviterer til ”Housing Fair”

Årligt flytter cirka 20.000 nye internationale borgere til hovedstadsregionen. Tilflytterne kan have svært ved at navigere i det danske boligmarked, og særligt kan det være svært for dem at finde en bolig i København. Københavns Kommune og Dansk Industri inviterer derfor endnu engang til ”Housing Fair” onsdag den 14. november. Medlemmer af foreningen har mulighed for gratis at få en stand.

Læs mere om Housing Fair

Ejendomspolitisk åbningsdebat 2018

Ejendomsforeningen Danmark inviterer i samarbejde med Realkredit Danmark til årets ejendomspolitiske åbningsdebat onsdag den 3. oktober kl. 15-17 hos Danske Bank, Kuppelsalen, Laksegade 10, København K.

Læs mere, og tilmeld dig debatten

undefined

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Persondata - hvornår skal de slettes?

Vores vejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer hjemmesiden med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om persondataforordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Airbnb

Læs foreningens debatindlæg i Berlingske 10. august 2018 "Beskatning på Airbnb løser ikke virkelighedens udfordringer"
Læs foreningens pressemeddelelse af 16. maj 2018: "Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler"
Læs foreningens debatindlæg i Børsen den 11. maj 2018 "Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet"
Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)
Læs foreningens debatindlæg i Berlingske Business 9. januar 2018 "Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår"

Indberetningsportal: Fortroligt, sikkert og nemt

Det skal være så let som muligt at indberette data til de nye ejendomsvurderinger. Derfor har branchen fået udviklet en ny indberetningsportal med fokus på brugervenlighed, hvor markedets aktører sikkert kan indberette deres data.

Læs mere om indberetningsportalen

Arbejdsgruppe for andelsboliger

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til at nedbringe penge under bordet ved salg af andelsboliger. Den skal blandt andet se på initiativer som åbne ventelister og bestyrelsens forhåndsgodkendelse af kunder.

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør Morten Østrup Møller deltager i gruppen. Hvis du har input til arbejdet, er du velkommen til at sende en mail til Morten.

Læs mere om arbejdsgruppen

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig