Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Landsmøde 2018: Henrik Dahl Jeppesen udpeget som ny formand

Ejendomsforeningen Danmark har i dag holdt landsmøde, og bestyrelsen har udpeget Henrik Dahl Jeppesen som ny formand for foreningen. Boris Nørgaard Kjeldsen er udpeget som ny næstformand i foreningen.

Henrik Dahl Jeppesen, der til dagligt er adm. direktør i ejendomsforvaltningsselskabet DEAS, afløser John R. Frederiksen som formand for Ejendomsforeningen Danmark. John R. Frederiksen ønsker at træde tilbage efter 16 år som formand og er tryg ved at give stafetten videre til Henrik Dahl Jeppesen.

”Jeg kan se tilbage på en række fantastiske år, hvor foreningen er blevet mere synlig og professionel, og jeg er helt tryg ved at overdrage posten til Henrik, der har været næstformand i de sidste tre år ...”, siger John R. Frederiksen.

Læs pressemeddelelse
Læs grundlaget for formændenens beretninger ved landsmødet den 19. april

Ejendomsforeningen Danmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Datatilsynet giver påbud til LLO Horsens

Datatilsynet har den 10. april givet LLO Horsens påbud om at stoppe med at offentliggøre oplysninger om ejendomme, hvor der er eller har været konstateret skimmelsvamp, samt at slette oplysningerne fra deres hjemmeside. Det sker efter henvendelse fra Ejendomsforeningen Danmark.

Se påbuddet

Stort engagement til gå hjem-møde om ny ejerlejlighedslov

Ejendomsforeningen Danmark holdt sammen med Realkredit Danmarkholdt gå hjem-møde om forslaget til en ny ejerlejlighedslov den 12. april. Her fortalte foreningens juridiske direktør, Morten Østrup Møller, om de overordnede linjer i det nye forslag, og han uddybede også det bagvedliggende udvalgsarbejde.

Læs mere om mødet
Se slides fra mødet (for medlemmer)
Læs rapporten fra ejerlejlighedsudvalget
Læs pressemeddelelse

 

Hvordan skal man forholde sig til bestyrelsesmedlemmers brug af e-mails?

Andelsbolig- og ejerforeninger har som regel oprettet en bestyrelsesmail, som al post sendes til. Nogle har en dansk mail placeret på en dansk server, men indkomne mails videresendes ofte til hvert medlems personlige mail, og dennes mailudbyder kan have placeret sin server alle mulige steder i verden.

Skal man fraråde bestyrelser at benytte mails som google.com og outlook.com, hvor data muligvis opbevares uden for EU?

Se Ejendomsforeningen Danmarks anbefaling (for medlemmer)

Foreningsrapport for 2017

Den 19. april udgav Ejendomsforeningen Danmark sin foreningsrapport for 2017. Her kan du blandt meget andet blive klogereejendomsmarkedet 2017 og læse om de highlights og udfordringer året bød på.

Læs rapporten online

Totalt afkast på 18 mia. på ejendomme, men forventningerne falder

Forventningerne til det totale afkast falder frem mod 2020, viser nye tal fra Ejendomsforeningen Danmark. I 2017 skabte de professionelle ejendomsinvestorer totalt afkast på 18 mia. kroner.

Se pressemeddelelse af 27. marts

Ingen grund til bekymring over flere GI-registreringer

Antallet af udlejere, der registreres hos GI for ikke at efterleve huslejenævnsafgørelser, er steget. Det viser tal fra GI. Men der er ikke grund til bekymring, fortæller juridisk dir. Morten Østrup Møller.

Læs kommentarer

Læs rapporten fra GI

Ny indberetningsportal: Fortroligt, sikkert og nemt

Det skal være så let som muligt at indberette data til de nye ejendomsvurderinger. Derfor har branchen fået udviklet en ny indberetningsportal med fokus på brugervenlighed, hvor markedets aktører sikkert kan indberette deres data.

Læs mere om indberetningsportalen

Boligexperten holdt foredrag på Erhvervsakademi Lillebælt

De studerendefinansbachelor- og finansøkonomuddannelsen fik større indsigt i karrieren inden for ejendomsadministration da Boligexperten holdt foredrag. Her fik deltagerne viden om praktikopholdet og ikke mindst nye netværk.

Ejendomsforeningen Danmark formidler praktikstillinger.

Kontakt os, hvis I ønsker at annoncere praktikpladser.

Persondataklausuler i lejekontrakter?

Mange medlemmer overvejer, om der skal skrives klausuler eller lignende i lejekontrakterne for at opfylde diverse oplysningsforpligtelser over for lejerne.

Læs her, hvad EJendomsforeningen Danmark anbefaler (for medlemmer)

Begrænsninger ved salg af andelsbolig

Ægtefælleloven er fra den 1. januar 2018 ændret, så begrænsningen for ægtefællers dispositionsret over familiens bolig også gælder ved salg af andelsboliger, som anvendes til helårsbolig for familien. 

Læs mere (for medlemmer)

Andelsboliger: Ny arbejdsgruppe

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til at nedbringe penge under bordet ved salg af andelsboliger. Den skal blandt andet se på initiativer som åbne ventelister og bestyrelsens forhåndsgodkendelse af kunder.

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør Morten Østrup Møller deltager i gruppen. Hvis du har input til arbejdet, er du velkommen til at sende en mail til Morten.

Læs mere om arbejdsgruppen

Opdaterede administrationsaftaler

Administrationsaftalerne er blevet opdateret, så de nu indeholder et afsnit om persondataretlige forpligtelser.

Hent aftalerne (for medlemmer)

Persondata – vejledning og skabeloner om ”de registreredes rettigheder”

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen indeholder blandt andet skabeloner, som kan bruges ved underretning om indsamling af personoplysninger og ved anmodninger om indsigt i de personoplysninger, som behandles.

Læs vejledning

Tårnhøj skat kan blive en bombe under ejendomsudviklingen i provinsen

Ejendomsforeningen Danmark advarer om, at en særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

Læs mere
Læs politisk udspil
Se video
Læs pressemeddelelse af 8. marts

Gå hjem-møder om ny offentlig vurdering og indberetningsportal til markedsdata

En af Engberg-udvalgets anbefalinger til nye mere gennemsigtige offentlige vurderinger var, at der skulle opbygges et register med markedsdata. Skatteministeriet har bedt branchen indsamle markedsdata, og på gå hjem-møder i København, Aarhus, Odense og Aalborg kan du blive præsenteret for portalen og få et indblik i, hvordan markedsdata ser ud for lokalområdet og det danske investeringsejendomsmarked.

Tilmeld dig et af møderne

Ny publikation viser et styrket dansk ejendomsmarked

Der er i øjeblikket gode tider for investeringsejendomsmarkedet, hvor flere virksomheder vil leje ejendomme, nye bygninger skyder op fra landets byggepladser, og hvor der stadig er gode løbende afkast at hente på ejendomme. Det viser en ny publikation fra Ejendomsforeningen Danmark, der samler nøgletal for hele ejendomsinvesteringsmarkedet

Læs pressemeddelelse af 7. marts

Annoncér ledige jobs

Skal du rekruttere nye medarbejdere, kan du som noget nyt få et joblink med i begge vores nyhedsbreve, som bliver sendt ud til 6.500 personer.

Joblinket sikrer, at dit opslag bliver vist hos de passivt jobsøgende, og det sikrer dig et godt kandidatfelt. 

DG Media står for vores annoncesalg, og du kan kontakte dem på telefon 33 70 76 67.

Læs mere i vores medieinformation

Vi arbejder på en vejledning om persondata

Vi har nedsat et udvalg, som skal udarbejde en vejledning om persondata og en databehandleraftale, der er tilpasset forholdene i branchen. En databehandleraftale skal indgås, hvis man behandler data på vegne af andre.

Vejledningen vil give nogle retningslinjer for, hvordan persondataforordningen skal forstås på de særlige ejendomsretlige forhold, som vi oplever i den daglige administration af ejendomme.

Læs mere

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig