Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Run på industrilokaler – største efterspørgsel i ti år

Omsætningen i industrien er steget støt gennem en årrække. Væksten er dog først nu slået igennem i lejeniveauet, der efter en årrække med fald nu for andet kvartal i træk er stigende. Tomgangen af lokaler er i 3. kvartal faldet til 9,1 procent, og lejen er steget med 1,4 procent. Ejendomsbranchen forventer, at denne tendens vil fortsætte de kommende år. Også inden for kontor og bolig er der fremgang at spore. Industriens omsætning i Danmark faldt voldsomt omkring finanskrisen, men er efterfølgende steget og er i dag en væsentlig årsag til, at den danske økonomi vokser. Den gode udvikling kan ses direkte på industrilejemålene.

”Det er positivt og interessant, at industri og produktion fortsat spiller en stor rolle i den økonomiske vækst i Danmark. Tomgangen af industriarealer har været faldende gennem de seneste kvartaler og er nu på det laveste niveau i ti år. Alt tyder på, at vi kan forvente en fortsat stor efterspørgsel på industrilokaler”, siger Jannick Nytoft, administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Se webrapport
Læs pressemeddelelse der blev sendt den 4. december

Ejendomsforeningen Danmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Indkaldelse til ekstra ekstraordinær generalforsamling

Da der ikke var halvdelen af foreningens medlemmer repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 6. december 2018, således at vedtægtsændringerne kunne vedtages i henhold til vedtægternes § 32, stk. 1, indkaldes til ekstra ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 20. december 2018 kl. 13.00 i foreningens lokaler beliggende Nørre Voldgade 2, 1358 København K.

Læs mere

Hvordan kan du udnytte de nye digitale muligheder i din forretning?

Ejendomsforeningen Danmark har indgået et internationalt samarbejde med Future:Proptech, som er et af verdens største PropTech events. Som medlem af foreningen kan du blandt andet få 20 procent rabatdeltagergebyret til PropTech konferencen 13. og 14. maj 2019 i London. 

Læs mere om Future:Proptech

Ledige stillinger hos Ejendomsforeningen Danmark

Lige nu søger vi efter en seniorpolitisk rådgiver, politisk-økonomisk analytiker, presserådgiver, presseklipper og en jurastuderende til juridisk hotline.

Læs mere

Københavns Kommune giver pålæg om altanregistrering uden hjemmel

Det seneste års tid har Københavns Kommune fortsat med at give ejerlejlighedsforeninger pålæg om at opmåle og indberette arealetaltaner og tagterrasser til det kommunale BBR-register. I brevet står der, at SKAT har besluttet, at alle altaner og tagterrasser i ejerlejlighedsejendomme, hvortil der er eneadgang, skal registreres i BBR. Efter en henvendelse fra Ejendomsforeningen Danmark, hvor vi har bedt kommunen om at redegøre nærmere for hjemlen til de udstedte påbud trækker Københavns Kommune i land og kalder nu indberetningerne for frivillige.

Læs mere

Ny bestemmelse i lejeloven til ophævelse af kriminelle lejere vedtaget

Den 22. november 2018 vedtog Folketinget et lovforslag, som indeholder en ny og lettere adgang for udlejer til at ophæve kriminelle lejere. Den nye ophævelsesbestemmelse er at finde i LL § 93, stk. 1, litra j, og bestemmelsen trådte i kraft pr. 1. december 2018.

Læs mere om, hvad bestemmelsen indebærer

Ejendomsforeningen Danmarks kontorer holder lukket fredag den 14. december

grund af internt kursus og efterfølgende julefrokost holder Ejendomsforeningen Danmarks kontorer i København og Aarhus lukket fredag den 14. december 2018.

Opnå store besparelser med ny indkøbsportal

Som medlem kan du nu let opnå store besparelser på alt lige fra kontorforsyning og kaffe til serviceydelser som telefoni, energioptimering og snerydning.

Besøg indkøbsportalen, og begynd at spare penge

Læs mere om indkøbsportalen

Forening i forandring

EjendomsWatch bragte den 3. december et interview med adm. direktør Jannick Nytoft om foreningens tanker om en ny strategi. Læs interviewet (kræver login)

Efterspørgsel efter kontorlokaler boomer – største fremgang i 20 år

Den rekordhøje kontorbeskæftigelse smitter positivt af på udlejningen af kontorlokaler. Der er massiv fremgang i mængden af udlejede kvadratmeter, og det årlige tomgangsfald på kontorlokaler er det største i over 20 år.

Læs mere i pressemeddelelse af 14. november
Læs webrapport
Se tidligere udgaver af Markedsstatistikken – tomgang

Aktivering af digital kommunikation

For lejeaftaler indgået før den 1. januar 2018 har udlejer mulighed for at aktivere de nye regler om digital kommunikation, som trådte i kraft pr. 1. januar 2018.

Hvis man som udlejer ønsker at kunne kommunikere elektronisk med sine lejere, skal man blot sende en fysisk meddelelse herom til lejerne. Herefter kan man kommunikere elektronisk med dem, men først fra år 2019.

Læs mere

Har du husket at levere lejelister til Ejendomsforeningen Danmark?

Er du ejer eller administrator af ejendomme, er det vigtigt, at du når at bidrage til branchens dataindsamling til de nye offentlige vurderinger.

Fordelene ved at indberette er, at branchen får et mere retvisende vurderingssystem, og som indberetter får du blandt andet adgang til statistik i geografisk afgrænsede områder. Data behandles naturligvis anonymiseret.

Vi hjælper dig gerne med at komme i gang!

Læs mere

Fra 1. januar 2019 skal der benyttes krypteret e-mail

Datatilsynet har den 23. juli 2018 meddelt, at de vil skærpe deres praksis i forhold til transmission af personoplysninger med e-mail.

Siden 2008 har det været Datatilsynets praksis, at det alene er en anbefaling – og dermed ikke et krav – at den private sektor anvender kryptering ved transmission af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail. 

Læs mere

Familieejede ejendomsvirksomheder står for en stor del af ejendomsinvesteringerne i Danmark

En særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

Læs mere
Læs politisk udspil
Se video
Læs DF-erhvervsordfører Hans Kristian Skibbys debatindlæg på finans.dk

Få op til 10.000 kr. årligt over de næste fire år til din EA-uddannelse

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kr. Beløbet kan bruges til alle akademi- og diplomuddannelser, herunder Ejendomsforeningen Danmarks EA-uddannelse, som er en godkendt uddannelsesretning på Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Læs mere om, hvordan du kan søge

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Persondata - hvornår skal de slettes?

Vores vejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer hjemmesiden med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om persondataforordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Airbnb

Læs foreningens debatindlæg i Berlingske 10. august 2018 "Beskatning på Airbnb løser ikke virkelighedens udfordringer"
Læs foreningens pressemeddelelse af 16. maj 2018: "Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler"
Læs foreningens debatindlæg i Børsen den 11. maj 2018 "Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet"
Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)
Læs foreningens debatindlæg i Berlingske Business 9. januar 2018 "Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår"

Indberetningsportal: Fortroligt, sikkert og nemt

Det skal være så let som muligt at indberette data til de nye ejendomsvurderinger. Derfor har branchen fået udviklet en ny indberetningsportal med fokus på brugervenlighed, hvor markedets aktører sikkert kan indberette deres data.

Læs mere om indberetningsportalen

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig