Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Fortovsordning: Københavns Kommune åbner op for dispensation

Københavns Kommune har netop åbnet op for, at grundejere kan søge dispensation om at træde ud af den kommunale fortovsordning. Der er et brev på vej til grundejerne i kommunen om kriterierne for at søge dispensation. Fristen for at søge er den 1. juni 2017 klokken 12 med udtrædelse af ordningen den 1. juli 2017.

Kriterier for at søge om dispensation

Kun hele boligkaréer kan dispenseres. Ved mere end én grundejer af karréen er det alene muligt at udstede en dispensation til en sammenslutning af grundejere, fx en grundejerforening, hvis der er etableret et fuldmagtsforhold efter forvaltningslovens § 8. Ved en eventuel udtræden er det et krav, at grundejerne er i stand til at opfylde renholdelsen på samme niveau som kommunen. Kommunen går ind og foretager en vurdering af hver enkelt ansøger, og forvaltningen vil blandt andet lægge vægt på følgende forhold:

- Der er præsteret en renholdsplan for den omhandlede strækning/areal fra grundejer, der sandsynliggør, at grundejer kan leve op til og sikre kommunens fastsatte renholdsstandard på stedet. I planen skal indgå oplysninger om frekvenser og de renholdsmetoder, som tænkes anvendt, herunder om de pågældende metoder stemmer overens med kommunens (miljø)krav til eget renhold.

- Der er tale om hele karréer med fortovsordning på alle sider, så renholdelsesniveauet og standarden generelt i området ikke risikerer at blive uensartet, på et lavt niveau og i uoverensstemmelse med kommunens målsætning

- Der indgår ikke på stedet arealer, som kommunen har pligt til at renholde for eksempel rabatter mellem fortov og cykelsti/vognbane.

Dispensationen gælder for et år ad gangen, og kommunen kan vælge at trække dispensationen tilbage, hvis grundejerne ikke overholder eller lever op til kommunens standard. Herefter vil grundejeren tidligst kunne ansøge om ny udtræden af ordningen efter et år.

Ikke muligt for Jeudan at søge dispensation

Da Københavns Kommune tidligere på året meldte ud, at det ville blive muligt at søge dispensation, så ejendomsvirksomheden Jeudan det som et godt tiltag fra kommunens side. Også selvom administrerende direktør Per Hallgren finder det lidt komisk at søge dispensation for at renholde virksomhedens egne ejendomme.

”Efter at have haft lejlighed til at gennemgå vilkårene for dispensation må vi dog desværre konstatere, at kommunen ved fastsættelse af vilkårene etablerer et værn for at fastholde opgaven i kommunens eget regi. Vilkårene synes at være tilrettelagt med henblik på kommunens egne fordele fremfor hensyntagen til virksomhederne”, siger han.

Vilkårene er indrettet således, at det ikke giver mening for Jeudan at ansøge om dispensation. Det er særligt kommunens krav om, at der skal være tale om sammenhængende matrikler, som spænder ben for ejendomsselskabet.

I løbet af efteråret vil Huset bringe en større artikel om fortovsordningen.

Se ansøgningsskemaet