Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Andelshavere overgår først til at være lejere, når A/B’s ejendom bliver solgt

Da en andelsboligforening blev taget under konkursbehandling, nedlagde andelshaverne påstand om, at konkursboet ikke var berettiget til fortsat at opkræve boligafgift. De mente, at der kun måtte opkræves et beløb svarende til den omkostningsbestemte husleje, fordi andelshaverne som følge af bestemmelsen i ABL § 4 var overgået til at være lejere i ejendommen ved konkursens indtræden.

Landsretten slog fast, at overgangen til konkurs ikke er at betragte som en "erhvervelse" i ABL § 4's forstand. Derfor var andelshaverne ikke overgået til at være lejere i ejendommen på tidspunktet for konkursens indtræden. Dette tiltrådte Højesteret den 19. september 2017, hvor Højesteret ikke fandt grundlag for at fastslå, at andelshaverne overgik til at være lejere straks andelsboligforeningen gik konkurs.

Højesteret udtalte, at andelsboligforeningens konkurs alene indebar, at foreningens ret til at råde over ejendommen overgik til kurator, men at foreningen stadig havde ejendomsretten til ejendommen. Ejendommen blev derfor ikke erhvervet af en ny ejer i forbindelse med konkursen, og andelshaverne overgik derfor ikke til at være lejere ved konkursen. 

Du kan læse Højesterets dom her