Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Bred politisk aftale om digital kommunikation

Digital kommunikation har i årevis været standard for al kommunikation fra det offentlige, og nu ser det også ud til, at der er bedre vilkår på vej for digital kommunikation i lejeboligsektoren. Samtlige partier i Folketinget har nemlig indgået en stemmeaftale om øget digital kommunikation på lejeområdet.

Den mest markante ændring, som aftalen lægger op til, er, at en aftale om digital kommunikation nu skal opsiges med en måneds varsel. Tidligere kunne det gøres med øjeblikkelig virkning. Opsigelser og rykkere skal stadig sendes med brev, men det vil blive muligt at indgå aftale mellem lejer og udlejer om at sende denne type post via e-Boks.

Hos Ejendomsforeningen Danmark har man længe efterlyst bedre muligheder for digital kommunikation mellem lejer og udlejer. Derfor hilser juridisk direktør Morten Østrup Møller også den nye aftale velkommen, selvom han gerne havde set, at man havde valgt at gå længere og lave en mere fremsynet og moderne aftale.

”Det er meget glædeligt, at et samlet folketing nu erklærer sig parat til at fremme digital kommunikation på lejeområdet. Men det giver ingen mening, at man fastholder den gamle model, hvor det står parterne frit for at melde sig ud af den digitale virkelighed”, siger han.

Et skridt i den rigtige retning

Morten Østrup Møller hæfter sig desuden ved, at dele af aftalen fremstår inkonsekvent. Eksempelvis når man i aftaleteksten pointerer, at dem, der allerede er fritaget for digital post fra det offentlige, også skal fritages for digital kommunikation i lejeforholdet – når der i forvejen er tale om en frivillig aftale, som kan opsiges af begge parter.

”Vi kvitterer naturligvis for, at man fra politisk side nu vælger at slå ind på den digitale vej, men vi håber på, at man får arbejdet videre med de inkonsekvente elementer, inden det bliver gjort til lov", siger han.

Han pointerer dog samtidig, at aftalen uden tvivl kommer til at betyde forbedringer for både lejere og udlejere. Særligt i forbindelse med ind- og fraflytningssyn og tilbudspligt, hvor det nu bliver muligt at udveksle synsrapporter og ejendomsdokumenter digitalt.

”Der er tale om et skridt i den rigtige retning. Vi havde bare gerne set, at skridtet var længere. Det bliver noget, som politikerne snart bliver nødt til at kigge på igen, når de denne gang vælger at fortsætte med den gamle måde at gøre tingene på", siger Morten Østrup Møller.

Se stemmeaftaleteksten