Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ny og forbedret forsikringsordning

Højere minimumssum, fortsat lav selvrisiko og lavere præmier for langt de fleste medlemmer. Ejendomsforeningen Danmark har indgået aftale om en ny ordning for ejendomsadministratoransvarsforsikring. Bag det lange navn gemmer sig en markant forbedret forsikringsordning, der skaber trygge ramme for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark.

Forbedringerne er sket, efter at forsikringsordningen var i udbud i sensommeren 2016, og den nye ordning er trådt i kraft pr. 1. januar 2017.

Forsikringsordningen havde ligget i HDI (som gennem tiden har været kendt under flere navne) i mange år. Ejendomsforeningen Danmark og Willis Towers Watson mente derfor, at det var tid til at undersøge, om HDI fortsat kunne levere det bedste tilbud – både, hvad angår vilkår og præmie.

Ønske om højere forsikringssum

Udbuddet indebar en opdatering af dækningsomfanget og vilkårene, men gav også mulighed for at indarbejde de ændringer, der var skabt i Ejendomsforsikringen Danmarks etiske regler – særligt ønsket om en højere forsikringssum. Med udbuddet blev de laveste forsikringssummer fjernet – altså 1.500.000 kroner og 2.000.000 kroner – og erstattet af den nye minimumssum på 2.500.000 kroner. Selvrisikoen skulle fortsat være så lav som muligt, så alle havde mulighed for at være med.

Ni forsikringsselskaber blev bedt om at komme med tilbud på forsikringen, men den meget specifikke sammensætning af dækning betød, at kun tre forsikringsselskaber kom med tilbud. Kun ét selskab afgav et tilbud, der levede op til de forsikringsdækninger, der var beskrevet i udbudsmaterialet: HDI.

Samtidig var præmien fra HDI den billigste af de 3 tilbud der var kommet. Forsikringsordningen er derfor blevet genplaceret i HDI.

Bedste og bredeste dækning i branchen

Forsikringen har fået opdaterede vilkår, så basisforsikringsbetingelserne nu er HDI’s nyeste betingelser. Samtidig er den ønskede minimumsforsikringssum blevet hævet.

Langt de fleste medlemmer har fået en præmienedsættelse. Enkelte medlemmer – dem med forholdsvis lave omsætninger – har desværre fået en mindre præmiestigning, som primært skyldes, at minimumspræmierne er blevet sat op for at matche, at HDI nu stiller en højere forsikringssum til rådighed.

Det er en glæde at se, at rammeaftalen for Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer fortsat er konkurrencedygtig på præmien og samtidig har den bedste og bredeste dækning i branchen.

Vejledende præmieeksempler

Dækningssum på 2.500.000 kroner eksklusive byggesagsadministration
Omsætning ved administration: 1.200.000 kroner
Selvrisiko: 25.000 kroner
Minimumspræmie: 10.353 kroner pr. år

Dækningssum på 2.500.000 kroner inklusive byggesagsadministration
Omsætning ved administration: 1.200.000 kroner
Selvrisiko: 25.000 kroner
Minimumspræmie: 12.941 kroner pr. år

Læs mere om ejendomsadministratoransvarsforsikringen