Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Sådan beskytter du din ejendom mod skybrud

Det kan være dyrt ikke at sikre sig, når kloakkerne flyder over, og kældrene står under vand. Her får du en række gode råd til, hvad du kan gøre for at minimere skaderne på din ejendom.

Kommuner og vandselskaber skybrudssikrer i disse år de steder, hvor der er størst risiko for oversvømmelser. De har udarbejdet klimatilpasningsplaner og kender til de områder, der er specielt udsatte. Du kan kontakte din kommune for at høre, hvordan det står til med din ejendom. Nogle kommuner har lagt centrale risikokort ud på deres hjemmesider under klimatilpasningsplaner.

Uanset om din ejendom ligger i et risikoområde eller ej, kan det være en god idé at sikre sig mod oversvømmelse.

Gode råd til forebyggelse

Meget af det, man kan gøre for at sikre sin ejendom, inden varslet kommer, er en del af bygningens almindelige vedligehold.

 • Vær sikker på, at tagrender, udendørs riste og afløb ikke er stoppet til af blade og snavs og rens sandfang mindst én gang om året. Få også eventuelle køkken- eller rensebrønde tilset jævnligt, og rens dem, hvis de begynder at stoppe til
 • Sørg for at tætne eller lukke lyskasser for at undgå vandintrængen
 • Undersøg om døre, vinduer og tage er tætte, og at der ikke er sprækker i ejendommens fundament
 • Kælderen:
  • Sæt høj sokkel på eventuelle hårde hvidevarer, vaskemaskiner og anden opbevaring, så ejendele ikke står direkte på et kældergulv, hvor vandet kan nå dem. Vær opmærksom på, at soklen ikke kan suge vand op fra et oversvømmet gulv og derved beskadige ejendele
  • Undgå fugtsugende materialer i kælderen – både på gulve og vægge. Læg for eksempel flisegulv i stedet for trægulv
  • Hav eventuelt sandsække stående, så kælderskakte eller indgang fra terræn let kan sikres under et skybrud
  • Hæv eventuelt kantstenen til kælderen eller sæt et vandtæt skot foran kælderdøren
  • Installer højtvandslukke i afløb, og få det efterset mindst én gang årligt – begge dele skal udføres af en autoriseret kloakmester.


Hvor der for hovedparten af de ovennævnte tiltag er tale om almindelig vedligeholdelse, er det Ejendomsforeningen Danmarks holdning, at særlige foranstaltninger som højtvandslukker, omfangsdræn, faskiner og lignende ikke er almindelig vedligeholdelse, men derimod må anses for lejeretlige forbedringer.

Hvor finder jeg mere viden om klimasikring af ejendomme? 

Hvis du vil vide mere om, hvordan du får en klimaklar bygning, kan du gå ind på:

Klimatilpasning.dk

Teknologisk Instituts anvisning om skybrudssikring af bygninger

Gratis klimatilpasningstjek