Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Skybrud: Andelsboligforening fik en tør kælder og tjente en krone

Andelsboligforeningen A/B Tinghøjvej 2-10 i Søborg blev hårdt ramt under et af de store skybrud for et par år siden. Kloakkerne kunne ikke klare presset fra tagvandet, der pressede en blanding af regnvand og spildevand op gennem afløbene i gulvet og oversvømmede kælderen.

”Efter det var vores første tanke at installere en ventil og pumpe ud til hovedledningen, så vandet ikke kunne presses tilbage i vores kælder,” fortæller Peter Klingenberg, der er formand for andelsboligforeningen.

”Vi kontaktede et firma, der specialiserer sig i skybrudsløsninger. De mente, vores vandselskab, Nordvand, ville finansiere en løsning, hvis vi nedsivede regnvandet fra taget gennem en faskine. Vores område er nemlig omfattet af kommunens klimatilpasningsplan”, siger Peter Klingenberg.

Nordvand arbejder tæt sammen med Gladsaxe Kommune. Peter Klingenberg fortæller, at de var helt indstillet på at finansiere en lokal afledning af regnvand (LAR-løsning) for at forhindre, at regnvandet nåede frem til kloakken. Første skridt var at få taget nedsivnings- og jordbundsprøver for at konstatere, om det overhovedet var muligt at nedsive regnvandet, og om der lå en eventuel forurening på ejendommen, så kommunen ikke kunne godkende nedsivning.

Får tilbagebetalt tilslutningsbidrag

Alt så rigtigt ud, og faskinen blev dimensioneret til at tage det, der kaldes en 50-års regnhændelse, hvilket vil sige et voldsomt regnvejr, der statistisk set kun optræder én gang hvert 50. år. Ved en 100-års regnhændelse har kommunen godkendt, at det vand, faskinen ikke kan tage, løber ud til Søborg Hovedgade.

”Siden vi fik faskinen sidste sommer, er den blevet testet et par gange, og til vores store glæde har kælderen holdt tør. Det er vist ikke for meget at sige, at vi er begejstrerede,” siger Peter Klingenberg og understreger, at der er lagt penge til side til pumper og højtvandslukker, men det har endnu ikke været nødvendigt at installere det.

Fordi Andelsboligforeningen Tinghøj afleder deres regnvand, kan forsyningen betale deres tilslutningsbidrag til kloakken tilbage til foreningen. Peter Klingenberg trækker lidt på smilebåndet: 

”Selvom hele regnskabet endnu ikke er helt færdigt, kan vi se, at vi har tjent en krone på at aflede vores regnvand".

Hav styr på forsikringerne

Da skaden skete, og kælderen blev oversvømmet, trådte Tinghøjs forsikringsselskaber til. Andelshavernes egne indboforsikringer dækkede de ødelagte ejendele i kælderen og her har de oplevet forskelle i, hvor meget der blev dækket. Nogle selskaber stiller krav til sikring, så derfor har deres nye løsning også stillet andelshaverne bedre i fremtiden. 

Der var ingen skader på ejendommen, og den affugtning, der skulle til i kælderen, blev dækket af foreningens egen ejendomsforsikring.

Peter Klingenberg er ikke i tvivl om, at det er vigtigt at have styr på forsikringerne både set ud fra hele ejendommen og ud fra den enkelte andelshaver.

Læs artikel fra Huset 2 2016, hvor skadedirektør i Alm. Brand Brian Wahl Olsen fortæller om skybrud og forsikring (for medlemmer)

Læs om den forsikring, Alm. Brand tilbyder Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer