Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ejendomsforventninger: Stadig højt afkast, men på lavere niveau

Ejendomsbranchen forventer fornuftige, men aftagende totale afkast på ejendomme i 2018. Det totale afkast har ellers været stigende i fire år i træk.

I 2017 landede det totale afkast på investeringsejendomme på 18 milliarder kroner, men i 2018 har ejendomsinvestorerne skruet lidt ned for forventningerne. Det viser nye tal fra Ejendomsforeningen Danmark. Her forventer branchen, at det totale afkast bliver 5,6 procent, hvilket svarer til et fald på 4 milliarder kroner. I perioden 2018-2022 forventes et totalt afkast på 5,4 procent i gennemsnit.

”Hvor 2017 endte med et relativt højt afkast, er der i 2018 tale om en mere blød landing, hvor det ser ud til, at ejendomsværdierne snart har toppet. Ejendomsinvesteringerne går dog stadig godt. Blandt andet er der store forventninger til industrisektoren”, siger Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse

Ejendomsforeningen Danmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Juridisk rådgivning er lukket fredag

Der er ikke mulighed for juridisk rådgivning fredag den 22. juni på grund af internt arrangement. Telefonen er åben fra 9-12.

Administratorkonference – se program, og tilmeld dig

Husk at tilmelde dig årets administratorkonference for indehavere og ledende medarbejdere, der bliver holdt den 20.- 21. september i Sorø.

Kom og hør blandt andre kommunikationsekspert Astrid Haugs oplæg ”Digitalisering: Fremtiden tilhører de frygtløse”. 

Læs mere, og tilmeld dig

Nye regler om nøgleoplysninger i andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har sendt en bekendtgørelse ud, som præciserer reglerne om nøgleoplysninger i andelsboligforeninger. Her indgår sælgers oplysningspligt ved salg samt bestyrelsens pligt til at fremlægge centrale økonomiske nøgleoplysninger på den årlige ordinære generalforsamling. Der indføres et nyt bilag 4 med centrale økonomiske nøgleoplysninger.

Læs mere om bekendtgørelsen (for medlemmer)

Lempelse af tinglysningsreglerne ved frasalg af areal

Justitsministeriet har ændret tinglysningsbekendtgørelsens regler om uskadelighedsattester. Der er blandt andet indført en tålegrænse, der træder i stedet for panthaversamtykke ved frasalg af et areal. 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juni 2018, og den anvendes i sager, der anmeldes til behandling hos Tinglysningsretten efter den 1. juni 2018. 

Læs mere om bekendtgørelsen (for medlemmer)

Er du under 30 år, og arbejder du med bolig-, erhvervs- eller foreningsadministration, og har du lyst til at være med til at synliggøre ejendomsadministratorbranchen som en attraktiv karrierevej?

Foreningen søger medlemmer til et nyoprettet ungeudvalg, som skal idéudvikle tiltag, der kan øge kendskabet til branchen og tiltrække flere yngre medarbejdere. Som medlem af udvalget får du god mulighed for at netværke med andre i branchen.

Læs mere om hvordan du kommer med i udvalget

Ny publikation øger gennemsigtigheden på det danske marked for investeringsejendomme

Et bredt felt af ejendomsaktører har udarbejdet en publikation med anbefalinger til områdeinddelinger i København og omegn, som skal styrke investeringsejendomsmarkedets gennemsigtighed. Det er første gang, at branchen har udarbejdet en publikation med områdeinddelinger.

Læs publikationen

Læs mere i pressemeddelelsen

Persondata - hvornår skal de slettes?

Voresvejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer hjemmesiden med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om persondataforordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Fortsat gode tider for investeringsejendomme

Der er fortsat stigende efterspørgsel efter butiks- og kontorarealer. Det smitter blandt andet af på lejen. Det giver samtidig håb for yderligere vækst for investeringsejendomme.

Den stigende efterspørgsel efter butiksarealer lader til at have indflydelse på lejen per kvadratmeter, der siden sidste år er steget til 1.713 kroner per kvadratmeter

Læs pressemeddelelse
Læs mere i webrapport

Egen finansiering ved køb af andelsbolig

Den 8. juni 2018 blev Erhvervsministeriets bekendtgørelse om god skik for boligkredit offentliggjort. Det fremgår, at reglerne om egen finansiering ved køb af andelsbolig er implementeret i den eksisterende § 21, stk. 3, og den har fået en ændret ordlyd. Egen finansieringen gælder både ved køb af en andelsbolig i forbindelse med stiftelse og ved køb af en andelsbolig i en eksisterende andelsboligforening. 

Læs mere om bekendtgørelsen (for medlemmer)

undefined

Datatilsynet advarer om falsk tilsynsbesøg

En ørelæge har haft besøg af to mænd, som udgav sig for at være fra Datatilsynet.

"Det tyder på, at nogen udnytter det momentum, der er med de nye regler for databeskyttelse ...", siger Datatilsynets tilsynschef Jesper Husmer Vang.

Læs mere hos Datatilsynet

undefined

undefined

Præciserende regler om vedligeholdelsesplaner i nye andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har sendt en bekendtgørelse ud, som præciserer reglerne om vedligeholdelsesplaner for de andelsboligforeninger, der stiftes den 1. juli 2018 eller senere. Reglerne træder i kraft den 1. juli 2018.

Læs mere vedligeholdelsesplaner (for medlemmer)

Nye regler om andelsboligforeninger

Folketinget har i maj 2018 vedtaget ændringer til andelsboligforeningsloven, der træder i kraft den 1. juli 2018. 

”Med reglerne er der indført nye tiltag og yderligere bureaukrati, men lovændringerne adresserer ikke de udfordringer, der er [...]. Vi forventer, at folketinget må genbesøge reglerne, når det viser sig at reglerne ikke løser de udfordringer, som vi står over for”, udtaler Morten Østrup Møller, som er juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs om ændringerne i andelsboligforeningsloven

Opdatering af administratorliste

Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside kan man finde en offentlig tilgængelig oversigt over medlemmer af administratorsektionen. Medlemmets firmanavn og kontaktoplysninger fremgår af listen. Medlemmer af administratorsektionen vælger selv, om de ønsker at fremgå af listen.

Hvis I ikke kan finde jer selv på listen, har ændringer til oplysningerne eller ikke længere ønsker at optrædelisten, så skriv til info@ejendomsforeningen.dk

Se listen over administratorer

Airbnb

Læs foreningens pressemeddelelse af 16. maj 2018: "Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler"
Læs adm. direktør Jannick Nytofts debatindlæg i Børsen den 11. maj 2018 "Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet"
Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)
Læs adm. direktør Jannick Nytofts debatindlæg i Berlingske Business 9. januar 2018 "Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår"

Familieejede ejendomsvirksomheder står for en stor del af ejendomsinvesteringerne i hele Danmark

En særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

Læs mere
Læs politisk udspil
Se video
Læs DF-erhvervsordfører Hans Kristian Skibbys debatindlæg på finans.dk

Ny indberetningsportal: Fortroligt, sikkert og nemt

Det skal være så let som muligt at indberette data til de nye ejendomsvurderinger. Derfor har branchen fået udviklet en ny indberetningsportal med fokus på brugervenlighed, hvor markedets aktører sikkert kan indberette deres data.

Læs mere om indberetningsportalen

Persondataklausuler i lejekontrakter?

Mange medlemmer overvejer, om der skal skrives klausuler eller lignende i lejekontrakterne for at opfylde diverse oplysningsforpligtelser over for lejerne.

Læs her, hvad EJendomsforeningen Danmark anbefaler (for medlemmer)

Andelsboliger: Ny arbejdsgruppe

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til at nedbringe penge under bordet ved salg af andelsboliger. Den skal blandt andet se på initiativer som åbne ventelister og bestyrelsens forhåndsgodkendelse af kunder.

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør Morten Østrup Møller deltager i gruppen. Hvis du har input til arbejdet, er du velkommen til at sende en mail til Morten.

Læs mere om arbejdsgruppen

Annoncér ledige jobs

Skal du rekruttere nye medarbejdere, kan du som noget nyt få et joblink med i begge vores nyhedsbreve, som bliver sendt ud til 6.500 personer.

Joblinket sikrer, at dit opslag bliver vist hos de passivt jobsøgende, og det sikrer dig et godt kandidatfelt. 

DG Media står for vores annoncesalg, og du kan kontakte dem på telefon 33 70 76 67.

Læs mere i vores medieinformation

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig