Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Endelig udsigt til en moderne ejerlejlighedslov

Ejendomsforeningen Danmark ser frem til en moderne lov for ejerlejligheder, som er mere operativ og forståelig. Erhvervsorganisationen havde dog håbet på lidt mere mod til at frisætte ejerlejlighedstanken i forbindelse med de nye anbefalinger fra ejerlejlighedsudvalget. En DREAM-analyse viser, at det ville give flere mulighed for at bo i ejerlejligheder.

"Det er meget positivt, at erhvervsministeren har taget initiativ til at skabe en mere tidssvarende lov for ejerlejligheder ved at inddrage boligmarkedets forskellige parter og en række eksperter", siger Morten Østrup Møller (billedet), der er juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark, og som har været medlem af udvalget. 

Læs rapporten
Læs pressemeddelelse af 21. marts
Kom til gå hjem-møde, og hør mere

Ejendomsforeningen Danmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Opdaterede administrationsaftaler

Administrationsaftalerne er blevet opdateret, så de nu indeholder et afsnit om persondataretlige forpligtelser.

Hent aftalerne (for medlemmer)

Tårnhøj skat kan blive en bombe under ejendomsudviklingen i provinsen

Ejendomsforeningen Danmark advarer om, at en særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

Læs mere
Læs politisk udspil
Se video
Læs pressemeddelelse af 8. marts

Gå hjem-møder om ny offentlig vurdering og indberetningsportal til markedsdata

En af Engberg-udvalgets anbefalinger til nye mere gennemsigtige offentlige vurderinger var, at der skulle opbygges et register med markedsdata. Skatteministeriet har bedt branchen indsamle markedsdata, og på gå hjem-møder i København, Aarhus, Odense og Aalborg kan du blive præsenteret for portalen og få et indblik i, hvordan markedsdata ser ud for lokalområdet og det danske investeringsejendomsmarked.

Tilmeld dig et af møderne

Stor interesse for ejendomsadministration

Erhvervsakademi Midt og Vest i Herning holdt fredag den 16. marts karrieredag for 74 finansøkonomstuderende. De studerende kendte ikke ejendomsbranchen på forhånd., men et indlæg fra Ejendomsforeningen Danmark gjorde dem klogere på, hvilke opgaver ejendomsadministration indeholder.

”De studerendes interesse for ejendomsadministration var stor, og vi forventer, at flere nu vil søge ind hos vores medlemmer”, fortæller Elsebeth Due Kjeldsen, der til daglig er leder af foreningens kontor i Aarhus, og som holdt indlægget.

Se www.ejendomsadministrator.dk

Persondata – vejledning og skabeloner om ”de registreredes rettigheder”

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen indeholder blandt andet skabeloner, som kan bruges ved underretning om indsamling af personoplysninger og ved anmodninger om indsigt i de personoplysninger, som behandles.

Læs vejledning

Nyt ansigt i juridisk afdeling

I januar begyndte 33-årige Julie Marie Vendelby som juridisk konsulent i Ejendomsforeningen Danmark. Medlemmerne vil blandt andet kunne møde Julie i den juridiske rådgivning, og så skal Julie undervise i boliglejeret på EA-uddannelsen til efteråret.

Hun er uddannet cand.jur. og har tidligere været ansat i Huslejenævnet i København.

Tilmeld dig landsmødet

Torsdag den 19. april 2018 holder Ejendomsforeningen Danmark sit landsmøde. Her kan medlemmerne blandt andet høre indlæg fra Jesper Nygård, CEO hos Realdania, Michael Kristiansen, der er politisk kommentator og Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

Landsmødet bliver i år holdt i BLOX i København, som den hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA har tegnet.

Se dagsorden, og tilmeld dig
Læs mere om BLOX

PropTech i London: Ejendomsbranchens digitale trends

Innovative løsninger, digital transformation og netværk er nogle af nøgleordene for ejendomseventet, som holdes i London den 2. maj. Deltagerne får et indblik i, hvor den digitale transformation er på vej hen og kan udvide netværket med strategiske partnere eller potentielle kunder. For at få 20 % rabat på deltagergebyret skal du ved tilmelding under ”Which company or association invited you to join this delegation?” skrive ”Danish Property Federation”. 

Læs mere om PropTech 2018
Tilmeld dig PropTech 2018

Ny publikation viser et styrket dansk ejendomsmarked

Der er i øjeblikket gode tider for investeringsejendomsmarkedet, hvor flere virksomheder vil leje ejendomme, nye bygninger skyder op fra landets byggepladser, og hvor der stadig er gode løbende afkast at hente på ejendomme. Det viser en ny publikation fra Ejendomsforeningen Danmark, der samler nøgletal for hele ejendomsinvesteringsmarkedet

Læs pressemeddelelse af 7. marts

Annoncér ledige jobs

Skal du rekruttere nye medarbejdere, kan du som noget nyt få et joblink med i begge vores nyhedsbreve, som bliver sendt ud til 6.500 personer.

Joblinket sikrer, at dit opslag bliver vist hos de passivt jobsøgende, og det sikrer dig et godt kandidatfelt. 

DG Media står for vores annoncesalg, og du kan kontakte dem på telefon 33 70 76 67.

Læs mere i vores medieinformation

CV-databasen er åben – find en trainee

Traineeforløbet for ledige i finanssektoren er i gang igen, og virksomheder kan nu søge trainees. Det første hold trainees har ifølge Annemarie Lund KrumhardtHR-direktør i Jeudan, udvist en stor grad af forandringsvilje.

”En stor portion mod, arbejds- og livserfaring og et ønske om at skabe sig en ny karriere ... er fælles træk for kandidaterne i omskolingsforløbet. At skulle starte forfra i en hel ny branche kræver forandringsvilje”, siger Annemarie Lund Krumhardt

Læs mere, og få adgang til databasen

Vi arbejder på et adfærdskodeks om persondata

Vi har nedsat et udvalg, som skal udarbejde et adfærdskodeks om persondata og en databehandleraftale, der er tilpasset forholdene i branchen. En databehandleraftale skal indgås, hvis man behandler data på vegne af andre.

Kodekset vil give nogle retningslinjer for, hvordan persondataforordningen skal forstås på de særlige ejendomsretlige forhold, som vi oplever i den daglige administration af ejendomme.

Læs mere om adfærdskodekset

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Normtal for 2018

Kommunernes huslejenævn fastsætter hvert år normtal for administrationshonorarer og viceværtudgifter.

Ejendomsforeningen Danmark har opdaterede normtal for 2018 for langt de fleste af landets kommuner.

Se kommunernes normtal for 2018 (for medlemmer)

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig

Andelsboliger – ny arbejdsgruppe nedsat

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til at nedbringe penge under bordet ved salg af andelsboliger. Arbejdsgruppen skal blandt andet se på initiativer som åbne ventelister og bestyrelsens forhåndsgodkendelse af kunder.

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør Morten Østrup Møller deltager i arbejdsgruppen. Hvis du har input til arbejdet, er du velkommen til at sende en mail til Morten.

Læs mere om nedsættelsen af arbejdsgruppen, som er en del af den politiske aftale om en mere robust andelsboligsektor