Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Blanketter er opdaterede

Blanketterne til varsling af omkostningsbestemt leje, meddelelse om lejeforhøjelse, hensættelsesbeløb til udvendig og/eller indvendig vedligeholdelse samt regulering af beboelsesprocenten og regnskab over udvendig vedligeholdelse er opdaterede.

Hent dem her, hvis du abonnerer på Blanketmodulet

Køb dem i shoppen

Ejendomsforeningen Danmark er valgt som dataindsamler til de nye offentlige vurderinger for erhvervsejendomme. Vores mål er at facilitere et mere retvisende system for ejendomsvurderinger gennem frivillig og nem indberetning af markedsdata. 

Derfor vil foreningen kontakte en række ejendomsejere, så vi får tilstrækkelig med data. 

Læs mere
Se en oversigt over de virksomheder, der allerede indberetter

 

Ny underdirektør i Ejendomsforeningen Danmark

Morten Marott Larsen, cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, er den 9. august blevet udnævnt til underdirektør. 

Morten Marott Larsen har arbejdet i foreningen i ti år som cheføkonom for foreningens økonomiske afdeling. Han vil fortsat være chef for denne afdeling.

Læs mere

Lovbestemte beløb og satsregulering

Lovbestemte satser i lejelovgivningen og satsregulering for 2018 er blevet opdateret.

Find dem her (for medlemmer)

Flere kommuner satser i stigende grad på erhvervslivet

Omegnskommunerne til København sænker i stigende grad dækningsafgiften, så det bliver billigere og mere attraktivt for erhvervslivet at drive forretning. Det viser de indledende resultater fra Ejendomsforeningen Danmarks årlige undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed. Blandt landets største kommuner skiller Odense sig særligt positivt ud.

Læs pressemeddelelsen

Fra 1. juli 2018 er flere regler om andelsboliger blevet ændret

Når sælger af en andelsbolig fra 1. juli 2018 skal opfylde sin oplysningspligt over for køber, skal man være opmærksom på, at andelsboligforeningsloven er blevet ændret i blandt andet §§ 5 og 16, hvilket har betydning for opfyldelse af oplysningspligten.

Læs mere om reglerne (for medlemmer)

undefined

Ejendomsforventninger: Stadig højt afkast, men på lavere niveau

Ejendomsbranchen forventer fornuftige, men aftagende totale afkast på ejendomme i 2018. Det totale afkast har ellers været stigende i fire år i træk. ”Hvor 2017 endte med et relativt højt afkast, er der i 2018 tale om en mere blød landing ... Blandt andet er der store forventninger til industrisektoren”, siger Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse
Læs statistikken

Administratorkonference – se program, og tilmeld dig

Husk at tilmelde dig årets administratorkonference for indehavere og ledende medarbejdere, der bliver holdt den 20.- 21. september i Sorø.

Kom, og hør blandt andre advokat Anne Louise Husen (billedet) fra Husen Advokater gennemgå nyeste retspraksis i lejeret.

Læs mere, og tilmeld dig

Domme efterlyses

Ejendomsforeningen Danmark vil meget gerne modtage en kopi af dommene fra de retssager, I fører. Vi refererer de mest interessante domme i Huset Jura i anonymiseret form.

Hvis du sender en dom ind, som bliver refereret i Huset Jura, så kvitterer vi med en flaske rødvin. Du behøver ikke sortere i dine domme, da alle domme er velkomne, og vi skal selvfølgelig nok anonymisere dem. Send dommene til jurist@ejendomsforeningen.dk

Lempelse af tinglysningsreglerne ved frasalg af areal

Justitsministeriet har ændret tinglysningsbekendtgørelsens regler om uskadelighedsattester. Der er blandt andet indført en tålegrænse, der træder i stedet for panthaversamtykke ved frasalg af et areal. 

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juni 2018, og den anvendes i sager, der anmeldes til behandling hos Tinglysningsretten efter den 1. juni 2018. 

Læs mere om bekendtgørelsen (for medlemmer)

Er du under 30 år, og arbejder du med bolig-, erhvervs- eller foreningsadministration, og har du lyst til at være med til at synliggøre ejendomsadministratorbranchen som en attraktiv karrierevej?

Foreningen søger medlemmer til et nyoprettet ungeudvalg, som skal idéudvikle tiltag, der kan øge kendskabet til branchen og tiltrække flere yngre medarbejdere. Som medlem af udvalget får du god mulighed for at netværke med andre i branchen.

Læs mere om hvordan du kommer med i udvalget

Ny publikation øger gennemsigtigheden på det danske marked for investeringsejendomme

Et bredt felt af ejendomsaktører har udarbejdet en publikation med anbefalinger til områdeinddelinger i København og omegn, som skal styrke investeringsejendomsmarkedets gennemsigtighed. Det er første gang, at branchen har udarbejdet en publikation med områdeinddelinger.

Læs publikationen

Læs mere i pressemeddelelsen

Fortsat gode tider for investeringsejendomme

Der er fortsat stigende efterspørgsel efter butiks- og kontorarealer. Det smitter blandt andet af på lejen. Det giver samtidig håb for yderligere vækst for investeringsejendomme.

Den stigende efterspørgsel efter butiksarealer lader til at have indflydelse på lejen per kvadratmeter, der siden sidste år er steget til 1.713 kroner per kvadratmeter

Læs pressemeddelelse
Læs mere i webrapport

Persondata - hvornår skal de slettes?

Vores vejledning om persondata er blevet opdateret med retningslinjer for, hvornår data bør slettes.

Læs mere (for medlemmer)

Vær opmærksom på, at vi løbende opdaterer hjemmesiden med information om nogle af de praktiske overvejelser, som vi ved, I gør jer om persondataforordningen i praksis.

Læs mere (for medlemmer)

Egen finansiering ved køb af andelsbolig

Den 8. juni 2018 blev Erhvervsministeriets bekendtgørelse om god skik for boligkredit offentliggjort. Det fremgår, at reglerne om egen finansiering ved køb af andelsbolig er implementeret i den eksisterende § 21, stk. 3, og den har fået en ændret ordlyd. Egen finansieringen gælder både ved køb af en andelsbolig i forbindelse med stiftelse og ved køb af en andelsbolig i en eksisterende andelsboligforening. 

Læs mere om bekendtgørelsen (for medlemmer)

Præciserende regler om vedligeholdelsesplaner i nye andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har sendt en bekendtgørelse ud, som præciserer reglerne om vedligeholdelsesplaner for de andelsboligforeninger, der stiftes den 1. juli 2018 eller senere. Reglerne træder i kraft den 1. juli 2018.

Læs mere vedligeholdelsesplaner (for medlemmer)

undefined

undefined

Airbnb

Læs foreningens pressemeddelelse af 16. maj 2018: "Forlig om Airbnb kalder på mere liberalisering af boliglejeregler"
Læs adm. direktør Jannick Nytofts debatindlæg i Børsen den 11. maj 2018 "Airbnb udstiller unfair konkurrence på boligmarkedet"
Læs mere om korttidsudlejning (Airbnb) (for medlemmer)
Læs adm. direktør Jannick Nytofts debatindlæg i Berlingske Business 9. januar 2018 "Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår"

Familieejede ejendomsvirksomheder står for en stor del af ejendomsinvesteringerne i Danmark

En særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

Læs mere
Læs politisk udspil
Se video
Læs DF-erhvervsordfører Hans Kristian Skibbys debatindlæg på finans.dk

Ny indberetningsportal: Fortroligt, sikkert og nemt

Det skal være så let som muligt at indberette data til de nye ejendomsvurderinger. Derfor har branchen fået udviklet en ny indberetningsportal med fokus på brugervenlighed, hvor markedets aktører sikkert kan indberette deres data.

Læs mere om indberetningsportalen

Andelsboliger: Ny arbejdsgruppe

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til at nedbringe penge under bordet ved salg af andelsboliger. Den skal blandt andet se på initiativer som åbne ventelister og bestyrelsens forhåndsgodkendelse af kunder.

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør Morten Østrup Møller deltager i gruppen. Hvis du har input til arbejdet, er du velkommen til at sende en mail til Morten.

Læs mere om arbejdsgruppen

Ejendomsforeningen Danmarks interaktive medlemsservice

Ejendomsforeningen Danmark har lanceret en interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

Nyt fra pressen

Alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark kan tilmelde sig servicen Nyt fra pressen.

Læs dagens Nyt fra pressen

Modtag alle hverdage et kort resumé af de artikler, der er relevante for ejendomsmarkedet fra de største aviser.

Tilmeld dig