Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyheder

8.  marts 2018

Tårnhøj skat kan blive en bombe under ejendomsudviklingen i provinsen

Ejendomsforeningen Danmark advarer om, at en særskat på generationsskifter i familieejede ejendomsvirksomheder truer udviklingen på ejendomsmarkedet i Danmarks mindre byer og landkommuner. Her står familieejede ejendomsvirksomheder for hele 80 procent af branchens ejendomsinvesteringer.

”Lukninger, salg og kapitaldræn truer balancen på hele ejendomsmarkedet, fordi familievirksomhederne er så afgørende for lokalsamfundene i hele Danmark. Det er uholdbart, når vi samtidig ved, at der for at møde efterspørgslen skal bygges 24.000 nye boliger om året i hele Danmark – foruden produktionshaller og kontorbygninger til virksomhederne”, siger Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Se video

Læs politisk udspil

Læs pressemeddelelse

Læs fakta-ark om de familieejede ejendomsvirksomheder, der er afgørende for udviklingen i hele Danmark

 

8. marts 2018

I kan nå at ansætte en trainee – nye CV’er 

Man kan stadig nå at ansætte en ledig fra finanssektoren som trainee inden for ejendomsadministration. En ansættelse som trainee giver adgang til at deltage i et omskolings- og uddannelsesforløb, som blandt andet består af to fag på EA-uddannelsen. CV-databasen er åben frem til den 1. april og nye kandidater sender løbende deres CV’er til os. Du kan som medlem hos os få adgang ved at sende en mail til Katrine Korskjær.

Læs mere om traineeforløbet

 

8. marts 2018

Indhentning af lejers cpr.nr. til anmeldelse til Datahub 

Flere el-leverandører kræver cpr.nr. oplyst, når lejer skal tilmeldes Datahub, der er Danmarks database over alle danske el-kunder. Datahub henviser til forskriften H1 om skift af el-leverandør, flytning mv., der er udarbejdet af Energinet. Ejendomsforeningen Danmark mener ikke, at det klart fremgår af el-forsyningsloven, at der er hjemmel til at indhente cpr.nr., når man tilmelder en ny lejer. 

Ejendomsforeningen Danmark har derfor rettet henvendelse til Energitilsynet. Vi afventer i skrivende stund svar på, om el-leverandørernes indhentning af lejers cpr.nr. er i overensstemmelse med loven.

 

8. marts 2018

Klage over renholdelse af Københavns fortove

Cobblestone har på vegne en række ejendomme klaget til Københavns Kommune over ordningen om renholdelse af fortove – det fremgår af Cobblestones hjemmeside. De blev sidste år kontaktet af flere foreninger, der var utilfredse med, at Københavns Kommunes miljø- og teknikforvaltning ville forhøje prisen. 

Læs om, hvad klagen kan betyde for branchen

 

8. marts 2018

Ny analyse om boligmarkedet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udgivet en ny analyse om boligmarkedet, der sætter fokus på boligbehov, udviklingspotentialer og strategier. Analysen er udarbejdet af Copenhagen Economics og Kuben Management.

Læs analysen af boligmarkedet

 

8. marts 2018

Annoncér ledige jobs 

Skal du rekruttere nye medarbejdere, kan du som noget nyt få et joblink med i begge vores nyhedsbreve, som bliver sendt ud til 6.500 personer.

Joblinket sikrer, at dit opslag bliver vist hos de passivt jobsøgende, og det sikrer dig et godt kandidatfelt. 

DG Media står for vores annoncesalg, og du kan kontakte dem på telefon 33 70 76 67.

Læs mere i vores medieinformation

 

8. marts 2018

Nu kan medlemmer tilmelde sig landsmødet

Torsdag den 19. april 2018 holder Ejendomsforeningen Danmark sit landsmøde. Her kan medlemmerne blandt andet høre indlæg fra Jesper Nygaard, CEO hos Realdania, Michael Kristiansen, der er politisk kommentator og Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.

Landsmødet bliver i år holdt i BLOX i København, som den hollandske arkitekt Rem Koolhaas og hans tegnestue OMA har tegnet.

Se dagsorden, og tilmeld dig

Læs mere om BLOX

 

8. marts 2018

182 kæmper om RENOVER prisen

Indstillingsperioden til RENOVER prisen 2018 er slut. I alt er 182 projekter indstillet siden januar, og de skal nu under lup hos et nomineringsudvalg, der skal udvælge de projekter, der skal nomineres til prisen.

Læs mere om prisen

 

7. marts 2018

Ny publikation viser et styrket ejendomsmarked

Der er i øjeblikket gode tider for investeringsejendomsmarkedet, hvor flere virksomheder vil leje ejendomme, nye bygninger skyder op fra landets byggepladser, og hvor der stadig er gode løbende afkast at hente på ejendomme. Det viser en ny publikation fra Ejendomsforeningen Danmark, der samler nøgletal for hele ejendomsinvesteringsmarkedet.

”Hidtil har vi ikke haft en samlet statistik for investeringsejendomme, der indeholder så mange forskellige data. Vi har oplevet en efterspørgsel på et kort og præcist overblik, hvor alle markedets aktører hurtigt kan blive opdateret på den nyeste udvikling både indenfor investeringsejendomme, men også udviklingen i den danske økonomi”, forklarer Jannick Nytoft.

Gå til statistikken

Læs pressemeddelelse

 

2. marts 2018

Orienteringsmøde i Køge

Der var god stemning, da over 90 spørgelystne ejere og administratorer var til orienteringsmødet i Køge i fredags. Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm stod bag arrangementet, der blandt andet bød på indlæg fra Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør Morten Østrup Møller (billedet), foreningens seniorøkonom Mikkel Alsø og juridisk konsulent Julie Marie Vendelby.

 

22. februar 2018

Nye ejendomsvurderinger: Brug for flere markedsdata

Skatteministeriet skal lancere et nyt vurderingssystem for erhvervs- og boligejendomme, som skal give mere retvisende ejendomsvurderinger. Ejendomsforeningen Danmark indsamler i øjeblikket markedsdata til de nye vurderinger, da branchen har indgået en aftale om levering af data med Skatteministeriet. 

Der er brug for, at endnu flere ejendomsvirksomheder indberetter data til Ejendomsforeningen Danmark. For Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør i DADES, er det naturligt at bakke op om, at der bliver etableret et nyt ejendomsvurderingssystem. "Det er både i samfundets og branchens interesse", fortæller han til Huset, der udkommer den 5. marts.

Læs mere

 

22. februar 2018

Gå hjem-møde i Aarhus om nye ejendomsvurderinger

Et nyt system til vurdering af investeringsejendomme er på vej. Derfor holder vi i samarbejde med Danske Udlejere et gratis gå hjem-møde om de nye ejendomsvurderinger den 12. marts.

På mødet vil underdirektør i SKAT, Morten Jensen, fortælle om, hvor langt man er i udviklingen af den nye offentlige vurdering. Cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, Morten Marott Larsen fortæller om indsamlingen af nye data, herunder fortrolighed.

Læs mere, og tilmeld dig gå hjem-mødet

 

22. februar 2018

Find en trainee – CV-databasen er fortsat åben

Traineeforløbet for ledige i finanssektoren er i gang igen, og medlemsvirksomheder kan netop nu søge trainees. Det er et samarbejde mellem Finansforbundet og Ejendomsforeningen Danmark. Det første hold af trainees har ifølge Annemarie Lund Krumhardt (billedet), der er HR-direktør i Jeudan, udvist en stor grad af forandringsvilje.

”En stor portion mod, arbejds- og livserfaring og et ønske om at skabe sig en ny karriere, selvom det er på et andet niveau end det man kommer fra, er fælles træk for kandidaterne i omskolingsforløbet. At skulle starte forfra i en hel ny branche kræver forandringsvilje”, siger Annemarie Lund Krumhardt. 

Læs mere 
Læs artikel fra Huset februar (for medlemmer)

 

22. februar 2018

Byfornyelse – er andelsværdien beregnet korrekt?

I andelsboligloven (ABL) § 5, stk. 5 er der pligt til at fradrage støtte, når foreningens ejendom har modtaget byfornyelsesmidler. Hvis en andelsboligforening har en tinglyst deklaration på ejendommen, som følge af byfornyelse, så er der pligt til at tage højde for det, når foreningens andelsværdi skal fastsættes.

Læs mere (for medlemmer)

 

13. februar 2018

Væk med tårnhøj skat på generationsskifte

Jannick Nytoft, adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark har skrevet et debatindlæg i Børsen den 13. februar.
"Familieejerskab og 60.000 arbejdspladser er truet på grund af særskat på ejendomsvirksomheder. Et generationsskifte dræner lige nu en ejendomsvirksomhed for 48 % af virksomhedens værdi i skat, mod 7 procent i skat af en tilsvarende produktions- eller rådgivervirksomhed i et generationsskifte". 

Læs artiklen (kræver Børsen Premium-login)

 

8. februar 2018

Traineeforløb – CV-databasen er nu åben

Nu begynder et nyt omskolings- og traineeforløb for ledige fra den finansielle sektor, som gerne vil omskoles til ejendommeMedlemsvirksomheder kan få adgang til en CV-database.

”Vi opfordrer alle virksomheder i branchen til at støtte op og tage trainees fra finanssektoren”, fortæller Anne Marie Oksen, der er formand for foreningens uddannelsesudvalg og administrerende direktør hos CEJ Ejendomsadministration.

Få adgang til databasen
Hvis din virksomhed overvejer at ansætte en trainee, kan du få adgang til CV-databasen ved at sende en mail til kursuskoordinator Katrine Korskjær.

Læs mere om omskolings- og traineeforløbet

Læs pressemeddelelse

Læs artikel i Berlingske Business

 

8. februar 2018

PersondataVejledning om fortegnelser over behandlingsaktiviteter 

persondataforordningen er det et krav, at man kan påvise, at virksomheden overholder persondataforordningen. Det kan man gøre ved at føre interne fortegnelser over virksomhedens behandling af persondata

Se Datatilsynets vejledning om fortegnelser over behandlingsaktiviteter, der blev offentliggjort den 1. februar 2018 (for medlemmer)

 

8. februar 2018

PersondataBehandling af lovforslag udskudt i to måneder

Folketingets behandling af det lovforslag, der skal implementere EU-forordningens regler om persondata i Danmark, var planlagt til at blive 2. behandlet den 8. februar 2018. Men tidsplanen er blevet ændret, så udvalget først afgiver betænkning med frist den 5. april 2018. Det betyder, at 2. behandlingen af lovforslaget tidligst gennemføres i april 2018. Derefter skal lovforslaget 3. behandles, før vi kender det endelige udfald af de danske regler om persondata.

Se den reviderede tidsplan for lovforslaget

 

8. februar 2018

Persondata: Tema i Huset

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske konsulent Mette Haagensen forklarer i Huset februar, hvordan ejendomsvirksomheder kan gribe forberedelserne til den nye persondataforordning an. Huset udkommer i uge 7.

Kom på kursus
Vi holder kurser i persondata tirsdag den 3. april i København og tirsdag den 10. april i Aarhus.

Læs mere, og tilmeld dig kurserne i persondataforordningen

 

8. februar 2018

To nye blanketter

Ejendomsforeningen Danmark har udarbejdet to nye blanketter

God digital adfærd
Forslag til leveregler i forhold til god digital adfærd i jeres virksomhed.

Privatlivspolitik
Orienter jeres kunders kunder om alt, hvad der er relevant at vide i forhold til, hvordan I behandler persondata i jeres virksomhed.

Køb blanketterne i shoppen

Hent dem i blanketmodulet, hvis du er abonnent

 

8. februar 2018

Workshop om udvikling af indberetningsportal

forbindelse med udvikling af indberetningsportalen, som skal være den nye platform for indberetning af markedsdata til de nye offentlige vurderinger, holder Ejendomsforeningen Danmark en workshop fredag den 23. februar kl. 13.30-16.00, hvor første udgave af portalen testes.

Workshoppen vil være for nuværende og kommende indberettere og skal give os mulighed for tidligt i udviklingsprocessen at få feedback og anbefalinger til den videre udvikling.

Læs mere og tilmeld dig workshoppen

 

7. februar 2018

Gennembrud for kontorejendomme

Efterspørgslen efter kontorejendomme stiger, og det er lidt af et gennembrud. Markedet for investeringer i kontorejendomme har ellers været præget af tomgang i en række år, men der er nu forbedringer at spore.

Efterslæbet efter finanskrisen og ledig kapacitet har sat sine spor med højere tomgangstal for kontorejendomme. Men det ser ikke ud til at fortsætte. Nye tal viser, at kontorejendomme oplever stigende efterspørgsel og dermed faldende tomgang, fortæller Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse af 7. februar 2018

 

4. februar 2018

Lejepriser i storbyerne

TV2 News satte den 4. februar fokus på lejepriserne i storbyerne, som ifølge udbudstal fra Boligportal er stigende. Men her finder man især de lejeboliger, man har brug for at annoncereTallene repræsenterer kun en del af det samlede private udlejningsmarkedForeningens tal viser en samlet stigning i lejen på fem år på omkring ti procent for alle private lejeboliger, og det er væsentligt under de stigninger, der er på ejerlejligheder.

”De boliger, som kommer på Boligportal, er nok dem, der er lidt sværere at leje ud og altså ikke de helt billige lejeboliger”, siger Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, til TV 2.

Desuden kan det være svært at fastsætte en korrekt leje, når en boligejer ønsker at leje boligen ud, fordi reglerne er komplicerede.

Læs artikel fra TV 2 Nyhederne

Se TV 2’s 19 Nyheder (kræver adgang til TV2 Play)

 

25. januar 2018

Søg efter trainees fra den 1. februar 

Et velbesøgt informationsmøde fredag den 19. januar for ledige fra den finansielle sektor udgør afsættet for et nyt omskolings- og traineeforløb. Her deltog en række virksomheder fra ejendomsbranchen, nemlig CEJ Ejendomsadministration, DEAS, HHH Administration, Jeudan, Newsec Datea og Øens Ejendomsadministration.

”Vi opfordrer alle virksomheder i branchen til at støtte op og tage trainees fra finanssektoren”, fortalte Anne Marie Oksen, der er formand for foreningens uddannelsesudvalg og til daglig administrerende direktør hos CEJ Ejendomsadministration.

Ejendomsvirksomheder og -administrationer, der er medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark, kan allerede nu tilmelde sig CV-databasen og få adgang fra den 1. februar

Læs mere om omskolings- og traineeforløbet (for medlemmer)

 

25. januar 2018

Dataindsamling godt i gang

Skatteministeriet er i gang med at udvikle en ny model for vurdering af investeringsejendomme. Ejendomsforeningen Danmark indsamler lige nu markedsdata for erhvervsejendomme til de nye vurderinger. 

”Branchens deltagelse og opbakning er afgørende for, at grundlaget bliver bedst muligt. I dag er der efter få måneders indsamling allerede leveret markedsdata for 12 procent af bestillingen. Disse markedsdata skal danne et vigtigt grundlag for beregningen af normtal til det kommende vurderingssystem”, fortæller Morten Marott Larsen, der er cheføkonom i foreningen. 

Ved udgangen af 2018 skal der være indsamlet markedsdata for 5.000 erhvervsejendomme i hele landet fordelt på fem sektorer og 20 forskellige områder, såvel by som land. 

Se tabel over den efterspurgte fordeling af data

Læs mere om indsamlingen

 

25. januar 2018

Ny guide fra GI om vedligeholdelsesregnskaber

Vedligeholdelsesregnskaber for ejendomme med en konto hos GI er offentligt tilgængelige på gi.dk. Efter reglerne i boligreguleringsloven har en ejer af en bindingspligtig ejendom pligt til hvert år at hensætte beløb til vedligeholdelse af sin ejendom på to konti, som man kalder for § 18 og § 18b.

GI har netop udgivet en pjece, som hjælper ejendomsejere med at forstå opgørelsen af indestående på § 18 og § 18b-kontiene samt til læsning af regnskabet.

Læs GI’s guide til vedligeholdelsesregnskaber

 

25. januar 2018

Ansøgning om kommunal byfornyelse – du kan nå det endnu

Københavns Kommune støtter hvert år ejendomme, der står over for renovering og energioptimering. Kommunen oplyser i et blogindlæg, at der er ansøgningsfrist den 1. februar. Kommunen opfordrer til, at ejendomsejere ser nærmere på, om byfornyelse er noget for dem.
 
Læs blogindlæg

 

25. januar 2018

hjem-møde i Aarhus om de kommende offentlige vurderinger af investeringsejendomme

Et nyt system til vurdering af investeringsejendomme er på vej. Derfor holder vi den 12. marts et gå hjem-møde om de nye ejendomsvurderinger.

Det bedste udgangspunkt for et godt og mere retvisende ejendomsvurderingssystem er et robust datagrundlag, der dækker hele landet og ejendomme i alle størrelser. Disse markedsdata skal bruges til at danne overordnede normtal, og data vil ikke blive brugt i den senere vurdering af en konkret ejendom. Der er brug for, at ejendomsbranchen bidrager med markedsdata. 

På mødet vil underdirektør i SKAT, Morten Jensen, fortælle om, hvor langt man er i udviklingen af den nye offentlige vurdering. Cheføkonom i Ejendomsforeningen Danmark, Morten Marott Larsen, vil oplyse om indsamlingen af nye markedsdata, herunder fortrolighed til understøttelse af det nye system. 

Læs mere, og tilmeld dig gå hjem-mødet om de nye offentlige vurderinger

 

22. januar 2018

Forslag til særlige bestemmelser i lejekontraktens § 11 opdateret

Der er opdateret i forslag til særlige bestemmelser i lejekontraktens §§ 10 og 11.

Der er opdateret på side 2 vedr. kommunikation i LL § 4.

Se forslag til særlige bestemmelser (for medlemmer)

 

15. januar 2018 

Sådan får vi robuste andelsboligforeninger

Det er muligt at realisere ambitionen om robuste andelsboligforeninger, men det seneste lovforslag er på nogle områder dykket ned i den forkerte værktøjskasse, skriver Morten Østrup Møller, juridisk direktør i Ejendomsforeningen Danmark i et debatindlægAltinget.

Læs debatindlægget på altinget.dk

 

11. januar 2018

Debat: Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår

Berlingske Business bragte i denne uge et indlæg om Airbnb- og boligudlejning skrevet af Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør, Jannick Nytoft. Her skriver han blandt andet:

”Det er udlejer, som har og fortsat bør have retten til at bestemme, om der overhovedet kan ske udlejning via Airbnb, ligesom andelsbolig- og ejerforeningerne fortsat må have demokratisk mulighed for at regulere de enkelte ejeres eller andelshaveres udlejning, så der kan tages hensyn til ejendommens beboere.


Men den stigende Airbnb-udlejning kalder også på en modernisering og liberalisering af lejelovgivningen, så vi kan få skabt en bedre balance på boligmarkedet. Vi har brug for klare regler, som passer til samfundets behov, hvor den private lejebolig skal være et tilbud til den boligsøgende her og nu, og hvor man samtidig tager hensyn til naboerne”.

Læs hele indlægget

 

11. januar 2018

Huset sætter fokus på skimmelsvamp – skriv til os

Ejendomsforeningen Danmark efterlyser medlemmer, som har skullet håndtere skimmelsvamp i en ejendom. Udfordringerne kan være af rent praktisk eller af juridisk karakter.  

Har du lyst til at fortælle om det til en artikel til Ejendomsforeningen Danmarks medlemsblad Huset? Så skriv gerne til Cecilie Justesen
11. januar 2018

Loven om frit tv-valg gælder nu også i ejendomme med sløjfeanlæg

Reglerne om frit valg af tv-udbydere gælder nu også i de ejendomme, hvor tv-forsyningen foregår i et såkaldt sløjfeanlæg. Her er det ikke muligt at frakoble husstande fra tv-forsyningen. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2018.


Læs mere om reglerne (for medlemmer)

 

11. januar 2018

Høringssvar til ændring af lov om andelsboliger

I slutningen af 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en bred politisk aftale på andelsboligområdet. Erhvervsstyrelsen har omsat aftalen til et lovforslag, hvor høringsprocessen netop er afsluttet. Ejendomsforeningen Danmark har samlet foreningens bemærkninger i et høringssvar.  

Ejendomsforeningen Danmark støtter grundlæggende det fælles ønske om at sikre bedre regler for ansvarlig drift af andelsboligsektoren. Men det er vigtigt, at justeringerne sker rigtigt. Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar er et konstuktivt bud på, hvordan vi i fællesskab bedre og mere effektivt kan realisere målsætningen om mere robuste andelsboligforeninger.

Læs Ejendomsforeningen Danmarks bemærkninger til lovforslaget i høringssvaret

 

11. januar 2018

Stor opbakning til dataindsamlingen til de nye offentlige ejendomsvurderinger

Der er allerede mange, der støtter op om indsamlingen af data til de nye offentlige ejendomsvurderinger. Den store opbakning fra ejendomsbranchen giver et solidt grundlag for et bedre og mere retvisende ejendomsvurderingssystem. Deltagerne i Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik støtter ligeledes op om de nye offentlige vurderinger. Statistikken omfatter 78.500 lejemål og 4.900 ejendomme.

Se en oversigt over de virksomheder, der indberetter

 

11. januar 2018

Overholder din virksomhed persondatalovgivningen, når det kommer til ansættelsesret?

Ejendomsforeningen Danmark holder den 30. januar et kursus i København om opdateringer inden for ansættelsesretten. Kurset sætter fokus på de udfordringer, en virksomhed står over for, når HR-funktionen skal overholde persondataforordningen.
 

Derudover vil der være en opdatering om de nye barselsregler, de nye regler om fleksibel fædreorlov og de nye ændringer i ferieloven. Underviser Catrine Søndergaard Byrne har skrevet artiklen ”Rekruttering – nu med persondata” i HR Jura Magasinet 10/2016.

Læs mere, og tilmeld dig kurset i ansættelsesret

 

11. januar 2018

Gå hjem-møde i Aarhus om forbrugsmåling

Mange ejendomsejere har fået breve fra målerfirmaerne om krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand. Kom til gå hjem-møde den 22. februar, når Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med ista Danmark A/S vil fortælle om, hvorfor og hvordan du håndterer de øgede krav til måling af energiforbrug.
 
Dagens oplægsholdere er Hans Henrik Finne og Lars Nielsen, ista Danmark A/S og juridisk konsulent Ramin Salek, Ejendomsforeningen Danmark.
 

 

11. januar 2018

Konference om ansvarlig drift af andelsboligforeninger

Mandag den 5. februar holder Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Nordea en konference i København om ansvarlig drift af andelsboligforeninger.

På konferencen vil der blandt andet blive rettet fokus på den politiske aftale som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 27. november 2017. Håndtering af valuarvurderinger, reguleringsklausuler og belåning og finansiering af andelsboligforeninger vil også blive behandlet på konferencen.

Læs mere, og tilmeld dig konferencen

 

3. januar 2018

Historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme

2018 begynder med historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme. Det sker efter en årrække, hvor forventningerne til boligsektoren ellers har toppet på det professionelle investeringsejendomsmarked. Faldende forventninger til markedsleje og ejendomsværdi for boligejendomme kan være årsagen, fremgår det af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger: Januar 2018.

”Kontorområdet ser rigtig positivt ud, og det er også den sektor med de højeste forventninger, når man ser samlet på ejendomsværdi, markedsleje og udlejningsprocent. Faktisk har vi ikke før set højere forventninger til kontorsektoren, end vi ser lige nu. Den stigende interesse for kontorejendomme kan ses ved forventninger om stigende ejendomsværdi, stigende markedsleje og faldende økonomisk tomgang”, siger Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse af 3. januar

 

 

22. januar 2018

Forslag til særlige bestemmelser i lejekontraktens § 11 opdateret

Der er opdateret i forslag til særlige bestemmelser i lejekontraktens §§ 10 og 11.

Der er opdateret på side 2 vedr. kommunikation i LL § 4.

Se forslag til særlige bestemmelser (for medlemmer)

Vil du vide, hvad der sker i ejendomsbranchen?

Tilmeld dig den gratis nyhedsmail Huset Net og hold dig opdateret

Nyt kursuskatalog: Kom på kursus eller læs et EA-fag i foråret 2018

Se listen over alle kurser i foråret 2018 

Fag på EA-uddannelsen

Disse fag starter op i foråret 2018:
Det obligatoriske fag Ejendoms- og skatteregnskab og valgfaget Erhvervslejeret.

Se kursuskataloget