Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyheder

29. juni 2917

Sådan beskytter du din ejendom mod skybrud

Det kan være dyrt ikke at sikre sig, når kloakkerne flyder over, og kældrene står under vand. Her får du en række gode råd til, hvad du selv kan gøre for at minimere skaderne på din ejendom.

Læs rådene til beskyttelse mod skybrud

 

29. juni 2917

Skybrud: Andelsboligforening fik en tør kælder og tjente en krone

Andelsboligforeningen A/B Tinghøjvej 2-10 i Søborg blev hårdt ramt under et af de store skybrud for et par år siden. Kloakkerne kunne ikke klare presset fra tagvandet, der pressede en blanding af regn- og spildevand op gennem afløbene i gulvet og oversvømmede kælderen.

Læs, hvordan foreningen fik en tør kælder

 

29. juni 2917

Hvidvaskloven er ændret

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen fremsatte den 13. oktober 2016 et lovforslag med ændringer til hvidvaskloven. Hovedformålet med lovforslaget var at styrke indsatsen mod, at danske virksomheder kan blive misbrugt til hvidvask af penge. På trods af den politiske dagsorden om stramning af reglerne for hvidvask, er det lykkedes for Ejendomsforeningen Danmark at få lempet kravet om indhentelse af legitimation på lejerne, når ejendomsadministrator agerer som ejendomsmægler. Det indgår i ændringerne til loven, der trådte i kraft den 26. juni.

Læs om ændringerne i loven (for medlemmer)

 

29. juni 2917

Ny udgave af overdragelsesaftalen for køb og salg af andelsboliger

Den 28. juni udkom en ny udgave af brancheorganisationernes fælles overdragelsesaftale for køb og salg af andelsboliger. Aftalen er udarbejdet af Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med ABF, Dansk Ejendomsmæglerforening, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration og Danske BOLIGadvokater.

Hent den nye udgave af overdragelsesaftalen og den tilhørende formularvejledning

 

29. juni 2917

AP Pension og Frederikssund Kommuneindgår aftale om Vinge C

Med en milliardinvestering i Vinge Centrum har realiseringen af et af Danmarks absolut største byudviklingsprojekter nået en milepæl. Det ligger fast, efter at AP Pension og Frederikssund Kommune har indgået en aftale om etablering af Vinge Centrum, der blandt andet skal indeholde en prisbelønnet S-togsstation.

Du kan læse mere om den nye by Vinge i Huset september, hvor temaet er byudvikling.

 

29. juni 2917

PropTech på agendaen i Berlin

PropTech er en forkortelse af ”Property Technology” og er et af de nye ord, som ejendomsbranchen er ved at lære at kende. Professor Andrew Baum fra Oxford University er ekspert i PropTech og den kæmpemæssige indvirkning, som teknologien har og vil få på ejendomsbranchen. På PwC’s Real Estate Investment Strategy Program (REIS) vil han undervise i og fortælle om PropTech. Programmet afholdes i Berlin den 28.-31. august 2017.

Hvis du vil have mere information om programmet og turen til Berlin, så kan du kontakte Line Skovfred Lüthje fra PwC’s Executive Education, lfu@pwc.dk, telefon 39 45 39 42.

 

29. juni 2917

Huset Net holder sommerferie

Nyhedsbrevet holder pause i juli. Næste udgave af Huset Net udkommer derfor den 10. august. Hvis du ikke vil gå glip af noget, kan du vælge at følge os på Twitter eller LinkedIn, som vi løbende opdaterer med nyheder om Ejendomsforeningen Danmark og ejendomsbranchen.

 

26. juni 2017

Til trekamp for mere arbejdskraft

Søndag stillede de tre administrerende direktører Flemming B. Engelhardt fra DATEA, Henrik Dahl Jeppesen fra DEAS og Rasmus Juul-Nyholm fra Administrationshuset op på samme hold i Deloitte Øresund Triathlon. Formålet var dels at gøre unge opmærksomme på ejendomsadministrationsbranchen, dels at minde branchen om, at det kræver udholdenhed og en fælles indsats, hvis der skal skaffes tilstrækkelig arbejdskraft til fremtiden.

Læs mere om direktørernes triatlon

 

21. juni 2017

Ejendomsinvestorernes forventninger aftager

Ejendomsinvestorernes forventninger ser ud til at toppe i 2017. Forventningerne til det totale afkast ligger i år på 5,9 procent, og der er en forventning om stigende ejendomsværdier og leje samt faldende tomgang. Men over de næste fem år forventer investorerne, at der er en afmatning på vej. 

Læs hele pressemeddelelsen

 

15. juni 2017

Bred politisk aftale om digital kommunikation

Digital kommunikation har i årevis været standard for al kommunikation fra det offentlige, og nu ser det også ud til, at der er bedre vilkår på vej for digital kommunikation i lejeboligsektoren. Samtlige partier i Folketinget har nemlig indgået en stemmeaftale om øget digital kommunikation på lejeområdet.

Læs mere om aftalen

 

15. juni 2017

Dygtige ledige jagter traineeplads

Den 6. juni startede 23 deltagere op på det nye omskolingsforløb, som Ejendomsforeningen Danmark har indgået aftale om med Finansforbundet. Men en stor del af kursusdeltagerne mangler stadig en traineeplads.

Huset Net har været med på kursus og talt med en række af de deltagere, der stadig er på jagt efter en aftale med en virksomhed om et traineeforløb.

Læs mere om kursusdeltagerne

 

15. juni 2017

Unuanceret billede i DR-program om huslejepriser

Den 7. juni satte DRs magasin Penge fokus på huslejepriser. I programmet blev der både sat fokus på lejeres og private udlejeres udfordringer i forhold til fastsættelse af huslejen.

Desværre bragte programmet nogle unøjagtige oplysninger, der var med til at tegne et unuanceret billede af lejeboligområdet, fortæller Ejendomsforeningen Danmarks cheføkonom Morten Marott Larsen.

Læs mere om huslejepriserne

 

15. juni 2017

Nye anbefalinger til sikring af ansvarlig drift af andelsboligforeninger

Erhvervsministeriet offentliggjorde den 10. juni en rapport med en række anbefalinger fra den arbejdsgruppe, som i februar blev nedsat for at se nærmere på, hvordan man sikrer ansvarlig drift af andelsboligforeninger.

Arbejdsgruppen foreslår blandt andet en revision af vilkårene for opløsning af en andelsboligforening, nye regler for finansiering af nystiftede andelsboligforeninger, samt en præcisering af andelsboligbestyrelsens opgaver og ansvar.

Læs hele rapporten

 

15. juni 2017

Nedsættelse af ejendomsskat – hvad gør man i forhold til lejerne?

Folketinget vedtog i forbindelse med finansloven for 2016, at ejendomsskatten skulle fastfryses. Denne fastfrysning er fastholdt for 2017 og gælder også for erhvervsejendomme. Det betyder, at mange i forbindelse med opkrævningen af anden rate af ejendomsskatten for 2017 har fået en nedsættelse af den samlede betalte ejendomsskat for året.

Ejendomsforeningen Danmark har samlet en kort oversigt over, hvordan man skal forholde sig i henhold til lejelovens og erhvervslejelovens regler. 

Læs mere om reglerne (for medlemmer)

 

15. juni 2017

Negativ værdi af renteswap skal ikke indgå i beregning af andelsværdi

Retten i Glostrup har den 29. maj 2017 afsagt dom i en sag, hvor køberen af en andel i en andelsboligforening havde nedlagt påstand om, at prisen for andelen skulle nedsættes med hele købesummen, cirka 400.000 kroner.

Læs mere om dommen (for medlemmer)

 

2. juni 2017

Regler om generationsskifte koster danske arbejdspladser

I modsætning til alle andre familieejede erhvervsvirksomheder har familieejede ejendomsvirksomheder ikke mulighed for at udskyde skattebetalingen ved generationsskifte. Det har store konsekvenser for specielt de små og mellemstore ejendomsvirksomheder, der risikerer at måtte dreje nøglen om, og det koster danske arbejdspladser.

Læs pressemeddelelse af 2. juni

 

1. juni 2017

Ny planlov er tiltrængt

Den 1. juni blev en ny planlov vedtaget i Folketinget, som vil træde i kraft den 1. juli 2017. Den nye planlov vil blandt andet gøre det muligt for den lokale detailhandel at udvikle sig, og det glæder Ejendomsforeningen Danmark. 

Ejendomsforeningen Danmarks juridiske direktør Morten Østrup Møller siger blandt andet: ”Den nye planlov åbner op for at øge byggeriet af både boliger og butiksarealer. Der er ingen tvivl om, at de mere fleksible regler for detailhandelsbyggeri vil resultere i nye og spændende byggeprojekter rundt om i landet, til glæde for både kunderne og væksten”.

Læs pressemeddelelse af 1. juni

 

1. juni 2017

”Det er først og fremmest nemt med et internt kursus

Mere fleksibilitet, mindre spildtid og skræddersyet fagligt indhold. Det er nogle af fordelene ved at få Ejendomsforeningen Danmarks undervisere ud i ens egen virksomhed og holde et internt kursus, fortæller to tidligere kursusdeltagere.

Læs mere om virksomhedskurser

 

1. juni 2017

Vellidt regnskabschef stopper efter 25 år

Han for vild på vej til sin første arbejdsdag, og han havde nær mistet et helt årsregnskab i en ildebrand. Desuden er han en dygtig tubaspiller og en fornøjelse at arbejde sammen med. Onsdag den 31. maj havde Ejendomsforeningen Danmarks regnskabschef Egon Petersen både 25-års jubilæum og sidste arbejdsdag.

Læs mere om Egon

 

1. juni 2017

Ejendomsforeningen Danmark er på Twitter

De senere år er en stor del af den politiske debat flyttet over på de sociale medier – særligt Facebook og Twitter. På Twitter kommunikerer organisationer, politikere og journalister direkte med hinanden på kryds og tværs, og mange nyhedshistorier bliver derfor også startet her. Som en naturlig konsekvens heraf har Ejendomsforeningen Danmark også valgt at gå på Twitter for at skabe større fokus på ejendomsbranchen hos både politikere og journalister. Her vil foreningen løbende dele nyheder og kommentarer samt deltage i relevante diskussioner.

Følg Ejendomsforeningen Danmark på Twitter

 

1. juni 2017

Justitsministeriet udgiver betænkning om persondataforordningen

Den 24. maj udsendte Justitsministeriet deres længe ventede betænkning om persondataforordningen, hvor ministeriet tager stilling til, hvordan der inden for rammerne af forordningen, kan og skal opretholdes og fastsættes særlige danske regler. Regeringen vil til efteråret fremsætte et forslag til en ny persondatalov på baggrund af betænkningen.

Læs hele betænkningen

 

1. juni 2017

Tilmelding til EA-fag åben

Så er der åben for tilmelding til efterårets fag på EA-uddannelsen. Du kan tilmelde dig de to obligatoriske fag "Indledende ejendomsadministration" og "Administration af boligudlejningsejendomme". Desuden udbydes valgfagene "Ejendomsinvestering- og finansiering" og "Andelsbolig- og ejerforeningersamt suppleringsfaget "Grundlæggende bogføring og regnskab". Bemærk, at du først kan tilmelde dig "Ejendomsinvestering- og finansiering fra uge 24.

Læs mere, og tilmeld dig fagene

 

1. juni 2017

Lovforslag om blandt andet nye vurderingsankenævn

Skatteminister Karsten Lauritzen har fremsat et forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. Her bliver det blandt andet foreslået, at klager over vurderinger skal behandles i en række nye vurderingsankenævn, og der foreslås en række tiltag, der skal muliggøre en effektiv og forbedret klagebehandling. Desuden foreslås der en særlig deklarationsprocedure, der skal sikre, at ejendomsejere får bedre indsigt i grundlaget for ejendomsvurderingerne og mulighed for at supplere disse, før vurderingen foretages. Forslaget 3.-behandles den 2. juni.

Se lovforslaget som optrykt efter 2. behandling

 

1. juni 2017

Ny og forbedret forsikringsordning

Højere minimumssum, fortsat lav selvrisiko og lavere præmier for langt de fleste medlemmer. Ejendomsforeningen Danmark har indgået aftale om en ny ordning for ejendomsadministratoransvarsforsikring. Bag det lange navn gemmer sig en markant forbedret forsikringsordning, der skaber trygge rammer for medlemmerne af Ejendomsforeningen Danmark.

Læs mere om den nye forsikringsordning

 

1. juni 2017

Debat: Skatteaftalen er afgørende for nye ejendomsvurderinger

Boligskatteaftalen er et afgørende skridt imod nye ejendomsvurderinger, der også bør give anledning til at skabe et nyt og mere professionaliseret klagesystem, skriver juridisk direktør Morten Østrup Møller i et debatindlæg på Altinget.

Læs hele debatindlægget

 

21. maj 2017

Frederiksbergcentret vinder international pris

Søndag den 21. maj vandt Frederiksberg Centret en pris i kategorien ’Design & Development’ ved prisuddelingen ’VIVA Best of the Best Awards’. Centret var nomineret for ombygningen og udvidelsen, der blev færdig i 2015, og det er første gang, at et shoppingcenter fra Danmark vinder en pris ved denne uddeling.

”Vi er naturligvis meget stolte over, at vores udviklingsbaserede tilgang til center management bliver anerkendt med denne pris. Vi vil fortsætte med at udvikle centret, så det kan bevare sit høje internationale niveau – til glæde for centrets kunder, ejere og lejere,” siger Finn Sture Madsen, afdelingsdirektør med ansvar for center management i DEAS, der har haft ansvaret for ombygningen.

 

19. maj 2017

Torben Christensen stopper i Ejendomsforeningen Danmark

Bestyrelsen i Ejendomsforeningen Danmark har indgået en fratrædelsesaftale med administrerende direktør Torben Christensen. Aftalen indebærer, at Torben Christensen, der har været i Ejendomsforeningen Danmark siden december 2009, stopper i dag.

Baggrunden for ændringen i direktionen er, at bestyrelsen ønsker en anden profil, der kan positionere Ejendomsforeningen Danmark og ejendomsbranchen i fremtiden.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Torben Christensen for hans indsats i de forløbne 7½ år.

Bestyrelsen er i dag gået i gang med at søge efter en ny administrerende direktør, der i tæt samarbejde med juridisk direktør Morten Østrup Møller vil udgøre foreningens fremtidige direktion.

 

18. maj 2017

Containerbyer kræver exit-strategi

I sidste uge fremgik det i Politiken, at Københavns Kommune er klar til at opføre studenterbyer med containerboliger, når en ændring af planloven som ventet vedtages inden sommerferien. Ejendomsforeningen Danmark mener, det er vigtigt at gennemtænke en række elementer, inden der gives los for, at kommunerne kan vælge at opføre containerbyer.

Læs mere om anbefalingerne til containerbyer

 

18. maj 2017

Nyt kursuskatalog ude nu

Ejendomsforeningen Danmarks kursuskatalog for efteråret 2017 er nu på gaden med kurser i blandt andet den nye planlov, persondataloven og due diligence. Som noget nyt er der blandt andet et kursus i værdiansættelse med den afkastbaserede metode, der kommer til at danne grundlag for de nye offentlige vurderinger af erhvervsejendomme.

Der bliver åbnet for tilmelding til EA-fag den 1. juni.

Se alle efterårets kurser, og tilmeld dig

 

18. maj 2017

Arbejdsdage – gebyr for udeblivelse?

Nogle andelsboligforeninger afholder arbejdsdage, hvor medlemmerne i fællesskab udfører forskellige vedligeholdelsesopgaver på ejendommen. Ikke alle medlemmer deltager i disse arbejdsdage, og det medfører overvejelser om, hvorvidt andelsboligforeningen kan pålægge medlemmer at betale et gebyr, hvis de ikke deltager i disse arbejdsdage.

Læs om mulighederne for gebyr ved udeblivelse (for medlemmer)

 

18. maj 2017

Grundejernes Domssamling 2016 er netop udkommet

Årets domme og afgørelser fra Huset Jura samlet et sted.

Køb bogen

 

18. maj 2017

GI introducerer gratis byggeteknisk netværk

Bygningsejere, administratorer og andre, der beskæftiger sig med drift og vedligehold af en ældre etageejendom, kan nu komme med i et gratis netværk. Netværket drives af Grundejernes Investeringsfond, som også lægger hus til det første arrangement. Du får fagligt input, som sætter dig i stand til at træffe gode byggetekniske valg, når du laver forbedring og vedligehold af din ejendom. Der bliver 2-3 årlige møder, som varer 1,5-2,5 timer.

Læs mere om netværket

 

18. maj 2017

Test din virksomheds samfundsansvar

Foreningen For Byggeriets Samfundsansvar har udviklet et nyt værktøj, hvor det er muligt at teste sin virksomhed med udgangspunkt i foreningens charter for samfundsansvar. Værktøjet giver både en indikation af, hvordan virksomheden performer, men også input til områder, hvor den kan forbedre sig.

Læs mere, og tag testen

 

18. maj 2017

Frederiksbergcentret nomineret til pris

Den 21. maj bliver de bedste shoppingcentre i verden kåret. Det sker ved prisuddelingen ’VIVA Best of the Best Awards’ i Las Vegas. Her er Frederiksberg Centret nomineret i kategorien ’Design & Development’ efter ombygningen og udvidelsen, der blev færdig i 2015. Det er første gang, at et shoppingcenter fra Danmark er nomineret. Frederiksberg Centret er ejet af Danica Pension og Lægernes Pensionskasse og bliver administreret af DEAS.

 

10. maj 2017

Laveste tomgang for butik i otte år

Den økonomiske tomgang for butikssektoren har ikke været lavere i otte år. Det vidner om, at der er god afsætning på butiksarealerne. Det fremgår af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – tomgang for april 2017.

Læs hele pressemeddelelsen

 

4. maj 2017

Fortovsordning: Københavns Kommune åbner op for dispensation

Københavns Kommune har netop åbnet op for, at grundejere kan søge dispensation om at træde ud af den kommunale fortovsordning. Der er et brev på vej til grundejerne i kommunen om kriterierne for at søge dispensation. Fristen for at søge er den 1. juni 2017 klokken 12 med udtrædelse af ordningen den 1. juli 2017.

Se ansøgningsskemaet 

Læs mere om kriterierne for at søge dispensation (for medlemmer)

 

4. maj 2017

Boliglejelovene skal snart evalueres

I Huset maj er temaet ”Boliglejelovene”, som efter planen skal evalueres i 2017. Huset har blandt andet interviewet boligordfører Kaare Dybvad (S), om hans forventninger til den kommende evaluering og sammenskrivning af boliglejelovene. Han mener, at politikerne bør tage højde for en digital kommunikation mellem lejer og udlejer og revurdere lejefastsættelsen. Huset udkommer den 16. maj.

Læs et uddrag af interviewet

 

4. maj 2017

Råd fra studerende: ”Øg servicen og fasthold jeres kunder”

Mandag den 3. april lancerede erhvervsakademiet Cphbusiness i samarbejde med ejendomsselskabet Wihlborgs en Case Competition for de studerende. Frem mod den 18. april har 26 studiegrupper udarbejdet forslag til fremtidige strategier for Wihlborgs. Ud af de mange grupper gik seks videre til finalen, som blev afholdt den 25. april. Førstepræmien lød på 10.000 kroner. Rådene fra de studerende gik generelt på, at Wihlborgs skulle øge deres service gennem forskellige tiltag, hvis de skulle fastholde kunderne i fremtiden.

Læs reportagen fra Case Competition

 

4. maj 2017

Case Competition – et spændende og interessant forløb

Huset Net har spurgt tre finalister om, hvad det har givet dem at være med i Case Competition, som Wihlborgs og Cphbusiness har stået bag. Mød blandt andre Carsten Sejr Olsen fra vindergruppen.

Læs interview med de studerende

 

4. maj 2017

500 udgaver af håndbogen Boliglejemål solgt

Den nye udgave af håndbogen Boliglejemål har netop rundet et skarpt hjørne med 500 solgte eksemplarer. Den reviderede udgave er resultatet af en komplet gennemskrivning, hvor der blandt andet er taget højde for den lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2015. Den henvender sig bredt til blandt andre ejendomsadministratorer, jurister og advokater, som arbejder med de praktiske problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med boligudlejning. Bogen giver med sine to bind en grundig indføring i administrationens juridiske aspekter.

Køb den nye udgave af Boliglejemål

 

4. maj 2017

Vejledning i persondataforordningen forsinket

Justitsministeriet havde tidligere meldt ud, at de i slutningen af april ville udsende en vejledning om persondataforordningen i forhold til dansk lovgivning. Desværre er denne vejledning endnu ikke kommet. 

Til gengæld har artikel 29-gruppen (EU’s vejledende forum om persondataforordningen) udsendt en foreløbig vejledning om konsekvensanalyser, som blev godkendt på gruppens møde i april. Ved mødet godkendte artikel 29-gruppen de endelige vejledninger for dataportabilitet, databeskyttelsesrådgivere og identificering af ledende tilsynsmyndighed. 

Læs alle fire vejledninger (for medlemmer)

 

3. maj 2017

Glædeligt med ny politisk aftale for boligbeskatning

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgik den 2. maj et politisk forlig om en ny model for boligbeskatning. Ejendomsforeningen Danmark mener, at der langt hen ad vejen er tale om en god aftale.

Læs hele pressemeddelelsen

 

2.  maj 2017

Henrik Dahl Jeppesen fylder 50

Administrerende direktør Henrik Dahl Jeppesen fra ejendomsforvaltningsselskabet DEAS fyldte 50 år den 2. maj. Han startede i DEAS, der dengang hed Dan-Ejendomme, tilbage i 1989. I 2003 indtrådte han i DEAS’ direktion og har siden 2007 været administrerende. direktør. Henrik har været en del af ejendomsbranchen i over 25 år og er i dag blandt andet formand for Administratorsektionen i Ejendomsforeningen Danmark samt næstformand for hovedbestyrelsen samme sted.

 

27. april 2017

Landsmøde 2017

Ejendomsforeningen Danmark holdtdet årlige landsmøde den 27. april i Skuespilhuset i KøbenhavnFormand John R. Frederiksen holdt sin beretning om året, der er gåetMedlemmer har mulighed for at læse grundlaget for beretningen på foreningens hjemmeside. Vi bringer også en reportage fra landsmødet i Huset maj.

Læs grundlaget for beretningen (for medlemmer)
Se dagsorden for landsmødet

 

27. april 2017

Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport er blevet digital

Som noget nyt har Ejendomsforeningen Danmark valgt at udgive foreningsrapporten 2016 i en digital udgave. Her kan du blandt andet læse mere om årets highlights og de udfordringer, foreningen har stået over for i året, der gik.

Bliv også klogere på de medlemsfordele et medlemskab af foreningen giver dig, læs formændenes forord, og få et indblik i ejendomsmarkedet 2016.

Se foreningsrapporten

 

27. april 2017

Seminar for ledende medarbejdereHåndtering af den nye persondataforordning

Ejendomsforeningen Danmark holder to seminarer om den nye persondataforordning den 15. juni i Roskilde og den 21. juni i Middelfart.

Seminarerne sætter fokus på de juridiske og forretningsorienterede udfordringer, som ledere af administrationsvirksomheder står over for når virksomheden skal leve op til den nye persondataforordning.

På seminaret får du konkret viden og løsningsmuligheder, som du kan implementere direkte i din virksomhed.

Læs mere, og tilmeld dig Seminar om håndtering af den nye persondataforordning

 

20. april 2017

Omskoling skal sikre ekstra arbejdskraft

Ejendomsbranchen og Finansforbundet er gået sammen om at hjælpe nogle af forbundets ledige over i en karriere inden for ejendomme. HR-direktør Annemarie Lund Krumhardt fra Jeudan er en af hovedkræfterne bag projektet.

”Vores branche vækster, og det gør, at vi mangler ressourcer. Når vi slår nye job op, så får vi simpelthen ikke nok ansøgninger. Derfor er vi nødt til at finde alternative løsninger, og her er det vigtigt, at vi står sammen i branchen og løfter i flok. Vi står alle med de samme udfordringer, når vi søger nye medarbejdere, så på den måde er vi alle i samme båd,” siger Annemarie Lund Krumhardt.

Læs mere (for medlemmer)

 

20. april 2017

Besøg i Trafiktårnet Øst

Medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark får nu en unik mulighed for at komme indenfor i Trafiktårnet Øst, som ligger på det gamle baneterræn på Kalvebod Brygge i København. Trafiktårnet er et centralt knudepunkt for trafikstyring af bane- og vejtrafik i Danmark.

Besøget foregår onsdag den 26. april kl. 16.00-17.00. Der er et meget begrænset antal pladser, og arrangementet er derfor kun for medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark.

Læs mere, og tilmeld dig rundvisningen (for medlemmer)

 

20. april 2017

En familieejet ejendomsvirksomhed ifølge skatteministeren

Skatteminister Karsten Lauritzen anser familieejede ejendomsvirksomheder som passive pengetanke frem for de aktive virksomheder, de er. Det betyder, at familieejede ejendomsvirksomheder, i modsætning til andre familieejede virksomheder, ikke kan gennemføre succession ved generationsskifte og dermed diskrimineres. Mange familieejede ejendomsvirksomheder må lukke, når ejeren dør. I det kommende Huset maj fortæller to af Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer om deres udfordringer med generationsskifte.

 

20. april 2017

Effektiv dækning ved skybrud

Ejendomsforeningen Danmark har modtaget flere henvendelser fra medlemmer om, hvorvidt den forsikring, som Alm. Brand tilbyder foreningens medlemmer, er tilstrækkeligt dækkende i tilfælde af skybrud. Det er den – men ikke kun ved skybrud. Forsikringen ”Udvidet Vandskadeforsikring” dækker nemlig også, når der ikke er tale om sky- og tøbrud. Den dækker for indtrængende nedbør, herunder fygesne, opstigende vand fra afløbsledninger og opstigende grundvand som følge af afbrydelse af strømmen til, eller svigt af, grundvandspumpen – uden der altså først skal være tale om sky- og tøbrud.

Hvis du vil høre mere om forsikringen så skriv til ejendomsforeningen@almbrand.dk

 

20. april 2017

Tillykke – du har vundet en million dollar!

Hvor heldig kan man være ... Eller? Du har sikkert modtaget flere mails med denne ordlyd eller lignende. De er nemme at gennemskue, og de mails har du forhåbentlig slettet med det samme. Desværre er de kriminelle blevet bedre til at formulere sig, og et medlem har modtaget en mail, som er sværere at gennemskue.

Læs mere 

 

12. april 2017

Høringssvar om ejendomsvurderingsloven

Ejendomsforeningen Danmark har før påske afgivet høringssvar til ejendomsvurderingsloven. Det fremgår, at foreningen generelt har et positivt indtryk af lovforslagene, der i stort omfang dækker de problemstillinger, som tidligere har været årsag til kritikken af de offentlige ejendomsvurderinger. Der vil dog forsat være behov for et betydeligt udviklingsarbejde.
 
Læs høringssvar

 

6. april 2017

Ejendomsbranchen og Finansforbundet har indgået et samarbejde

For at imødekomme det stigende behov for arbejdskraft i ejendomsbranchen, er en af mulighederne at omskole ledige fra den finansielle sektor. Derfor har ejendomsbranchen indgået et samarbejde med Finansforbundet, der har tilbudt at betale for et opkvalificeringsforløb, mod at deres medlemmer bliver tilbudt en etårig ansættelse som trainee. Huset Net bringer i næste udgave en længere artikel om samarbejdet, men allerede nu kan interesserede virksomheder læse mere på foreningens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte udviklingskonsulent Lotte Rendtorff på lre@ejendomsforeningen.dk.

Læs mere om omskolingsaftalen

 

6. april 2017

Høringssvar vedrørende effektivisering af den almene boligsektor

De almene boligorganisationer vil kunne opnå betragtelige fordele, hvis adgangen til anvendelse af administratorer under Ejendomsforeningen Danmark bliver gjort lettere og mere effektiv for boligorganisationernes bestyrelser, end det er tilfældet i dag. Det er budskabet i Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udkast til bekendtgørelser om effektivisering af den almene boligsektor.
 
Læs hele Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar

 

6. april 2017

Fotoreportage: Ejendomsmessen 2017

Den 29. og 30. marts slog Bella Center dørene op for premieren på Ejendomsmessen, der er en ny messe for den danske ejendomsbranche. Vi har samlet et udpluk af indtrykkene fra messen, der blandt andet bød på foredrag med både administrerende direktør Torben Christensen og cheføkonom Morten Marott Larsen fra Ejendomsforeningen Danmark (billedet).

Se mere fra Ejendomsmessen her

 

6. april 2017

Ny håndbog til kommuner om skimmelsvamp

Det er først og fremmest ejerens ansvar at sikre, at en ejendom ikke er sundhedsfarlig for personer, der bor eller opholder sig i den. Derudover påhviler det kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med bygninger, som bruges til bolig, hvis disse boliger er sundhedsfarlige, jf. byfornyelsesloven § 75, stk. 1.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har udsendt en håndbog til alle landets kommuner, som kan guide de kommunale sagsbehandlere gennem alle faser ved håndtering af en sag om skimmelsvamp i bygninger. Den skal sikre, at kommunerne følger alle regler, når der opstår skimmelsvamp. I sager om sundhedsfarlige boliger har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn og kondemnere samt pligt til at anvise beboeren en anden bolig.

Læs håndbogen om håndtering af sager om skimmelsvamp

 

6. april 2017

Studerende skal lægge strategien for Wihlborgs

Mandag den 3. april lancerede erhvervsakademiet Cphbusiness i samarbejde med Wihlborgs en konkurrence for akademiets studerende ved navn Case Competition. Frem mod den 18. april skal de studerende i grupper udarbejde forslag til fremtidige strategier for Wihlborgs. Herefter udvælges de bedste cases til en finale, der afholdes den 25. april, hvor finalisterne får lov at præsentere deres cases, inden der kåres en vinder af førstepræmien på 10.000 kr.

 

6. april 2017

Hvordan skal ABL § 5, stk. 8 fortolkes?

Erhvervsstyrelsen har fået spørgsmålet om andelsboliglovens § 5, stk. 8, kan anvendes, hvis en andelsboligforening har foretaget omlægning eller indfrielse af foreningens indekslån. Derfor er Erhvervsstyrelsen nu kommet med en vejledende udtalelse om fortolkningen.

Læs Erhvervsstyrelsens vejledende udtalelse

 

5. april 2017

Klumme: Sæt skub i moderniseringen af boliglejelovene

Sommerens evaluering af boliglejelovgivningen bør bruges som anledning til at gøre lovgivningen mere enkel og samtidig åbne op for en reel digitalisering af kommunikationen mellem lejer og udlejer. Det skriver administrerende direktør Torben Christensen i en klumme på Ejendomswatch.

Læs hele klummen

 

4. april 2017

Debat: Selvfølgelig skal vi være digitale på boligområdet

Det offentlige har haft succes med digital post og dermed at få os til at tilgå nødvendige og personlige informationer digitalt. Den udvikling skal vi alle understøtte, skriver Morten Østrup Møller fra Ejendomsforeningen Danmark i et debatindlæg på Altinget By og Bolig.

Læs hele debatindlægget 

 

4. april 2017

Ejendomsinvestorer bevarer optimismen

Det ser fortsat positivt ud for det danske investeringsejendomsmarked. I 2017 forventer ejendomsinvestorerne et totalt afkast på 5,9 procent. Det er en fremgang på 0,2 procentpoint i forhold til både sidste kvartal og for et år siden. Fremgangen for investeringsejendomme hænger sammen med en stigende økonomisk vækst.

Læs pressemeddelelsen

Den 9. marts

Ejendomsforeningen Danmark byder på en ny interaktiv medlemsservice

I dag lancerer Ejendomsforeningen Danmark en ny interaktiv webrapport for tomgang. Webrapporten tager udgangspunkt i den publikation, som man allerede kan tilgå på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside, og som udkommer hvert kvartal.

Læs mere om den interaktive webrapport

 

Den 9. marts

Lejeloven og ejendomsvurderinger på programmet i Køge

Der var både gensynsglæde og masser af faglige diskussioner, da Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm igen i år inviterede til orienteringsmøde den 3. marts på Comwell i Køge. I alt 125 deltagere var mødt op for at høre en række oplæg om blandt andet digital kommunikation og nye ejendomsvurderinger.

Læs reportage fra orienteringsmødet i Køge

 

Den 9. marts

Ny rapport om digital kommunikation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgav den 3. marts en rapport med anbefalinger, der skal fremme digital kommunikation i private lejeforhold. Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af blandt andre Ejendomsforeningen Danmark og Lejernes Landsorganisation. 

Læs mere om rapporten og dens indhold

Læs rapporten om digital kommunikation

 

9. marts

Er det attraktivt nok at energirenovere?

Energisparepakken fra 2014 indeholdt to tiltag, som skulle gøre det mere attraktivt at energirenovere – Aftalt Grøn Byfornyelse og Totaløkonomisk rentable forbedringer. Disse tiltag skal nu evalueres, og det skal overvejes, hvilke initiativer der fremadrettet skal være på området. Det kan du få mulighed for at få indflydelse på. Ejendomsforeningen Danmark er blevet spurgt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om vi kan hjælpe med at finde en række udlejere der har stiftet bekendtskab med de to ordninger og har opgivet at anvende dem. 

Læs mere, og find ud af, hvordan du kan have indflydelse på evalueringen af energisparepakken

 

9. marts

Ny ejendomsmesse slår dørene op

Den 29. og 30. marts danner Bella Center rammer om Ejendomsmessen, der er en ny messe for professionel drift og vedligehold af fast ejendom. Ejendomsforeningen Danmark deltager naturligvis også på messen med en stand, og både administrerende direktør Torben Christensen og cheføkonom Morten Marott Larsen vil holde foredrag på messen. Desuden inviterer Ejendomsforeningen Danmark til gå hjem-møde den 30. marts kl. 15 i Bella Centers restaurant Treehouse, hvor der vil blive budt på et let traktement. Der er gratis adgang til messen ved tilmelding.

Se programmet og tilmeld dig

 

9. marts

Gå hjem-møde om energirenovering af erhvervsbygninger – ESCO-modellen

Torsdag den 23. marts holder Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Siemens A/S et gå hjem-møde om energirenoveringer af erhvervsbygninger ved ESCO-modellen. På gå hjem-mødet vil ESCO-modellen blive præsenteret, samt hvilke fordele dette giver både udlejer og lejer. De juridiske aspekter i forhold til lejere vil også blive beskrevet. Der vil være oplæg fra advokat, partner Søren Hilbert, Lundgrens, energichef Hans Andersen, DEAS, og Sales Executive & Business Development Manager Thomas Brændgaard Nielsen, Siemens A/S.

Læs mere, og tilmeld dig gå hjem-mødet om energirenovering af erhvervsbygninger

 

9. marts

Rettelse i nøgletal for rentesatser

I Huset Jura for februar var der beklageligvis en fejl i nøgletal for rentesatser og ydelsesprocenter per 1. januar 2017 under Grundejernyt på side 2. Rentesatser og ydelsesprocenter er opdateret per 1. marts, som sammen med de korrekte historiske satser fremgår på vores hjemmeside.

Se opdaterede rentesatser og ydelsesprocenter (for medlemmer)

 

 

Vil du vide, hvad der sker i ejendomsbranchen?

Tilmeld dig den gratis nyhedsmail Huset Net og hold dig opdateret

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/SidebarContentBoxWhite.cshtml)