Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyheder 2018

 

11. januar 2018

Debat: Airbnb- og boligudlejning bør ske på lige vilkår

Berlingske Business bragte i denne uge et indlæg om Airbnb- og boligudlejning skrevet af Ejendomsforeningen Danmarks adm. direktør, Jannick Nytoft. Her skriver han blandt andet:
”Det er udlejer, som har og fortsat bør have retten til at bestemme, om der overhovedet kan ske udlejning via Airbnb, ligesom andelsbolig- og ejerforeningerne fortsat må have demokratisk mulighed for at regulere de enkelte ejeres eller andelshaveres udlejning, så der kan tages hensyn til ejendommens beboere.

Men den stigende Airbnb-udlejning kalder også på en modernisering og liberalisering af lejelovgivningen, så vi kan få skabt en bedre balance på boligmarkedet. Vi har brug for klare regler, som passer til samfundets behov, hvor den private lejebolig skal være et tilbud til den boligsøgende her og nu, og hvor man samtidig tager hensyn til naboerne”.

Læs hele indlægget
11. januar 2018

Huset sætter fokus på skimmelsvamp – skriv til os

Ejendomsforeningen Danmark efterlyser medlemmer, som har skullet håndtere skimmelsvamp i en ejendom. Udfordringerne kan være af rent praktisk eller af juridisk karakter.  

Har du lyst til at fortælle om det til en artikel til Ejendomsforeningen Danmarks medlemsblad Huset? Så skriv gerne til Cecilie Justesen
11. januar 2018

Loven om frit tv-valg gælder nu også i ejendomme med sløjfeanlæg

Reglerne om frit valg af tv-udbydere gælder nu også i de ejendomme, hvor tv-forsyningen foregår i et såkaldt sløjfeanlæg. Her er det ikke muligt at frakoble husstande fra tv-forsyningen. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2018.

Læs mere om reglerne (for medlemmer)

11. januar 2018

Høringssvar til ændring af lov om andelsboliger

I slutningen af 2017 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en bred politisk aftale på andelsboligområdet. Erhvervsstyrelsen har omsat aftalen til et lovforslag, hvor høringsprocessen netop er afsluttet. Ejendomsforeningen Danmark har samlet foreningens bemærkninger i et høringssvar.  

Ejendomsforeningen Danmark støtter grundlæggende det fælles ønske om at sikre bedre regler for ansvarlig drift af andelsboligsektoren. Men det er vigtigt, at justeringerne sker rigtigt. Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar er et konstuktivt bud på, hvordan vi i fællesskab bedre og mere effektivt kan realisere målsætningen om mere robuste andelsboligforeninger.

Læs Ejendomsforeningen Danmarks bemærkninger til lovforslaget i høringssvaret

 

11. januar 2018

Stor opbakning til dataindsamlingen til de nye offentlige ejendomsvurderinger

Der er allerede mange, der støtter op om indsamlingen af data til de nye offentlige ejendomsvurderinger. Den store opbakning fra ejendomsbranchen giver et solidt grundlag for et bedre og mere retvisende ejendomsvurderingssystem. Deltagerne i Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik støtter ligeledes op om de nye offentlige vurderinger. Statistikken omfatter 78.500 lejemål og 4.900 ejendomme.
 

11. januar 2018

Overholder din virksomhed persondatalovgivningen, når det kommer til ansættelsesret?

Ejendomsforeningen Danmark holder den 30. januar et kursus i København om opdateringer inden for ansættelsesretten. Kurset sætter fokus på de udfordringer, en virksomhed står over for, når HR-funktionen skal overholde persondataforordningen.
 
Derudover vil der være en opdatering om de nye barselsregler, de nye regler om fleksibel fædreorlov og de nye ændringer i ferieloven. Underviser Catrine Søndergaard Byrne har skrevet artiklen ”Rekruttering – nu med persondata” i HR Jura Magasinet 10/2016.

Læs mere, og tilmeld dig kurset i ansættelsesret

11. januar 2018

Gå hjem-møde i Aarhus om forbrugsmåling

Mange ejendomsejere har fået breve fra målerfirmaerne om krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand. Kom til gå hjem-møde den 22. februar, når Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med ista Danmark A/S vil fortælle om, hvorfor og hvordan du håndterer de øgede krav til måling af energiforbrug.
 
Dagens oplægsholdere er Hans Henrik Finne og Lars Nielsen, ista Danmark A/S og juridisk konsulent Ramin Salek, Ejendomsforeningen Danmark.
 

 

11. januar 2018

Konference om ansvarlig drift af andelsboligforeninger

Mandag den 5. februar holder Ejendomsforeningen Danmark i samarbejde med Nordea en konference i København om ansvarlig drift af andelsboligforeninger.

På konferencen vil der blandt andet blive rettet fokus på den politiske aftale som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 27. november 2017. Håndtering af valuarvurderinger, reguleringsklausuler og belåning og finansiering af andelsboligforeninger vil også blive behandlet på konferencen.

Læs mere, og tilmeld dig konferencen

3. januar 2018

Historisk høje forventninger til markedet for kontorejendomme

2018 begynder med historisk høje forventninger til markedet for kontorejendommeDet sker efter en årrække, hvor forventningerne til boligsektoren ellers har toppet på det professionelle investeringsejendomsmarked. Faldende forventninger til markedsleje og ejendomsværdi for boligejendomme kan være årsagen, fremgår det af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger: Januar 2018.

”Kontorområdet ser rigtig positivt ud, og det er også den sektor med de højeste forventninger, når man ser samlet på ejendomsværdi, markedsleje og udlejningsprocent. Faktisk har vi ikke før set højere forventninger til kontorsektoren, end vi ser lige nu. Den stigende interesse for kontorejendomme kan ses ved forventninger om stigende ejendomsværdi, stigende markedsleje og faldende økonomisk tomgang”, siger Jannick Nytoft, som er adm. direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Læs pressemeddelelse af 3. januar

 

11. januar 2018