Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Nyt fra pressen

Lejere og udlejere frygter at blive glemt i skatteforhandling

Der har længe været udpræget fokus på ejerboligernes skatteforhold, men nu opfordrer Ejendomsforeningen Danmark og BL også skatteminister Karsten Lauritzen (V) til at tænke på lejerne, når de politiske forhandlinger om et nyt ejendomsvurderingssystem går i gang.

Ejendomsforeningen Danmarks administrerende direktør, Torben Christensen, deler diskussionen op mellem det nye vurderingssystem og beskatningen af ejendomme. Han påpeger, at man til alles fordel bør handle hurtigt på lovgivningen om den del af vurderingssystemet, som dækker erhvervsejendomme, andelsboliger og almene boliger.

”Uanset hvad der sker i forhold til ejerboligerne, så er det vigtigt, at man isolerer diskussionen om erhvervsejendommene, så det arbejde kan gå videre (…) Alt tyder på, at der kommer et system, der bygger på den afkastbaserede model. Det er rigtigt at gøre det på den måde, ” siger administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark Torben Christensen.

Derudover forklarer direktøren, at en ny skattereform med lavere ejendomsskatter vil betyde flere boliger med lavere huslejer.

08.09.2016 Altinget.dk, Mads Bang

Socialdemokrater vil fastholde skattestop

Socialdemokraterne ønsker at fastholde skattestoppet på boliger.

Det blev gjort klart ved tirsdagens debat om finansloven. Regeringen har ellers meldt ud i den nye 2025-plan, at der ikke er penge til at opretholde skattestoppet, der ifølge finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil koste omkring 3,9 milliarder kroner.

”Vi står fortsat bag det tilbud, vi gav Lars Løkke Rasmussen i valgkampen om at fortsætte fastfrysningen af boligbeskatningen frem til 2025,” siger Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht.

08.09.2016 Altinget.dk, Toke Gade Crone Kristiansen

Finanstilsynets direktør med ved Basel-bordet

Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, er nu blevet inviteret med i den såkaldte Basel Consulting Group (BCG).

Basel-komitéen, som udvikler standarder for regulering af og tilsyn med kreditinstitutter, bruger BCG til at indgå i tidlig dialog med de lande, som ikke er med i selve komitéen - heriblandt Danmark.

”Vi kommer længere frem i rækken af de lande, der bliver hørt om nye initiativer til ny regulering, som kan få stor betydning for den finansielle sektor i Danmark og herunder særligt den danske realkreditmodel,” siger finanstilsynets direktør Jesper Berg.

08.09.2016 Berlingske Business, side 8, Ritzau

Urbaniseringsudfordringer skal planlægges væk

Befolkningen centraliserer sig fortsat i landets største byer, og det sætter byerne og boligpriserne under pres.

Samtidig forfalder yderområderne langsomt. I den forbindelse er der et stort behov for at arbejde på boligpolitikken, hvis kvaliteten skal holdes oppe. Direktøren for Statens Byggeforskningsinstitut mener ikke, at der bliver gjort nok for byfornyelsen.

”Vi skylder os selv at have fokus på dette problem. Det er afgørende for os alle, hvordan vores boliger, bygninger og byer har det. Vi behøver god planlægning, og den kommer ikke af sig selv. Beboere skal inddrages, så der bliver taget hånd om problemerne i fællesskab. Vi er alle agenter i det her,” siger direktør for Statens Byggeforskningsinstitut Thorkild Ærø.

08.09.2016 Vores nye byudvikling, annoncetillæg til Børsen, side 12 og 13, Ida Østerlund

Universitet står bag boligkaos

Københavns Universitets Boligfond har gentagne gange brudt lejeloven og lejet en række boliger, den ikke havde råderet over, ud til internationale studerende.

Det er resulteret i, at mere end 60 udenlandske studerende den 1. august blev smidt på gaden. Fonden møder nu hård kritik fra Lejernes Landsorganisation i København.

”Nu er det simpelthen for meget. De må snart begynde at opføre sig professionelt i den fond. Når man er udlejer – og i særdeleshed når man er en offentlig institution – har man ansvar for at leje ud på en ordentlig måde (…) Hvis fonden lejede ud til danskere, ville den ikke kunne fortsætte det, den har gang i. Enten udnytter fonden bevidst udlændinges uvidenhed, eller også er den bare ’uduelig’ til at administrere boliger,” siger direktør i LLO Hovedstaden Claus Højte.

08.09.2016 Politiken, side 1, Cecilie Patscheider

Ny S-ordfører vil have billige boliger og mere nedrivning

Socialdemokraterne har fået ny boligordfører.

Ordføreren, Kaare Dybvad, er 32 år, og han blev valgt i Holbæk. Hans boligpolitiske mærkesag er:

”(…) at sikre blandede kvarterer og boligområder i hele landet. Så man møder mennesker fra alle samfundslag og får en forståelse for hinanden (…) Og så vil jeg arbejde for at sikre, at alle har en ordentlig bolig, hvor der er ordentlige forhold, og man ikke bor i et eller andet nedslidt, uden vand, varme og isolering (…)Jeg vil meget gerne have mange flere almene boliger. Og så skal vi have en diskussion af andelsboligformen (…) jeg har altid haft en stor kærlighed til andelsboligtanken i sin oprindelige form,” siger boligordfører Kaare Dybvad (S).

08.09.2016 Altinget.dk, Mads Bang