Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Hvad sker der lovgivningsmæssigt?

Justitsministeriet

Justitsministeriet igangsatte i juni 2016 en analyse af persondataforordningens konsekvenser for gældende dansk lovgivning. I forlængelse af analyserne vil Justitsministeriet tage stilling til, hvilke særlige regler der skal indføres i Danmark for at leve op til forordningens krav.

Lovforslag

Den 7. juli 2017 sendte Justitsministeriet et forslag til lov om supplerende bestemmelser til persondataforordningen i høring. 

Udkast til databeskyttelseslov

Ejendomsforeningen Danmarks høringssvar

Betænkning

Den 24. maj 2017 udsendte Justitsministeriet deres betænkning om persondataforordningen, hvor Justitsministeriet tog stilling til om og i givent fald hvordan, der inden for rammerne af forordningen, kan og skal opretholdes og fastsættes særlige danske regler.

Betænkningens bind 1, del 1

Betænkningens bind 1, del 2

Betænkningens bind 2

Justitsministeriets tidsplan

Udover betænkningen har Justitsministeriet udsendt en tidsplan for Justitsministeriets udsendelse af vejledninger om forordningen.

Læs tidsplanen her

Informationsmøder 

Justitsministeriet afholdt stormøde den 13. juni 2017, hvor de centrale konklusioner i Justitsministeriets betænkning blev præsenteret.

Læs Justitsministeriets plancher her

Tidligere har Justitsministeriet afholdt stormøde den 9. februar 2017, hvor de indledende overvejelser blev oplyst.

Læs Justitsministeriets plancher her