Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Ejendoms- og skatteregnskab

Obligatorisk fag

Formålet med faget er at give den studerende en forståelse af lovgivningen og regnskabsprincipper inden for ejendoms- og skatteregnskabsmetoder.

Fagets læringsmål

Viden og forståelse
Den studerende skal opnå: 

 • en solid viden om, hvordan en årsrapport udarbejdes og opstilles, inklusive noter i henhold til årsregnskabsloven, regnskabsvejledninger og branchenormer.
 • viden om, hvordan man foretager momsregistrering og afregning med SKAT.
 • viden om opstilling af den skattepligtige indkomst i henhold til skattelovgivningen.

Færdigheder
Den studerende skal kunne: 

 • kontere og løbende føre kontrol ved bogføring
 • bogføre ved frivillig momsregistrering samt føre afregning med SKAT
 • udføre bogføring af forbedringer efter LL § 63 a
 • udføre bogføring af indvendig vedligeholdelse efter LL §§ 19-24
 • udføre bogføring af udvendig vedligeholdelse efter §§ 18 og 18 b, herunder negative hensættelser
 • udarbejde regnskaber til Grundejernes Investeringsfond
 • opstille en årsrapport inklusive noter i henhold til årsregnskabsloven og branchenormer
 • værdiansætte ejendomme i henhold til årsregnskabsloven, herunder beregning ved hjælp af afkastmetoden med værdiregulering, over resultatopgørelsen
 • udarbejde varmeregnskaber og andre fællesregnskaber (delvis momsregistreret).
 • udarbejde drifts- og likviditetsbudgetter.
 • udarbejde skattemæssige afskrivninger efter afskrivningsloven
 • opgøre skattemæssige fradragsberettigede omkostninger i henhold til statsskattelovens § 4
 • opstille en skattepligtig indkomst i henhold til skattelovgivningen for udlejningsejendomme

Kompetencer
Den studerende skal: 

 • opnå kompetencer til at varetage den daglige bogføring og afstemning af ejendomsregnskaber og de specielle regnskabsmæssige funktioner, der optræder i forbindelse med administration af ejendomme.
 • selvstændigt kunne anvende regnskabstekniske redskaber og foretage afskrivninger, således at den studerende kan vurdere, hvorvidt en årsrapport lever op til bogføring- og årsregnskabsloven.
 • selvstændigt kunne anvende skattetekniske redskaber og foretage afskrivninger, således at den studerende kan vurdere, hvorvidt den skattepligtige indkomst lever op til skattelovgivningen og de skattemæssige regler.

Indhold

 • Opstilling af årsregnskab inklusive noter i henhold til regnskabsloven og branche­normer
 • Værdiansættelse af ejendomme i henhold til årsregnskabsloven
 • Afkastmetoden med værdiregulering over resultatopgørelsen
 • Ejendomskontering og løbende kontrol med bogføring
 • Bogføring ved frivillig momsregistrering
 • Tab på tilgodehavender; bogføring af indvendig vedligeholdelse LL §§ 19-24
 • Bogføring af forbedringer LL § 63 a
 • Bogføring af udvendig vedligeholdelse §§ 18 og 18 b herunder negative hensættelser
 • Udarbejdelse af regnskaber til Grundejernes Investeringsfond
 • Udarbejdelse af varmeregnskaber og andre fællesregnskaber (delvis momsregistreret)
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter samt skatteregnskab for udlejningsejendomme

Faglig baggrund

Suppleringsfaget Grundlæggende bogføring og regnskab, kontoruddannelse med bogføringserfaring eller tilsvarende skal være gennemført. Det er en forudsætning for udbytte af faget, at den studerende har en grundlæggende viden om bogføring og regnskab – men det er ikke nødvendigt, at denne viden er opnået inden for bogføring og regnskab af ejendomme.

Studerende, som ikke har denne viden, opfordres til at følge suppleringsfaget Grundlæggende bogføring og regnskab.

Introduktion til Excel

Datoen for Excelintroduktionen bliver offentliggjort hurtigst mulig. 

Du skal selv medbringe computer til dette kursus.

Undervisningsmateriale, som du selv skal købe

Undervisningen bygger på Ejendomsforeningen Danmarks bog "Ejendomsregnskab" (2012). Materialet indeholder både en gennemgang af reglerne på området og en lang række opgaver, som vedrører ejendomsspecifikke emner.

Undervisningsmateriale, som du får udleveret

Undervisningsmaterialet til dette fag er elektronisk. Materialet vil være tilgængelig på hjemmesiden i forbindelse med første undervisningsdag.

Praktiske oplysninger

Pris

21.030 kr.

Ejendomsforeningen Danmark yder tilskud til sine medlemmer på minimum 30%. Ring på 33 12 03 30 eller skriv til kursus@ejendomsforeningen.dk og hør nærmere. 

Tid og sted

Klik her for at se oplysninger om undervisningstider og sted for holdet i både København og Randes.

Faget udbydes næste gang i foråret 2019. 

ECTS Point

10.

 

Eksamen

Faget afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen. Eksamensopgaven besvareres på computer, som du selv medbringer.

Eksamensdatoen offentliggøres ultimo marts.

Undervisningslektioner og forberedelsestid

Ejendoms- og skatteregnskab vægter 10 ECTS point. Det svarer til du skal regne med at bruge cirka 280 timer på at tilegne dig pensum. Dette er vejledende og individuelt. 

Klik her for at læse mere om undervisningsformen samt tid og sted

Opgaver

3.

Undervisere tilknyttet faget

Det er PwC, der varetager undervisningen på dette fag. 

 

Tidligere studerende udtaler ...

”Godt med løsning af opgaver på klassen”
Anonym, deltager i 2017

Læg i kurv

Ejendoms- og skatteregnskab - København Forår 2019

Læg i kurv

Ejendoms- og skatteregnskab - Randers (Forår 2019)