Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Forbedringer

Få styr på, hvilke muligheder du har for at forhøje lejen, når der udføres forbedringer, og bliv klogere på reglerne om forbedringer.

Kurset belyser de muligheder, der er for at forhøje lejen, når der udføres forbedringer i udlejningsejendomme.

På kurset gennemgår vi de lejeretlige regler om forbedringer. Der er fokus på reglerne for boliglejemål, men erhvervslejelovens regler om forbedringer vil blive præsenteret i hovedtræk. Reglerne vil i et vist omfang blive sat ind i en praktisk kontekst blandt andet i forhold til projektplanlægning og sikring af dokumentation.

Forbedringsbegrebet, reglerne om varsling og beregning af forbedringsforhøjelser, reglerne om varsling af adgang og iværksættelse, reglerne om forhåndsgodkendelser og tvister om forbedringer bliver gennemgået. Du vil derudover blive præsenteret for reglerne om aftalte forbedringer og forbedringer i erhvervslejemål i hovedtræk. Endelig vil reglerne om gennemgribende forbedringer ved genudlejning af boliglejemål blive berørt i oversigtsform.

For en nærmere gennemgang af gennemgribende forbedringer henvises til kurset ”Gennemgribende forbedrede boliglejemål og boligreguleringslovens § 5, stk. 2”.

Indhold

 • Det lejeretlige forbedringsbegreb
 • Beregning af forbedringsforhøjelser
 • Varsling af forbedringsforhøjelse i regulerede/uregulerede kommuner
 • Varsling af adgang til det lejede
 • Varsling af iværksættelse
 • Inddragelse af beboerrepræsentation
 • Forhåndsgodkendelse
 • Tvister om forbedringsforhøjelser
 • Aftalte forbedringer (hovedtræk)
 • Forbedringer i erhvervslejemål (hovedtræk)
 • Gennemgribende forbedring af boliglejemål (oversigt)

Praktiske oplysninger

Pris inklusive moms

Medlem: 4.000 kr. Ikke-medlem: 5.000 kr.

Tid og sted, København

Mandag den 17. september kl. 9.00-16.00 hos Ejendomsforeningen Danmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal, 1358 København K.

Undervisningslektioner

7½.

Undervisere

Advokat Troels Flethøj Thygesen, Nielsen og Flethøj Advokater, og juridisk konsulent Ramin Salek, Ejendomsforeningen Danmark.

 

Tidligere kursister udtaler ...

”Super godt kursus, som kan give et højt udbytte”
Christian S., deltager 2017

”Wow! Værdsætter forståelsen for lejerbeskyttelse”
Anonym, deltager i 2017

”Super indhold”
Mikkel J., deltager i 2017

”Super godt at der tages tid til dybe besvarelser af deltagernes eksempler”
Stine, deltager i 2017