Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Gennemgribende forbedrede boliglejemål og BRL §5, stk. 2

Få styr på, hvilke regler og betingelser der er for udlejning efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2 om gennemgribende forbedrede lejemål.

Kurset gennemgår regler og betingelser for at leje et gennemgribende forbedret boliglejemål ud til det lejedes værdi. Vi gennemgår, hvilke lejemål der kan lejes ud efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, hvad der skal til af forbedringer og de mange krav, der skal opfyldes.

Konkret vil de mange betingelser i boligreguleringslovens § 5, stk. 2 blive gennemgået herunder krav til ejendommen, forbedringsbegrebet og forbedringernes omfang. Vi gennemgår også håndteringen af lejefastsættelsen, samt krav til opretholdelse af forbedringerne, for at man fortsat kan leje ud efter § 5, stk. 2 til senere lejere. Der vil i gennemgangen være fokus på den seneste domspraksis om gennemgribende forbedrede lejemål.

Indhold

  • Det lejeretlige forbedringsbegreb
  • Hvilke ejendomme er omfattet af BRL § 5, stk. 2?
  • Energikrav til ejendommen
  • Beløbsgrænserne i BRL § 5, stk. 2
  • Hvornår er lejemålets værdi forøget væsentligt?
  • Orientering af de øvrige lejere
  • Lejefastsættelsen
  • Forhåndsgodkendelse af lejen
  • Opretholdelse af forbedringerne
  • Tvister om gennemgribende forbedrede lejemål

Praktiske oplysninger

Pris inklusive moms

Medlem: 4.000 kr. Ikke-medlem: 5.000 kr.

Tid og sted, København

Mandag den 24. september kl. 9.00-15.30 hos Ejendomsforeningen Danmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal, 1358 København K.

Undervisningslektioner

7.

Undervisere

Juridisk direktør Morten Østrup Møller og juridisk konsulent Julie Marie Vendelby, Ejendomsforeningen Danmark.

Tidligere kursister udtaler ...

”Perfekt indhold”
Johnni P., deltager i 2017

Læg i kurv

Gennemgribende forbedrede boliglejemål, København

Mandag den 24. september kl. 9.00-15.30.