Vi benytter cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies   

Materialer og litteratur

Litteratur

Undervisningen foregår på baggrund af Ove Hedegaard (2011): Strategisk investering og finansiering, 4. udgave, jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Bemærk: 4. udgave af bogen udkommer først til august. Vi opfordre derfor de studerende til at vente med at anskaffe bogen til 4. udgave er udkommet. Du kan holde dig orienteret på forlagets hjemmeside.

Samt Ejendomsforeningen Danmark (2008): Vejledning om vurdering af erhvervsejendomme, Ejendomsforeningen Danmark (2010): Værdiansættelse af investeringsejendomme – anbefalinger til DCF-modellen. Disse bøger skal du selv købe. Derudover anvendes publikationen fra

Ejendomsforeningen Danmark (2013): Værdiansættelse af investeringsejendomme - definition af forrentningskrav. Denne publikation kan frit downloades ved at klikke på linket.

Materiale- og opgavesamling

Der eksisterer ikke en materialesamling eller en opgavesamling til dette fag, som du måske kender det fra fagene Administration af boligudlejningsejendomme.

Jeres underviser vil den første undervisningsgang introducere dig for læseplanen og proceduren for opgaveaflevering på faget.